Sörjde Profeten(S) över Imam Hossein(A)?

Den Väntades Vänner har nyligen översatt en underbar video gällande om Profeten(S) sörjde över Imam Hossein(A) eller inte? Samt om det är en bid’a (innovation) eller inte? Seyyed Kamal Haydari(HA) tar upp detta och mer från sunni böcker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *