Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 3

I Guds Namn
Salam Alekom

imam_hassanPå tal om hans kunskap så skickade en gång Muwiya en man från Sham till de troendes mästare Imam Ali(A), för att fråga honom om några frågor som Romarnas härskare frågade efter men som han inte kunde besvara. Mannen hade dolt sin identitet men Imam Ali(A) kände igen honom. Imamen(A) sade; Dessa är Profetens(S) söner, så fråga en av dem. Mannen valde att fråga Imam Hassan(A) och han var då ung. Imam Hassan(A) sade: Fråga om vad du undra efter.

Mannen sade; Hur mycket är avståndet mellan sanningen och lögnen? Och hur mycket är avståndet mellan Himmeln och Jorden? Och hur mycket är avståndet mellan soluppgången och solnedgången?
Imam Hassan(A) sade; Avståndet mellan sanningen och lögnen är fyra fingrar, för vad du ser är sanningen och för du kan höra mycket lögner. Och avståndet mellan himlarna och jorden är en förtrycktes åkallan (Dua) och ”mad al-Basr” och avståndet mellan soluppgången och solnedgången är en dags vandring till solen. Då sade mannen, ” Jag vittnar att du sannerligen är Profetens son”.

Imam Hassan(A) upplevde också tre stora sorg tillfällen som krossade hans hjärta ända till slutet av hans heliga liv. Det första tillfället var när Den heliga Profetens Muhammed(S) lämnade livet och det andra var när de attackerade Fatima(A) hus och brände huset och det sista var när hans moder Fatima dog. Alla dessa tre tillfällen skedde under en sådan korttids intervall ungefär på högst 6 månader.

Sens hans barndom brukade han närvara i moskén och lyssna på det som Profetens(S) lär ut, han brukade memorisera detta och gick då senare hem och berättade allt för hans moder Fatima(A). Imam Ali(A) brukade då finna det som Profetens(S) lärt ut hos Fatima(A), då undra Han(A) vart hon hört detta? Då svarade Hon(A); ”Att hennes son Hassan berättar för henne det”.

Imam Sadiq(A) sade angående Imam Hassan(A); ”Hassan ibn Ali ibn Abi Taleb fred vare med honom, var den trognaste tjänare i hans tid och den mest asketiska och bästa. När han vallfärdade, så vallfärdade han gående och ibland barfota. När döden nämns så gråter han och när graven nämns så gråter han…” till slutet av hadithen. (Al-Bihar Vol. 43 sid. 331) och det nämns att Imamen vallfärdade gående 25 år och ibland utan sandaler. (Tarikh al-Khulafa sid. 190)

Imam Hassan ägnade också en stor del av hans liv med hans fader Imam Ali(A), han hjälpte honom och stödde honom mot förtryckare samt som han skydda de svaga och förtryckta. När Abo Thar al-Ghafari(RA) skulle gå ut i exil till Rabatha på order av Khalifen, så hade khalifen beordrat och förbjudit någon att säga adjö till Abo Thar. Så gick Imam Hassan(A) och hans broder Imam Hossein(A) tillsammans med sin fader Imam Ali(A) ut för att säga adjö till denna nobla frihetskämpe. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 260-261)

År 36 efter hijra åkte Imam Hassan(A) med sin fader från Medina till Basra för att släcka elden i Jamal kriget som utlöstes av Talha och Zubayr och Aisha. Innan han gick in till Basra åkte Imamen tillsammans med den trogne Sahabin Amr ibn Yasser(RA) till Kufa för att samla folket där på order av Imam Ali(A). Efter det återvände Imamen(A) till Basra med en stor folkmassa för att stödja Imam Ali(A). (Al-Tabaqat al-Kubra Vol. 3 sid. 20)

Tack vare hans eleganta och starka predika bevisade han slöjorna bakom lögnen som Abdullah ibn Zubayr hade odlat, och det var att han hävdade att Imam Ali(A) hade dödat den tredje Khalifen Othman. Imamen Hassan(A) deltog också i kriget som de återvände som segrare på slutet. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 396-399)

Imamen(A) var också med sin fader i Siffin, där han var en av de stora tappra riddarna där. Där han döda många tappra riddare från fiendens sida och genom det växte hycklarnas hat gentemot Imamen. I slaget i Siffin slutade han aldrig att stödja sin fader, ända till slutet var han trogen med honom.

Imamen(A) spelade stor roll i Siffin-slaget, han höll bland annat en känd predika på order av hans fader. Innan Imam Ali(A) lämnade livet utnämnande han Imam al-Hassan(A) som sin efterträdare och detta var på order av Profeten(S) och som var testamenterat. Imam Alis(A) söner och respekterade sahaba var vittne då Imamen(A) utnämndes som efterträdare. (Usol al-Kafi, Vol. 1 sid. 297-298)

wa Sallam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *