Imam Jafar Sadiqs(A) bortgång

Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Välkomna mina bröder och systrar till denna föreläsning
För Imam Mahdis(AJ) snara återkomst skicka en Salawat

När du skall tala om en person som har en fulländning i många av hans livs aspekter, egenskaper och karaktärer, dvs. att han är perfekt i alla sidor och ramar, som inom moral, etik, uppförande, kunskap, modighet, tapperhet, arbetsliv, dyrkan etc. Då blir man förvirrad och vet inte vad man skall ta upp om just denna person. Det är exakt vad som hänt mig när jag nu försöker åtminstone tala lite om Imam Sadiq(A). Imam Sadiqs(A) liv är fullt med jihad, inom kunskap, uppförande, han var en mästare och en allkemist. Han var ett hav i varje ämne.

Har ni någon i ert liv hört eller läst om en person som är en mästare inom, teologi, som kemi, som fysik, som matte, som filosofi, som biologi som ekonomi etc. Har ni gjort det. Har ni träffat en person som haft en kunskap som just alla dessa ämnen att han är lärare och har doktorand inom varje ämne? Jag tror inte det. Det är just vad Imam Sadiq(A) är, han själv är ett komplett universitet som behandlar alla ämnen.
Imam Sadiq(A) är vår sjätte imam, han är son till Imam Baqir som är son till Imam Ali son till Imam Hossein(A) son till Imam Ali ibn Abi Taleb(A). Hans farfar är den nobla Profeten Mohammed(S).
Som ni ser så härstammar han från en släkt som är ljus över ljus, han är från det hus som Allah talar om i den heliga Koranen:
[24:36] (Guds vägledning finner man) i hus som upphöjts av GUD, för Hans namn firas däri. Prisar Honom däri, natt och dag
[24:36]  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

I detta hus föddes denna Imam och hans fader var en mästare inom olika kunskaper, man brukar kalla honom för Baqir för att han expandera kunskapen som ett ljus som bara lyste och spred sitt ljus. Imam Sadiq(A) levde 65 år varv 34 år så var han Imam över det muslimska samfundet och ett gudomligt bevis över skapelsen. De resterande åren var han under sin faders famn och tog lärdomar från hans fader.
Han levde i en tid som var skiftet mellan det Ummaydiska styrets störtande och det Abbasidiska styrets etablerande. En tid där många filosofer och vetenskapsmän levde i.

Mina syskon människan utvecklas dag för dag, hans intellekt och tänkande utvecklas, han kommer in i mer avancerade kunskaper och fördjupningar i sitt liv. Därför ser vi att när varje Profet(S) kommer så talar han ett mer avancerat sätt än den tidigare för att människor utvecklas. Var gång människans utvecklas och får mer kunskap, vår hon kommer ifrågasätta det som är omkring henne och vill få en bekräftelse för sina svar. Man vill få en övertygelse och ett exempel är Guds existens, man vill få övertygelse om Guds existens, mer kunskap om honom, och frågar massa frågor gällande Gud Den Allsmäktige, detta kan ledda till att man finner honom och tillber honom från hjärtat för man har nåt en övertygelse (Yaqin som det heter på arabiska) om hans existens istället för att blint följa honom på måfå och ärver religionen från sina förfäder utan snarare finner religionen i hjärtat så att man behåller detta glöd och ljus i hjärtat.

Tänk er som på skolan, om en lärare talar om ett ämne som ni inte förstår vad han talar om. Utan att lägga fram som helst några bevis som övertygar en så att man förstår, då skulle man inte:

1.   Finna kärlek till ämnet.
2.   Kunna förstå det eller kunna en ha en bild om det, för man förstår helt enkelt inte.

Man däremot tänk er en lärare som förklara och övertygar er om just det han talar om och ni får ett tydligt svar så att ni förstår. Detta kommer automatisk medföra att ni kommer,  komma ihåg det han talade om, eftersom ni har förstått det hans sa.

I en sådan tid levde Imam Sadiq(A), en tid där det fanns många tänkare, filosofer och vetenskapsmän som ifrågasatte bland annat islams viktigaste grund pelare. Tawheed – Guds Existens. I den tiden kom dessa vetenskapsmän och spred sitt budskap och ideologier och gifter i det muslimska samhället. Man försökte och börja sprida ateistism, dvs. att Gud inte finns. I denna tid som islam attackerades av massvis med propaganda kring just deras grunder så etablerade Imam Sadiq(A) flera grundläggande saker som kom att bli ett skinnande ljus i den islamiska teologin. Jag skall ta upp två exempel.

Imam Sadiq(A) etablerade det första islamiska universitet som behandla de flesta ämnen, vanligtvis i högskola så finns flera lärare och medhjälpare till de olika ämnen som lärs ut men tänk er då att de finns bara en lärare. Imam Sadiq(A) under hans tid som Imam tog islams kunskaper  till en helt annan nivå, man talade nu mer avancerat och var uppe i sådan högnivå i tal och språk. Detta medförde att en lärare som är i det fallet Imam Sadiq(A) utbildade 4000 studenter inom olika ämnen som filosofi, kemi, teologi, fysik, biologi, matte etc. etc. Dessa studenter spred denna kunskap till sådan grad att nästan vart än man gick i det islamiska väldet och utanför det, hörde man hans studenter och hans studenters lärjungar säga; Jag hörde från Jaffar ibn Mohammed… Jag hörde från min lärare som hörde från sin mästare Jaffar ibn Mohammed. De blev en revolution av kunskap.

En av hans elever är alkemisten Jabir ibn Hayan som kallas Geber och är kanske den mest kända i väst, wikipedia skriver att Geber var en kemist, astrolog, filosof, läkare, och farmakolog. Han har skrivit avhandlar på mer än 500 titlar, hans verk finns bland annat förvarade i Leiden,Paris,London, Oxford och Vatikanen. En annan är Zurarah ibn Ayoon som var en teologi inom islamisk kunskap, en poet, en som spred Imam Sadiqs(A) lärdomar och hadither till många tillsammans med hans broder som också var en av Imams studenter som heter Jamran ibn Ayoon. I en hadith säger Imamen(A) om det inte vore för Zurarah ibn Ayoon skulle inte Imam Sadiqs(A) återberättelser ha spridits.  En annan är Mufaddal ibn Umar al-Joufi en av Imamens(A) trognaste vänner och studenter.

Dessa studenter och mer var alla utbildade hos Imamen i hans universitet, en sak som är värd att nämna är: De fyra sunni Imamerna som etablerade de 4 sunniska rättskolarna, som alla sunni syskon följer. Var direkt eller indirekt studenter till Imamen.

•   Hanafi skolan, baserad på Abu Hanifas arbeten. Var student till Imam Jafar Sadiq. Abu Hanifa har själv sagt om Imamen: ”Laula as sanatan la halaka an Nu’man” som betyder “Om det inte var för de år [som han studerade under as Sadiq] skulle an Nu’man ha förgåtts.”.
•   Maliki skolan, baserad på Malik ibn Anas arbeten. Var en student till Abu Hanifa och Imam Ja’far as Sadiq. Malik ibn Anas har sagt om Imamen(A): ”Inga ögon har sett, inga öron har hört och ingen har varit mer imponerad av någon som är så bekant och lärd i jurisprudens än Ja’far as Sadiq.”
•   Shafi’i skolan, grundad av Idris ibn Shafi’i som var student till bland annat Malik ibn Anas och Sa’d bin Muslim Awi. Den sistnämnde var i sin tur student till Imam Ja’far as Sadiq.
•   Hanbali skolan, grundad av Ahmad bin Hanbal som var student till bland annat Shafi’i och Ibrahim bin Sa’d Zahri. Den sistnämnde var i sin tur student till Imam Ja’far as Sadiq.

Som ni ser syskon så härstammar till och med de sunniska imamerna till denna skola. Som sedan blev olika skolor. Det är pga. denna anledning mina kära syskon som Shia kallas för Jafariya. Det vill säga att de följer Imam Jafar ibn Mohammeds skola.

Den andra grundläggande saken som Imamen(A) etablerade är dialog. Han öppnade dörren för dialog för bland annat inom filosofi och vetenskapsmän där han personligen debatterade med många personer, professorer, tänkare, teologer, filosofer och där han varje gång med Guds hjälp besegrade dessa och förtydligade sanningen. Många debatterade med honom om Guds existens och hans svar förbluffade hans motståndare, hans uppförande och moral i debatt var häpnadsväckande, när han talade var alla tysta, han talade om saker som inte ens vetenskapen upptäck, vetenskapsmännen såg hans vältalighet och enorma kunskap att de inte hade några argument framför honom förutom att med hjärtat acceptera sanningen. En av de debatterna är översatt av Den väntades vänner och är en bok vid namnet ”Den dolda skatten”, där Imamen(A) diskuterar med en hinduisk professor som är ateist och frågar honom frågor som inte ens du eller jag kan tänkas fråga och där Imamen besvarar de. Rekommenderar denna bok. Imamen(A) stängde aldrig dörren för kunskap och debatt. Han motståndare respekterade honom och visste vem han, de erkände hans kunskap men tyvärr pga. arrogans så var de emot honom.

Nu mina syskon vad vill ta av denna Imamen efter dessa ord. De finns två saker som vi kan ta:

1.   Några av Imamens(A) efterföljare var inget vidare på att tala, när de talade så vände de upp och ner på en sak och skapade förvirring. Visa var inte heller så pålästa, vi kunde inte tala bra. Så Imamen(A) sade följande: ”Var tysta kallare/påbjudare för oss”. De frågade Imamen(A) hur menar du? Han sade: Uppför er bra, handla bra, ha bra moral så kommer de referats till oss Ahl al Bayt” Det imamen menar är Uppför er bra, handla bra, ha bra moral, ljug inte, tjuva inte, tala sanningen, påbjud gott och förbjud ont. Var trogna till era vänner och inte svikare, var fastbeslutsamma. Detta är som en kallelse till oss. Ibland talar vi syskon om islam men vi helt katastrofala, vi skriker och tjafsar emot, vi har ingen respekt ibland i våra dialoger, vi är högljuda och väldigt känsliga. Imamen(A) säger: Om ni diskuterar kring en sak och det börjar blir känsligt, stäng diskussionen ändå om du var på sanningens sida. I skolan och jobbet uppför vi oss inte, varför skall vi då tala om islam.

Jag menar om en person som är högljud, kaxig, busig, bråkig, har ingen moral, kan inte uppföra sig, handlar som ett barnunge varför skall han tala om islam när han inte kan ens förmedla islam genom hans handlingar? Han kommer tvärtom ge en fel bild av islam. Är det inte då bättre att denna person är tyst och inte smutsar ner islam med några ovettiga uttalande som han hört från en opåläst kompis. Ibland tyvärr, så ger vi också kassa exempel när vi skall förklara en sak att det leder till missförstånd och vad händer då, vi kommer inte kunna förklara vad vi menade. De här är inget menat mot någon mina syskon men det här är påminnelse från våra Imamer. Vi har olika kapaciteter och förmågor. VI står till svars för vad vi säger. Det finns en hadith som säger, de flesta som kommer till helvetet är pga. deras tunga. Imamernas vänner oftast tysta, ibland trodde man att de var stumma. De talade endast när det behövdes och när de talade så var de stjärnorna. Det finns en vacker hadith av Imam Hassan(A) angående de troende. Jag skall bara rada upp få meningar av de, lyssna på de Imamen säger angående en troende, han säger:

Han klagade inte, blev inte arg och ilsken, och tappade aldrig tålamodet (sabr), av trötthet eller irritation. Han förblev tyst mestadels men när han väl öppnade sin mun för att tala var han stjärnan bland alla talare.
Han föredrog att lyssna i en samling med lärda snarare än att tala. Om någon överkom honom i tal kunde ingen överkomma honom i tystnad. Han sade aldrig vad han inte handlade efter och sade inte det han handlade efter.

När han blev konfronterad med två saker som han inte visste vilken av dem som skulle ta honom närmare Gud, tittade han på vilken av dem som var närmast hans begär och opponerade det. Han klandrade inte heller någon för handlingar där det kunde finnas rum för en ursäkt i liknande fall.”

Man skall känna i hjärtat och vara ärlig med sig själv om man inte kan besvara på en fråga så är det bättre att kanske att vara tyst eller hänvisa till en hemsida, ett syskon etc. Än att svara utifrån känsla eller okunskap. Det ni hör mina syskon från era vänner, släkt bör ni bekräfta, jag menar ni skall inte tro på allt som sägs av ett syskon som ni sedan går och sprider vidare.  De kanske säger fel eller har missförstått hadithen eller hört fel och när de förklarar för er så är den felaktig och har brister och när ni skall förklara den kommer ni själva känner att denna hadith har brister och börjar tveka. Om ni tvekar hur skall då en som inte tror på Gud inte tveka? Därför mina syskon handla bra, ha bra moral och uppförande, i hemmet, skolan, moskén, jobbet, gata, helt enkelt vart ni än går så att ni sprider islams ljus på detta sätt och tro mig visa konvertiter har konverterar till islams pga. sådant. Tyvärr finns det inte mycket tid att berätta om dessa.

Den andra saken som vi bör lära oss från Imamen(A): Är kunskap. Att vi alltid vart än vi går alltid söker efter kunskap och tänker efter och använder förnuftet och logiken. För att komma få en bättre insikt. Låt era hjärtan och sinnen alltid var mottagande för att ta emot kunskap och lärdomar. Profeten sade Sök kunskap från vaggan till graven.  Var beväpnade med kunskap inom olika ämnen. Läs om er religion, lägg 30 minuter av din tid varje dag för att läsa om Islam så att du kan komma närmare Gud och förstå honom. Så att du blir stabil och inte skakas om bara en person frågar dig en fråga om Gud. Var påläst och läs rätt information och inte fabricerade saker som inte har någon logisk grund.

Genom att du läser och får kunskap, är det på detta sätt som du blir starkare, mognare och mer beslutsam. Ditt hjärta kommer dag för dag att fyllas med gudomlig ljus, du kommer komma närmare Gud, din kärlek till Gud kommer öka och sötman av den gudomliga kärleken blir sötare var gång du kommer närmare, du blir helt enkelt berusad. Varje gång du kommer närmare Gud kommer fler världsliga svårigheter att dyka upp som vill få dig att backa undan och hamna i glömska från din berusning och kärlek till Gud. Den vill få dig vara upptagen med något annat med detta liv. Därför skall vi inte ge upp. För just dessa svårigheter är de som får oss att komma närmare Gud och får en ökad förståelse insikt. Dessa svårigheter skall inte få dig att glömma Gud utan snarare skall de få dig att mer effektiv komma ihåg honom, för sannerligen mina syskon, blir inte Guld ädelt och fint om det inte får genomgå visa svårigheter. Samma är ni mina vänner. Varje gång ni möter dessa svårigheter möte och låt de öka er tro på Gud och kärlek. Låt er ha Gud åminnelse och dhikr hela tiden. Dessa kommer hjälpa er att behärska era begär, avundsjuka, högmod ilska och andra själsliga sjukdomar. Till dess att ni kommer bli som lysande facklor bland människorna. När du börjar förändra dig själv kommer din omgivning automatisk att förändras också. Börja med dig själv.

Vi tror på Imam Mahdi(A) och vi känner en saknad till honom, vi vill se honom, visa av oss skriver kärleks poesi till honom. Men vi tror att vi väntar på honom fastän han egentligen väntar på oss. När vi väl börjat sträva och börjat med oss själva och rengör oss själva och vår damiga själsliga spegel kommer sannerligen självaste Imam Mahdi(A) till er!

Ett tips är att varje kväll innan du sover, gå genom dina handlingar och försök avstå från att begå de dåliga handlingarna igen och ämna lite tid åt reflektion åtminstone 10 minuter. Ämna tid åt att läsa om din religion, våra fiender läser om vår religion mer än oss, vi borde sträva efter det mer för ingen tjänar på detta än oss själva, kommer belönas och straffas efter våra handlingar.

Viktigaste saken som finns och som kan stärka din relation med Gud och som är ett möte med Gud varje dag är bönen. Försena inte era böner och ignorera inte dem. Sannerligen kommer gå miste om mycket. Bönen är huvudstammen i tron, skillnaden mellan en förnekare (mushrik) och en muslim är bönen. Bryter ni den och bryter ni er relation med Gud. Bestäm nu för dig kära syskon du som inte ber eller som försenar din bön att hålla fast vid det ännu mer.

Under förra veckan var det Imam Sadiqs(A) martyrskap, Imamen blev förgiftad av den abbasidiske khalifen Mansur al-Dawaniqi.. jag skall därför återberätta denna hadith till er:

Abo Basir som var en av Imam Sadiqs(A) trognaste kompanjoner säger; Efter Imamens bortgång gick jag till Imamens hus för att beklaga sorgen till han fru ”Um Hamide”: Han säger hon sade till mig: O’Abo Basir om du ändå så kunde närvara vid Imamens(A) dödsbädd skulle du häpnas. För att Imamen strax innan han dog i dödsbädden öppnade ögonen och kallade på sin familjs medlemmar och när de samlades. Nu mina syskon vad tror Imamen(A) vill säga? Lyssna vad han sade. Vad tror ni Imamen vill säga? Hon säger han samlades oss, alla familjemedlemmar var närvarande han sade: ”Vår förmedling kommer inte gälla för de som inte bryr sig om bönen”!
Allahu Akbar
Det abbasidiska styret förtryckte Imamen och lade honom i husarest eller tvingade honom till Kufa, Medina eller Bagdad. Bara för att inte låta han vara. De lade märke att Imamen under denna tid kunde sprida sådan ljus så därför efter Imamens(A) bortgång så jagade man Ahl al Bayt och förtryckte dem ännu mer. Det är därför man kan se Imam Kadhim(A) hur han en dag fängslades och en annan dag kom ut. Imamens(A) söner splittrades i det muslimska väldet. Detta tyder på vilka förtryckare och diktaturer som härskade som vägrade att islams ljus skulle spridas.
Men jag vänder mig till Imam Sadiq(A) denna kväll, till Baqii. Till den förstörda graven sägandes, min mästare när du dog så närvarade din familj vid dig. Du begravdes. Men din farfar Imam Hossein(A) efter att de mördat honom och låtit hästarna trampa på han kropp och halshuggit honom, började de attackera Ahl al-Bayt. De brände deras tält och jagade dem. De slog dem. Allahu Akbar. När de skulle förra Zainab och barnen till Kufa…vände sig Zainab till Imam Hossein(A) med ett brustet och sargat hjärta,  sägandes. Broder, broder om jag kunde välja mellan att stanna med dig i och gå skulle jag föredra att stanna vid dig.

Låt oss avsluta med denna dua:

إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ
Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig och total underkastelse inför Dig.
وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ
Upplys mina ögons hjärta med ljuset av att se på Dig till sådana grader att det tränger igenom ljusets slöjor och når Storhetens Källa, och låt min själ dränkas i äran av Din helighet.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

Fi Amman Illah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *