Shia muslimernas syn på Profetens(S) fru Aisha


[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/Aishaurshiasyn.mp3]

Ladda ner:  Shia.muslimernas.syn.pa.profetens.fru.aisha.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-10-01

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.
Syftet med föreläsningen:

När man läser föreläsningens titel ”Shias syn på Profeten(S) fru Aisha” så får man en tankeställare vad är syftet med föreläsningen?

I en värld som vi lever i, där den starke tar den svages rättigheter och där förtryck och orättvisa existerar så har kriget mot muslimerna expanderats stort. Kriget mot muslimerna har varit fysiskt, psykologiskt och moraliskt. Man har använt olika fronter för att på ett eller annat sätt släcka islams ljus. Man har använt media, man har använt sin fysiska styrka, man har använt olika metoder för att attackerar muslimerna och islam, man har planerat en hel del. Man har förolämpat muslimerna genom konst och i yttrandefrihetens namn. Man har till och med erkänt att kriget inte är mot muslimerna utan mot islam. Man försöker skända den heliga Koranen genom att bränna den etc. Allt detta och mycket mer försöker man göra.

Idag ockuperas de muslimska länderna som Palestina, Irak och Afghanistan samtidigt som man paralyserats de andra muslimska länderna genom att berika dem med detta livet tillfredställelser och njutningar. Men vid varje chans att försöka eliminera islam har islams anda blivit starkare och ljuset skinnat klarare samt att de har spridit sig till varje hörn. Flera konverterar till islam och lämnar förnekelsen.

Syskon dessa förnekare och hycklare har insett en sanning att man inte kan släcka islams anda. Därför börjar man vända sig till ny taktik. Man vill förstöra islam inne ifrån, genom att skapa splittring och oenighet bland muslimerna. Denna taktik har präglats och propagerats och man försöker gång på gång att sätta splittringens eld bland muslimer. Man försöker gång på gång. Man skapar myter och förtal bland muslimerna så att muslimerna blir oeniga och man använder vissa individer från både shia och sunni som uttalar sig kring känsliga ämnen. Dessa individer som ger utlåtande efter deras egna åsikter kring dessa känsliga ämnen, som om de representerar båda parterna, fastän båda inte har någon auktoritet .

Senaste myten och förtalet som har präglat den islamiska världen. Och som är i väst nu, kommer också så småningom till Sverige, är förtalet kring shias syn på Profetens(S) fru Aisha. Att shia anser att Profetens(S) fru har vart otrogen, att hon inte är kysk, att hon inte är ren etc. Dessa förtal har väckt stärka känslor hos många muslimer och dessvärre har visa predikanter kryddat saken ännu mer och utnyttjat läget på ett utomordentligt sätt. Deras predikningar och uttalande uppmanar indirekt till våld, om inte att döda varandra. Syskon saken är väldigt allvarig, till sådan att flera av våra ulema inom shia har börjat uttala sig kring ämnet och allt fler har tagit avstånd från dessa korrupta. Tyvärr har en eller annan tagit på sig ett svart eller vit tyg på huvudet och uttalat sig kring ämnet som om han representerar shia.  Dem främsta provaktörerna som har uttalat sig om ämnet och som har orsakat stora rubriker och som anses vara från shia är två personer Yasser al-Habib och hans mentor Mujtaba al-Shirazi. Dessa två personer är inga erkända lärda eller ens några auktoriteter inom den shitiska skolan och de är inte ens lärda. Deras uttalande och attack har inte endast varit mot Profetens fru Aisha utan även mot stora shitiska lärda. Man har kallat Imam Khomeni(A), Ayatollah Behjat(RA), Imam Khameni(HA) som förnekare och kuffar. Man har gått till angrep mot Seyyed Hassan Nasrallah och mot Hizbollah etc.
Dessa två personer är inte mer än två korrupta personer som har den shitiska traditionella klädseln. Man har utnyttjat deras uttalande och spridit det bland muslimerna och har orsakat känslighet hos många. Syskon det är inte bara de shia kläd personerna som vi nämnt, som orsakat problemet utan även flera sunni klädda individer och tv-kanaler som har deltagit i denna propaganda. Det är tragiskt att vi har nått sådan nivå, att vi skall behöva diskutera renheten hos Profetens(S) heder. Att våra ulema skall behöva ge utlåtande kring sådana saker som är självklara. Utlåtande ges ut endast vid tvivel och vid Gud skall inte Profetens(S) heder vara ett ämne om tvivel mellan muslimerna. På Profetens(S) bekostnad så har man pga. politiska och personliga skäl orsakat detta. Det är rätt sorgligt.

Således kommer vi under denna föreläsning kära syskon att tala och behandla ämnet, vad shias verkliga syn kring Profetens(S) hustru Aisha är samt så kommer vi ange de exakta källorna från varje bok, så att vem som än vill kan gå och efterforska saken på egen hand.
Syskon två punkter behöver klargöras:

Första punkten: Profetens fruar är de troendes mödrar och detta enligt vad Koranen säger:
[33:6] Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar [i tron].

Så alla profetens fruar är de troendes mödrar inte endast Aisha. De är rätt vanligt nu hos vissa predikanter från våra sunni bröder, som särbehandlar vissa av Profetens(S) fruar och favoriserar andra. Exempel: När man kommer till Um Salama, refererar man inte till henne som de troendes mor lika oftast som man till exempel nämner Aisha och oftast refererar henne som de troendes mor.

Den andra punkten: Det är förbjudet och vi får inte skända, vanhedra eller vanära Profetens(S) fruars heder och inte bara Profeten Mohammeds(S) fruar utan även de resterande profeternas fruar. Vi får inte gå till angrepp mot de i moraliska frågor som att de har begått någon fahisha, som otukt, etc. Det är vad Ahl al Bait skola lär oss.

Därför kommer vi från dessa punkter att se vad våra shia lärda säger. Syskon när vi använder benämningen de shitiska lärda menar vi de stora lärda inom shiaislam som har bidragit till shiaislam och som har varit med i att etablera den shitiska skolan i grund, fiqh, usol etc. Därför kommer vi referera till olika rättslärda inom shiaislam och där varje en av dem är känd inom t.ex elm al-usol, (kunskap om islams grundfrågor), Koranens tolkning, hadith samling etc.

Den heliga Koranen säger:
[24:26] De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. [Gud vet att] de är oskyldiga till vad [onda tungor] påstår om dem, [och] de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.

Allamah Tabatabaie som är en av shia islams största lärda och är en auktoritet. Säger i sin Tefsir al-Mizan, Volym 15, i kommentarerna till denna vers nummer 26 i Sorat al-Noor. Säger han ”Att man kopplar otukt bland Profetens(S) familj är oacceptabel därför att den Vise, dvs. Allah har obligerat att rengöra Profeternas fruar från sådant dvs. otukt och zina. Om inte Han, Allah hade gjort detta, så skulle den gudomliga kallelsen avbrytas och samt så skulle det inte vara logisk eller förnuftigt. Och detta logiska resonemang är ett bevis att de verkligen är kyska. Och Profeten är mer medveten om denna sanning än oss.” Sista meningen referera han till en händelse som vi inte kommer nämna som kallas för ”Al-Ifk”.

Syskon Allamah Tabatabie säger, att det är ologiskt att Profetens(S) eller Profeternas fruar begår otukt och att om så är fallet, så skulle budskapet, avbrytas. Detta var en av våra ulema, låt oss gå vidare.

Shaykh al-Tosi, som är kallas även för Shaykh al-Ta’ifa säger i Tefsir al-Tebyan, Volym 10, sidan 52 i kommentarerna till Sorat al-Tahrim kring versen.
[66:10] Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem.

En sidokommentar, Koranen använder en term som är Khanata. Denna term har en destruktiv mening som inom moralisk kontext tyder på otukt och svek men Shaykh al-Tosi återberättar en hadith här av ibn Abbas som tyder på att de som menas är inom aqeada (trosfrågor) termer och som betyder att de svek Profeterna genom deras hyckleri. Hadithen säger: ”Profeten Noas och Lots fruar var hycklare. Ibn Abbas säger vidare: Noas fru var förnekare (kafirah), hon brukade säga till människorna att Noa var galen och Lots fru brukade visa vägen till hans gäster. Det är deras Khiyanat (svek). Aldrig har en Profets fru begått äktenskapsbrott. Detta är för att bevara Profeten(S). Shayk al-Tosi säger också vidare: Den som anklagar Profeternas fruar för otukt har begått ett stort fel ”Athim”. Det här var Shaykh al-Tosi som kallas för Shaykh al-Ta’ifa.

Vidare mina syskon så säger en av våra största lärda, Alam al-Hoda som är känd, som Sharif al-Mordha i boken Tanzih al-Anbiya sid 44. I kommentarer till Noas renhet, där han besvarar visa som säger att ordet Khinyana betyder otukt, äktenskapligtbrott. Där säger han: ”Sannerligen skall Profeterna renas från dessa anklagelser, därför detta är skändning till Profeterna och respektlöst gentemot dem. Dessa är förebilder för människorna.” En sidokommentar här syskon. Säger inte Koranen om Profeten(S) ”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme” (Den heliga Koranen 33:21), Han fortsätter: ”Hur kan han då vara ett gott föredöme och han inte kan bevara sin familjs renhet? Khiyana menas inte i moraliska termer.”
Allahu Akbar mina syskon detta var den tredje lärda.

Vidare mina syskon säger den ökände hadith samlaren Allamah al-Majlisi i Bihar al-Anwar, Volym 22, sid 240. Under rubriken ”Vår Profets historia”, under kapitel ”Aishas och Hafsas situation”. Efter att han nämner några av shias tolkningar säger han; ”Detta är en stark illgärning, och verkligen underlig, vi tar avstånd från att sådant har yttrats från vår Shaykh Ali ibn Ibrahim” – författaren av Tefsir al-Qommi -. ”Vi tror starkt att det är ett tillägg av andra.” – Sidokommentar mina syskon allt som finns i Tefsir al-Qommi kan inte härstamma från Shaykh al-Qommi-. Vidare säger han, ”För denna tefsir som finns är inte helt komplett från honom.” Ayatollah Kamal Haydari(HA) som är en av vår tids största forskare säger, ”Allt som finns i tefsir al-Qommi är inte tillförlitlig utan behöver efterforskas”. Allamah Majlisi säger vidare: ”Kring denna sak, att de finns tillägg som inte är från Shaykhen, för ett sådant förtal om Profeterna motsäger det som alla muslimer är eniga om, både hos allmänheten av muslimerna och specifikt hos shia också. Och alla muslimer tror på Profetens fruars renhet. Visa kommenterar deras trots mot de troendes mästare och hur de gick ut mot honom.”

Sist låt oss se vad Allamah Tabrazi säger, som också är en av shiaislams största lärda. Han säger i sin tefsir, Majma al-Bayan fi Tefsir al Quran, volym 6, sid 128, i kommentarer till Sorat Tahrim. Han nämner samma hadith från Ibn Abbas som vi läste tidigare och efter det säger han. ”Aldrig har någon Profets fru begått otukt. Deras khiyana, svek, var inom aqeada termer och inte inom moraliska termer. Detta är enighet bland muslimerna.”

Mina syskon, kära bröder och ärade systrar, ni som läser och hör detta. Detta är vad shia säger om Profetens fruar och de övriga Profeters hustru. Vi anser inte bara att Profeten Mohammads(S) fruar som rena utan även de övriga Profeters hustru. De är återigen tragiskt att vi skall nämna något sådant. Att vi skall behöva diskutera något sådant, att våra ulema skall behöva ge utlåtande kring detta. Syskon vid dessa hårda tider bör vi muslimer enas och hålla varandras händer, idag vill fienden förinta oss och splittra oss. Det är vi som bestämmer. Antingen blir vi offer får denna propaganda och förtrycks och utnyttjas, eller så står vi på oss och står som ett led, enade mot fienden.

Ledaren för det muslimska samfundet, Imam Khamenei (HA) har släppt ett uttalande för igår och där han förklara att det är förbjudet att förtala Profetens fru, mor till de troende, Aisha. Han förklarade också att det är förbjudet att attackera de islamiska symbolerna för de sunnimuslimska skolorna i allmänhet. Detta kom i ett svar som han gav på en fråga, som han fick från en grupp forskare och yrkesverksamma från Ahsa provinsen i Saudiarabien, i ljuset av de senaste förolämpningar från Kuwaits flykting i London, Yasser al-Habib (och hans mentor Mujtaba al -Shirazi).

På frågan om hans åsikter i frågan, svarade ledaren Imam Khamenei (HA):

I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Assalaamu Alaikum Warahmat Allah Wabarakatuh,

Det är inte tillåtet att underminera symboler hos våra Sunni bröder och mer så är det inte tillåtet att anklaga profetens fru [frid vare med honom och hans familj] i vad som skulle vanära henne. Detta är något som inte är tillåtet för alla profeter inklusive deras mästare den heliga Budbäraren [frid vare med honom och hans familj].

Efter att vi har nämnt vad våra rättslärda säger bör visa punkter förtydligas. Nu har vi visat vår ståndpunkt och avstånd från dessa korrupta och fitnah skapare, vi la fram bevis både från våra böcker och utifrån vad våra ulema har sagt. Syskon youtube syskon och ni kommer finna flera videon av Imam Khomeni(A), Imam Khameni(HA) som främjar till muslimernas enighet, syskon låt oss hålla varandra i handen. Syskon vi uppmanar alla muslimer till enighet, kärlek och brödraskap. Låt inte tvister, propaganda och myter styra och ställa och ändra muslimernas välstånd, som de har fått oss att hamna i nu att vi diskuterar Profeten(S) heder.

Syskon att shia kritiserar och tar upp visa händelser som Profetens(S) gjorde är något och att vanära och vanhedra är något annat. Syskon den kritiken som shia riktar mot Profetens(S) fru Aisha, är pga. att hon tog parti i Jamal kriget mot sin tids imam, khalif och ledde ett krig där över 15000 muslimer dog. Denna kritik kommer inte från oss bara utan även sunni lärda nämner detta.
Allamah Al-Albani i sin bok Silselat al-Ahadith al-Sahiha Volym 1, del 2, sid 854 efter att han nämner en hadith gällande ”Kilab al-Howab”. Som var en hadith riktad till Profetens(S) fruar, som innehåller ett tecken. Så säger han att denna hadith är sahih al-Sanad och utan några tvivel, alltså att hadithen är tillförlitig även dess källa utan några tvivel. Vidare säger han ”att Aisha när hon såg detta tecken både ha dragit tillbaka från Jamal”, han säger ”Detta handlande är inte passande för Profetens fru att hon gick ut i Jamal samt att hon inte är beskyddad från att inte begå misstag.” Han säger vidare: ”En sunni skall inte vissa överdrivenhet i en person som han respekterar.” Han säger också vidare: ”De troendes moders uttågning var ett fel och misstag i sig själv.” Han säger också: ”Resonemanget och logiken säger oss att felet och orsaken till kriget var pga. någon av de två leden mötes hade fel i Jamal och där flera hundratals stupades och utan tvivel så var Aisha den som begick felet. Pga. flera orsaker och tydliga bevis och bland annat hennes ånger pga. att hon gick ut.” Vidare nämner han hadither om hennes ånger och det får de som vill läsa vidare.

Som ni ser mina syskon så hämtar vi inget från vår egen ficka, händelsen är ett faktum och skedde och att kritisera de troendes moder för hennes uttåg mot hennes tidsimam är inte fel.

Avslutning uppmanar vi er återigen kära syskon att inte falla i propagandas gropar och hycklerins fällor. Första ordet som uppenbarades för Profeten(S) var ”LÄS!”. Syskon läs och döm inte senare. Acceptera inte varje myt och varje förtal som kommer. Agera inte efter känslor, för vi kan fälla oss själva. Syskon fitnah och splittring i denna är väldigt mycket, de som Imam Ali(A) säger ”Som nattens bitar” och Må Allah skydda oss från fitnah och Må Allah förbanna de som vill muslimernas splittring, för de är inte till muslimernas välstånd.

اَللّـهُمَّ اِنّا نَشْكُو اِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَغَيْبَةَ وَلِيِّنا ، وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنا ، وَ قِلَّةَ عَدَدِنا ، وَ شِدّةَ الْفِتَنِ بِنا ، وَ تَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَيْنا

O min Herre och Gud; vi känner oss illa till mods och är rubbade av Vår Profets bortgång. Dina välsignelser vare på Honom och på hans Familj, vår väktar-väns frånvaro, för många fiender, vår numeriska Knapphet vår omfattande förvirring, och tidens förändringar.

فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ ، وَ اَعِنَّا عَلى ذلِكَ بِفَتْح مِنْكَ تُعَجِّلُهُ

Så välsigna Mohammad och hans familj, Och hjälp oss att övervinna dessa förhållanden genast.

وَ بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ ، وَ نَصْر تُعِزُّهُ ، وَ سُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ ، وَ رَحْمَة مِنْكَ تَجَلِّلُناها ، وَ عافِيَة مِنْكَ تُلْبِسُناها ، بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

Avlägsna de olycksbådande molnen som svävar över våra huvuden; räck En hjälpande hand för att nå framgång; För in rättvisans lagar och rättvist spel; gör oss upplysta,. Befria oss från Sorg; och ta hand om oss.

Vid Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

4 thoughts on “Shia muslimernas syn på Profetens(S) fru Aisha

 1. Pingback: Censur och dubbelmoral: Ett svar till vissa wahabi/salafi! | Ungmuslim.nu

 2. Salam broder!

  Jättefint skrivet
  Det är så tragiskt att man skall behöva ta upp ett sådant ämne! Gud har gett oss ögon som vi skall kunna läsa med, öron att höra med, tunga att prata med, hjärna att tänka till med.
  Syskon tro inte på allt ni hör och läser i media, folk är så grymma som försöker splittra islam. Hur vågar dem säga sådant? Varför gör man det? Har inte folk något vettigt för sig än att bara sitta och hitta på en massa skit saker. Detta måste sättas stop för. Varför är det alltid Shia muslimerna som får stå ut med all skit som folk hittar på, och varför är det alltid Shia muslimerna man sitter och prata skit om. Vill man få reda på hur shia muslimerna tänker eller tror eller säger om dem olika imamerna (as), så ska man gå och fråga någon kunnig, inte någon man hittat på gatan. Fråga du har tunga, lyssna du har öron, tänk noga du har hjärna.
  Gud kunde prata med profeten Muhammed (aswas) Kunde gud typ inte säga Aysha (as) är otrogen (Asta5orAllah) till Profeten Muhammed (aswas)? Jo! Det kunde han. Så snälla folk tänk noga! Och tro inte på allt ni läser och hör.

  Må gud vara med er, salam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *