Frälsarens födelse!

Den 15:e Sha’ban, en av islams heliga kalender månader föddes Guds bevis över mänskligheten, mänsklighetens frälsare. Den som kommer rädda mänskligheten från orättvisa och förtryck, den som kommer ena mänskligheten, den som kommer rena mänskligheten, den som mänskligheten väntar på.

Den 15:e Sha’ban föddes Imam Mahdi(AJ) som är son till Imam Hassan Askari(A) som är en av Profeten Mohammads(S) barnbarn. Han är den tolfte och sista imamen av de 12 imamerna som är gudomligt valda av den Allsmäktige för att vägledda människor på den rätta vägen, vägen mot perfektion och renhet.

Den Väntades Vänner har skapat en hemsida som är speciellt inriktad kring Imam Mahdi(AJ)  hans liv, karaktär, revolution, mahdism, filosifin etc.  Jag rekommenderar mig själv och er kära läsare att läsa om Imam Mahdi(AJ) och mahdismen på denna hemsidan som heter:  www.imammahdi.se

Fredagen den 30 juli kl 22.00 kommer broder Ehsan att hålla en föreläsning om Imamen(AJ) på rummet “Ljuset inom mig” i paltalk. Missa inte den!

För mer information klicka här!

Må Allah påskynda Hans(AJ) återkomst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *