En kväll i Imam Hassan Askaris(A) hus


[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shiatali.mp3]

Ladda ner:  En.kväll.i.Imam.Hassan.Askaris(A).hus.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-07-23

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Idag mina syskon skall vi tillsammans besöka Imam Hassan Askari(A) hem, besöka detta hem själsligt och låta våra hjärtan vara närvarande så att vi hör Imamens(A) ord och röst i hjärtat. Vi skall under denna heliga kvällen av denna heliga månaden besöka detta hem för att förberedda oss inför de kommande dagarnas händelse, nämligen Imam Mahdi(AJ) födelse. Vi skall närvara hos Imam Mahdis(AJ) fader och i hans hus. Föreläsaren väljer att tala om Imam Hassan Askari(A) pga. två anledningar; den första för att förberedda oss för Imam Mahdi(AJ) födelse som kommer vara nästa vecka och där det är viktig för oss att veta och lära känna Imamens(A) fader då han är okänd bland många.

Vad jag menar med okänd är att visa känner Imam Hassan Askari(A) genom namn utan att veta vad han gjorde, vad han hade för roll i det muslimska samfundet, hur han påverkade det tyranniska styret etc. och mycket mer. Den andra anledningen till varför föreläsaren valt att tala om Imam Hassan Askari(A) är för att han är i vår ålder, han dog vid en ålder på 28 år. Han tog över det gudomliga ledarskapet när han var 22 år gammal. Vid denna unga åldern blev Imamen(A) imam, men vilket innehållsrikt liv han hade och vilken roll han hade i det islamiska livet både på det sociala, politiska och andliga planet.

För att vi skall förstå Imamens(A) liv behöver vi få lite bakgrund om tidigare händelser om de förgående imamerna som levde innan honom. Redan efter att Profeten(S) lämnat livet började sanktioner och förtryck att ske mot Profetens(S) hushåll och Imamerna. Det gudomliga ledarskapet som var bestämt av Allah den Allsmäktige, den Vise gällande efterträdandet av Profeten(S) ifråntogs från Imamerna. Allah hade bestämt att tolv ledare skulle ledda detta samfund efter Profeten(S) och att den ene skulle ta över den andra så fort han lämnat livet så jorden inte kvarstår utan något gudomligt bevis. Guds sändebud betonade Imamernas(A) ställning vid flertalet gånger sedans början av kallelsen fram tills hans död och påbjöd ummah(det muslimska samfundet) att hålla fast vid dessa Imamer. Profeten(S) har till och med vid visa tillfällen namnget dessa Imamer en efter en så att samfundet inte skall ha något argument.

Efter att Profeten(S) lämnade livet ifråntog man ledarskapet från den första imamen, Imam Ali(A) och inledde en process av sanktioner och förtryck mot honom och hans familj till den grad att de attackera hans hem och sedan efter 23 år återvänder samfundet och lämnar tillbaka det som var Imamens(A) rätt. Det varade inte länge endast 4 år och man återigen lönnmördade den första Imamen(A) och khalifatet togs över av den andra imamen, Imam Hassan(A). Denna Imam(A) sveks likt den första Imamen av det muslimska samfundet att man tillslut fick Imam(A) att teckna ett fredsavtal med en förtryckare för att bevara islams anda, Imamen(A) hade endast 4 trogna kompanjoner kvar vid hans sida. Det dröjde inte länge förrän även han lönnmördades genom att förgiftas av sin egen fru genom ett plan som smides av Muwiya.

Den tredje imamen, Imam Hossein(A) tog över och under hans tid blev förtrycket och orättvisan effektivare och ännu mer och islam började förvanskas. Islam var nu endast ett namn som yttrades i folks tungor då tyranni och rädsla för de onda härskarna hade fyllt folks hjärtan. Islam behövde någon som skulle väcka samfundet och få liv i människornas döda hjärtan. Här reste sig Imam Hossein(A) tillsammans med de trognaste familjemedlemmarna och kompanjonerna som sammanlagt var 72 personer. Tillsammans reste sig dessa hjältar och skapade en av historiens största revolutioner, om inte största som vars anda och själ ännu lever bland miljontals människor. Denna revolution skakade om tyrannis tron och välde. Och muslimerna vaknade från deras sömn. Revolution efter revolution börja äga rum. Effekten av revolutionen var enormt starkt att redan efter ett kort tag rasade hela det ummaydiska dynastin.

Den ummaydiska dynastin som etablerades av Muwiya son till Abu Sufyan, tillsammans med hans fader reste denna dynasti och började växa redan vid den första khalifens tid, Abu Bakr. Då man diskret stöde dynastin ekonomiskt, stödet fortsatte diskret under även den andra khalifens tid, Omar bin Khattab och under den tredje khalifens tid, Othman bin Affan blev det ekonomiska stödet allmänt och enormt att vid den tiden så hade det ummaydiska dynstin etablerats så starkt och säkert att det hade en egen härskare och arme.

Vidare mina syskon när den tredje Imamen(A) mördades i sin revolution på det värsta sättet som mänskligheten kunnat beskåda så tog den fjärde imamen över, Imam Ali ibn Hossein al-Sajjad. Likt hans förfäder propagerade han mot förtrycket. Under denna period lyckades denna Imam väcka liv på människorna genom att han spred sin faders revolution bland folket och lyckades under hans fängsel skaka om Yazid son till Muwiyas tron framför ögonen på honom. Vidare så fortsatte denna imam propagera mot förtrycket genom gudomliga åkallan trots sanktioner och förtryck. Efter att denna Imam blev förgiftad tog den femte imamen över, Imam Mohammad ibn Ali Baqir. Under den femte imamen och den sjätte imamen, Imam Jafar ibn Mohammad Sadiqs(A) tid föll det ummaydiska dynstin och det abbasidiska dynstani började resa sig och etableras. Under denna tid hade dessa imamer lite mer luftutrumme än vad de tidigare hade.

Här spred sig den islamiska läran så starkt att man lyckades utbilda tusentals studenter som varje en av dem var speciell och lärd. Under dessa omständigheter studerade även Abu Hanifa och Malik ibn Anas under imamerna.  Under denna tid var imamerna fullt upptagna med att sprida islams sanna läror och man tog till sig varje chans man hade. Fram till dess att abbasidska dynastin lyckats etablera sig starkt. Här började man stänga och begränsa utrymmet för imamerna.  Den femte imamen blev förgiftad och den sjätte imamen tog över, Imam Jafar ibn Mohammad Sadiq(A). Imamen(A) levde under stark övervakning och begränsning samt förtryck. Man var så hård att man till och med vid ett tillfälle attackerade imamens hus och brände den. En bild som vi kan se härifrån är från serien som handlar om Geber, Jabir ibn Hayan en av Imam Jafar Sadiqs(A) studenter. Där man kan se hur man stängde utrymmet för Imamen(A) att kunna ens träffa sina anhängare och där han levde under spioneri och förföljdhet och attack. Fram tills han blev förgiftad. Båda dessa imamer propagerade mot förtrycket som ägde rum. Vid detta tillfälle tog den sjunde imamen, Imam Musa Kadhim(A) över.

Under Imam Musa Kadhim(A) ökade trycket mot Ahl al Bayt och deras anhängare grovt. De abbasidiska khaliferna var hårdare mot Imamerna. Till sådan grad att de fängslade Imam Kadhim(A) under hans liv 20 år. Hans barn jagades bort från sina hem endast kvinnor kvarstod i huset. Alla imamens söner var i flykt. Den shitiska församlingen fick redan här vänja sig ännu mer att vända sig till Imamernas trogna studenter eftersom man inte hade chansen att träffa imamerna. Trots detta lyckades denna imam stå emot förtrycket och kunde från fängelset påverka samhället och propagera mot förtrycket som ägde rum, att de ägde en revolution som var likt Karbalas revolution som kallas för ”Wakiat al-Fakh”. Imamen upplevde ingen harmoni eller lugnhet under abbasidiska styret tilldess att han blev förgiftad och då tog den åttonde imamen över, Imam Ali ibn Musa Ridha.

Man påtvingade denna imam att inta en position som efterträdare av den abbasidska khalifen Mamon. Man tog honom från hans hem i Medina till nordöstra Iran, i Khorasan, dagens Mashhad. Här hade lite mer utrymme att träffa hans shia men dock så var han begränsad och förföljdes av spioner och hatare av Ahl al Bait(A). Imamen(A) propagerade likt hans förfäder mot förtrycket som pågick av den abbasidiska khalifen Mamon. Imamens(A) inflytande bland muslimerna i Khorasan och i det muslimska samfundet växte att Mamon blev rädd över sin tron och förgiftade Imamen(A). Då tog den nionde imamen över, Imam Mohammad ibn Ali Jawad(A).

Denna imam tog över ledarskapet redan vid en ålder av 9 år.  Imamen handlade likt sina förfäder, även han förtrycktes och begränsades och fick inte träffa sina shia(anhängare) och man tog honom från hans hem till Iran och därifrån till Baghdad, där han blev förgiftad av hans fru i en plan som smides av abbasiderna. Man låste in imamen i huset medens han fick genomlidda giftets plåga tills han dog.  Då tog den tionde imamen över, Imam Ali ibn Mohammad Hadi(A).

Även denna Imamen(A) förtrycktes, här var det mer effektivit. Man förflyttade Imamen från Medina till Baghdad till en tränings läger för armen i Samarra. Där var han under en hård och stark bevakning, till sådan grad att hans anhängare inte ens fick träffa honom. Imamen levde vid väldigt hårda och svåra omständigheter skild från hans shia. Hans shia kunde endast kontakta honom genom brev eller genom att kontakta hans trognaste kompanjoner ifall man behövde något utlåtande. Även han blev förgiftad av abbasiderna likt de övriga imamerna. Då tog den elfte imamen, Imam Hassan Askari(A) över.

Detta mina syskon var en kortfattad och väldigt simpel genomgång av det som hände Imamerna. Varje imam var speciell i sin tid. Deras roll och påverkan i det islamiska samhället var väldigt stor, trots att det ummaydiska riket och det abbasidiska riket förtryckte dem så brukade dem oftast vända sig till dem när det gäller svåra ärenden som de inte kan lösa. De brukade själv erkänna att lösningen för deras problem fanns hos dem. Varje imam propagerade mot förtrycket och som ni la märke mina syskon efter varje imam minskade relationen mellan Imamen(A) och hans shia. Imamerna brukade oftast hänvisa sina shia till deras trogna rättslärda kompanjoner, som om de förebredde för Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Trots att man försökte avskilja imamerna(A) från samhället så hade de står påverkan på samhället och omgivningen. Så länge de fanns, så levde den sanna islamiska andan och läran kvar, hur mycket man än försökte bli av med imamerna genom lönnmord och förtryck så kunde man inte. De makthungriga abbasidiska khaliferna var grövre mot imamerna än de ummaydiska. Deras förtryck och hat mot Ahl al Bait(A) var enorm. Flera tusentals shia mördades. Under en kväll under den abbasidiska khalifen Haron Rashids tid så slaktade man 60 stycken seyyeds(ättlingar till Profeten(S)) bara för att de var ättlingar av Imam Ali(A) utan någon fruktan. Deras hunger till makten fick dem att döda vemsomhelst till och med deras bröder! De mördade, de spred orättvisa och förtryck, de spred sedefördärv, de förvanskade islams budskap, de lekte med statens pengar, de drack, de hade dansör kväller med musik och artister, de hade massa vilseledande propaganda etc etc. Dessa tyranner och äckel styrde det muslimska riket. Vid Gud den Allmäktige, vore det inte för Imamerna skulle islam ha utplånats och tynat bort!

Imam Hassan Askari(A) levde vid sådana omständigheter, han fängslades flera gånger under hans liv. Imam Hassan Askari(A) kallas för ”askari” pga. att han, som vi nämde tidigare förflyttades tillsammans med sin fader från Medina till Samarra, där deras boende var vid en tränings läger där armen tränar. Armen heter på arabiska ”askar” och därför blev han kallad för ”Askari”. Hans mest kända namn är Naqi och Zakiy.

Som vi sade tidigare så tog han över det gudomliga ledarskapet vid en ålder av 22 år efter att hans fader blev förgiftad. Imamerna brukade oftast informera sina anhängare om den näst kommande imamen så att anhängarna inte far vilse och det gjorde Imam Ali Hadi(A). Vid flera tillfällen så informerade Imamen(A) sina anhängare gällande Imam Hassan Askaris(A) imamat(gudomliga ledarskapet) efter honom. Till exempel säger:

Saqr ibn Abi Dalf:  ”Jag hörde Imam Hadi(A) säga: ”Imamen efter mig är min son Hassan och efter honom är hans sån al-Qaim, den som kommer fylla jorden med rättvisa efter att den fyllts med orättvisa och förtryck”.

Imam Hassan Askari(A) levde under 3 abbasidiska khalifer. Var den ena värre än den andra. Den första som var under hans Imamat var, al-Motaz. Al-Motaz var en grym och kallblodig person han dödade flera anhängare av Ahl al Bait(A) inklusive Imam Hadi(A). Motaz var så grym att han en dag fängslade sin bror al-Mo’ed och gav honom 40 piskrapp och släppte inte ut honom förrän han avstod från att vara hans efterträdare. När han senare hörde om att några turkar ville rädda honom och göra revolt, så avrättade han honom. Under Motaz tillfångatogs ättlingar från Imam Ali(A), från Jafar ibn Abi Taleb och från Aqil ibn Abi Taleb. Anhängare av Imamen levde väldigt svårt under hans tid och förföljdes hela tiden. En dag skrev en av Imamens(A) kompanjoner om deras förtryck. Då svarade Imamen(A): ”Om tre dagar kommer frälsningen”. Och det som imamen hade förutspått blev verkligt. Efter tre dagar gjorde turkarna en revolt mot honom och fängslade honom i hans fängelse tills han dog, eftersom de insåg att han inte tjänade dem.

Efter Motaz blev Muhtadi khalif för det abbasidiska riket. Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans handlande mot shia-muslimerna och deras Imam däremot, skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis khalifat. Till dess att han ville döda Imamen(A). Då en av shia skrev till Imamen(A) angående detta sade Imamen(A): ”Detta förkortar hans dagar, räkna fem dagar från idag och på den sjätte dagen kommer han att dödas pga. hans ignorans av att följa Guds order.” Muhtadis störtades av de turkiska trupperna och blev mördad. Det blev som Imamen(A) verkligen förutspådde.

Efter Muhtadi blev Mu’atmid khalif för det abbasidiska riket, denna man var likt hans förgångare, kall blodig och en förtryckare. Denna man var upptagen med att leka och leva ett promiskuöst liv och överlät ledningen till sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick Muwaffaqs son, Mu’tazid ansvaret för ledningen. Mu’atmid s namn var endast som khalif. Under Mu’atmid tid mördades Imam Hassan Askari(A) och inte bara han utan även andra ättlingar av Imam Ali(A). Det räckte inte nog med att döda dem utan man även lekte med deras kroppar, då man skar av deras händer, tungor, öron etc. Enligt historikerna uppstod det så mycket krig och slag under hans tid att dödsiffran nådde till en halv miljon.

Imamen(A) var likt hans förfäder emot förtryck och orättvisa. Imamen(A) blev fängslag pga. detta. Mina syskon SubhanAllah när en troende skapar relation med Allah och har ett starkt band med Allah vad händer då? Jo, han förändrar sin omgivning. Detta är precis det Imam Hassan Askari(A) gjorde, när han var fängslad under Muhtadis tid, så skrev Muhtadi till fängelse chefen Saleh ibn Wasif att han skulle förtrycka imamen ännu mer. Salih i sin tur svarade Muhtadi genom att säga: ”Vad kan jag göra mer, jag lämnade honom åt de hårdaste och strängaste väktarna så förändrade han deras tillstånd till att de blev sådana personer som ber och fastar och vars bedjan och fastande är enorm.” Muhtadi beodrade att de skulle kalla till honom dessa väktare. När de väl kom sade han till de ”Vad håller ni på med?”. De sade: ”Vad vill du att vi skall säga om en person som fastar dagarna ut och ber om nätterna och är endast upptagen med bedjande utan att göra något annat. När hans blick hamnar på oss ryser våra kroppar och vi tappar styret”.

Även vid en annan gång när han var fängslad i Nahrir, så var hans fänglese väktare en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslad i ditt fängelse? Han är en from man och en ivrig tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah ska förbanna dig”.

Då sade hennes man ”Jasså? Är det du fruktar? Se då hur jag slänger in honom i de vilda djurens bur”. Fängelsevakten bad om tillåtelse från khalifen och beviljades sin förfrågan och började sätta planen i verk. Imam al-Askari(A) sattes i vilddjurens bur och folket trodde att det var slutet för Imamen(A).

Men när folket gick för att se efter Imam Hassan Askari(A), fick de istället vittna Imamen(A) omringad av djuren som bugade för Imamen(A) medan han bad till Allah. Efter denna händelse lydde orden att Imam Hassan Askari(A) skulle skickas tillbaka till sin föregående cell.

Som vi ser mina syskon så hade Imamen(A) det väldigt svårt bland dessa förtryckare, även hans anhängare hade det svårt. Imamen, som vi sade tidigare blev fängslade flera gånger under hans liv. Hans anhängare hade väldigt svårt att ta kontakt med honom. Han(A) hänvisade till hans studenter. De abbasidiska khaliferna visste att från Imam Askari(A) skulle den sista imamen komma till livet. Så de försökte vid flera tillfällen lönnmörda honom, fängsla honom. Imamen levde ett väldigt förtryckt liv men trots det var han magnifik i hans karaktär och ingen kunde säga något dåligt om honom. Han påverkade de muslimska samhället trots att han var täppt och förtryckt. Tänk er om han var fri.

Hans personlighet

Imamens personlighet och karaktär var så lysande att till och med hans fiender yttrade om hans goda moral och ställning, bortsett från hans vänner. Det återberättas av Hassan ibn Mohammad al-Ashari och Mohammad ibn Yahya och andra att en man vid namn Ahmed ibn Obeidallah bin Khaqan var en person som var väldigt trångsyngt och innehade hat mot Ahl al Bait(A) och tyckte inte om de. En dag återberättas det att han vid en majlis sade:

”Jag känner inte till någon i Samarra av alawiyo(Imam Alis(A) ättlingar) som Hassan ibn Ali ibn Mohammad ibn Ridha i hans vägleddande, moral, kyskhet, nobelhet och storhet bland hans familj och bland bani Hashim. Att man till och med ger honom tillträdde och respekt över de äldre i släkten.” Denna man berättar att han en dag satte med sin far. Så kom Imamen(A). Hans far var en höguppsatt person i det abbasidiska riket. Han säger när Imamen kom, så reste sig min far och mottog honom och kramade honom och lät han sitta bredvid honom. Han säger jag blev chokad av det jag såg. Min far har inte tagit emot någon på detta vis. Senare vid kvällen frågade denna man sin fader angående händelsen då han själv säger att han var vid ett sådant tvivelaktigt tillstånd. Hans fader sade: ”Min son denna  man är rafidas imam. Han heter Hassan ibn Ali och kallas för ibn Ridha.” – Notering att alla Imamer efter Imam Ridha(A) kallas för ibn Ridha dvs. söner till Imam Ridha(A). – Sedan blev han tyst och sade. ”Vore det inte för Abbasiderna skulle han vara den mest passande i styret av hela hans släkt, bani Hashim pga. hans nobelhet, kyskhet, asketism, bedjan, moral, fred och om du skulle se hans fader så är han likt honom en stor och respekterad man.” Etc. Denna man säger också vidare. ”Jag började söka information om Imam Hassan Askari(A) och vart än jag vände mig, till hans vänner eller fiender så erkände alla hans storhet och höga position och moral. Han hade företräde bland hans familj, bland de äldre och yngre. Då jag varken fann en vän eller fiende till honom som sade något ont om honom.”

Hans asketism

Angående Imamens(A) asketism så säger Kamal ibn Ibrahim al-Madani: ”En dag när jag steg in hos Imamen(A) så jag att han hade på sig fina och sköna kläder. Jag sade till mig själv ”Imamen(A) uppmanar oss till asketism och han har på sig sådana kläder”. Han säger vid den stunden sade Imamen: ”Ya Kamal” och så kavlade Imamen(A) upp hans ärm och då syntes att han hade på sig en grov, svart och oskön klädsel mot hans hud. Då sade Imamen(A): ”Det här är till Allah och detta är till er”.

Hans tillbedjan

Gällande hans tillbedjande mina syskon. Mina syskon dessa händelser som återberättas om Imamen(A), låt oss tillsammans lära oss från Imamen(A).  Imamen(A) höll fast vid bönen och respekterade den högt likt hans förfäder. När böntiden inledde så lämnade Imamen(A) allt i hans händer och gick till bönen och prioriterade inget framför bönen. Hisham ibn Jafar säger: ”Jag steg in hos Abo Mohammad, alltså Imam Askari(A) en gång medens han skrev ett brev. När böntiden inledde så lämnade han ifrån sig sitt skrivande och reste sig till bönen.” Detta mina syskon är verkligen en läxa till oss. Ibland under vår skoltid kan vi sitta timtals framför boken och plugga trots att böntiden inlett. Vi skjuter upp det och skyller på att vi kan tappa fokusen eller koncentrationen. Mina syskon hans bedjande brukade ändra folks tillstånd. Dem som såg imamens bön förändrades liksom när vi nämnde hur fängelse väkterna förändrades.

Imamen brukade oftast ta emot de behövande och han brukade oftast lösa deras problem. Vid flera tillfällen ger han till de fattiga utan att han ens låter de veta. De finns flera berättelser kring detta och ni kan finna en del av dessa i islamsljus.se.

Mina syskon sidor som islamsljus.se ta vara på dessa. Sätt 10 minuter varje dag och läs om Imamerna, bara att läsa om dem fröjdar och mjuknar till hjärtat och man tar stor lärdom av det.

Hans roll i det islamiska samhället var stor. Det berättas att det kom en svår torka över Samarra, i Irak under ett år. Skördarna hade inte välsignats med regn och grödorna höll på att torka ut. Människorna skulle gå en säker svält till mötes. Folket visste inte vad de skulle ta sig till. Vid den tiden var Mu’atmid khalif i Bagdad.

Mu’tamid beordrade folket att bege sig till öknen och be för att regn skulle falla på deras skördar. Människorna begav sig till öknen tre dagar i följd, utan resultat. Nästa dag kom de kristna tillsammans med sina lärda förbi för att be, och regnet börja då falla på grödorna.

Denna händelse skapade stor iver och tilldragelse bland de muslimska massorna. Muslimernas hjärtan blev attraherade av den kristna tron. Mu’tamid blev mycket förfärad och förskräckt över detta. Han skickade efter Imam Askari(A) i fängelset och berättade för honom om hur hans farfars religion svävade i fara.

Han sammankallade honom till sin rättsal och frågade om Imamens(A) lösning till problemet. Imamen(A) sade: ”Säg åt folket att bege sig till öknen imorgon för regnets skull”. Folket gjorde som kalifen sa till de att göra och begav sig till öknen, och Imamen(A) följde med dem.

Tillsammans med imamen(A) följde en stor skara med folk som ville ha en förklaring till det som hade hänt. När folket kom till öknen sträckte de kristna upp sina händer mot skyn och bad till Gud om regn. Kort därefter började himmeln mörkna till av moln som framträde på himlavalvet, och det började regna.

Imamen(A) meddelade folket att bland de kristna fanns det en som hade någonting dolt i sin hand. Imamen(A) beordrade denne att avslöja det han dolde. En av de kristna kom fram och avslöjade ett ben som han hade haft i sin hand. Han gav benet till Imamen(A) och som svepte in benet i en tygbit, och sa sedan till de kristna att återigen be till Gud för att regn skulle falla.

I samma ögonblick som den kristne sträckte upp sina händer mot skyn, försvann molnen från himmelen och den skinande solen trädde fram. Folket som var där blev häpnade och förvånade, och khalifen som även han var med i öknen frågade Imamen(A) vad som låg bakom mysteriet.

Imam Askari(A) svarade: ”Detta är en bit ben tillhörande kroppen av en av Guds profeter, som de har grävt upp från dennes grav. De svär och ber till Gud, för benets skull och Gud tillmötesgår de deras önskan och bön och låter det regna.

Vem som än gör detsamma kommer att lyckas i denna aspekt. Benet testades i detta hänseende och människorna fick vittna till händelsen.

Imamens(A) ord var bevisat sanna, och alla prisade Imam Hassan Askari(A). På så sätt tillintetgjorde Imamen(A) all tvekan hos människorna. Efter detta utförde han själv två rak’ats, varpå han sträckte sina bara händer mot skyn och bad till Gud om att det skulle regna i hela landet och utplåna svälten.

Gud den allsmäktige hörde Imam Hassan Askaris(A) bön och skänkte landet så mycket regn att det blev fruktsamt igen och grödorna återigen började gro. Människorna frågade Imamen(A) om var han bodde. Imamen (A) pekade mot Mu’tamid som nu skämdes för att ha fängslat Imamen(A) och därför pekade mot det hus som tidigare hade tillhört Imamens far(A).

Han hade inget annat val än att befria Imam Askari(A), denna befrielse varade dock bara ett år. Under det året blev Sayyida Nargis Khatoon(RA) gravid med vår sista imam, Imam Mahdi(AJ).

Det finns fler återberättelser om hur han påverkade samhället och vilken roll han hade i det muslimska samfundet. Bland annat hur han vägledde den irakiske filosofen Ishaq al-Kindi. Återberättelsen finns i islamsljus.se och jag rekommenderar alla att läsa den.

Imamen brukade oftast besvara folks frågor. Då hans anhängare brukade oftast brevväxla med honom eftersom chansen att se honom var väldigt svår. Imamen löste de troendes problem trots att han var fängslad. De skrev till honom gällande problemlösningar och utlåtande och han besvarade alltid dessa med hans upplysande visdom och fick motståndare att förstå.

Syskon tiden räcker inte till och vi kan sitta i timtals och tala om denna imam. När jag satte och läste om hans liv så var det så underbart. Man levde in i Imamens(A) liv och fick en bild hur Imamen(A) hade det. Imamen(A) var under ständig övervakning, hans studenter hade uppgiften att sprida och vägledda folket på Imamens order och uppsyn.  Jag vill kort tala om några av hans vänner som var väldigt få.

Den mest kända av dem var Ahmed ibn Ashaq al-Ashri al-Qomi. Han var en av Imamens(A) trognaste och närmaste vänner och räknas bland de största rättslärda i hans tid. Han brukade oftast brevväxla med Imamen(A) kring muslimernas ärenden och imamen skickar till honom svaren. Denna man var även en kompanjon till Imam Jawad(A) och Imam Hadi(A) och har återberättat flera hadither från dem. Denna man skrev en gång till Imam Mahdis(A) tredje representant angående att få tillåtelse att få åka till hajj. Allahu Akbar mina syskon kolla hur mäktig en sådan stor man frågar om tillåtelse och handlar inte efter vad han känner för. Han fick tillåtelse att åka till hajj av Imamens representant och fick med en ny klädsel som var ett tecken på att han skulle avlida inom kort. Och det var verkligen så. På vägen tillbaka från Hajj så sjuknade denna man och avled vid fajr, han fick besök av, en av Imamens(A) vänner som kom och tvättade honom och bad över honom och begravde han.

Även Imamen Mahdis(A) första repsentant Othman ibn Saed var en av Imamens vänner. Bland annat så var också Abo Hisham, Dawod ibn Qasem al-Jafari – som var en av Jafar Tayaras ättlingar – också en av Imamens trogna vänner. Denna man var högt respekterad bland imamerna. Han var med Imam Jawad(A), Imam Hadi(A) och Imam Askari(A). Han var en av de som jobbade effektivt under Imamernas uppsyn, även under den korta fördoldheten för Imam Mahdi(A). Han har illusterat och skrivit flera böcker och har återberättat mycket om Imamerna. Han var även känd för hans modighet och brukade kritisera och improvisera tyrannerna.

En av Imamens ytterligare närmaste vänner är Abdullah ibn Jafar al-Humari. Denna man var bland de mest höguppsatta lärda i  den heliga staden Qom och en av Imamens närmaste vänner. Även han illustrerade flera böcker och bland de mest kända av dem är boken ”Qirb al-Isnad” och som är en viktig källa inom shia islam och som våra lärda ännu använder.

Som ni ser mina syskon så tog Imamens vänner oftast kontakt med Imamen(A) genom brev. Shia fick redan under den tiden förebreda sig för Imam Mahdis(A) fördoldhet. Innan Imamen(A) blev lönnmördad och förgiftad av abbasiderna så förebrede han sina trognaste vänner och talade om för dem vem imamen efter honom skulle vara. Han lät till och med Imamen, dvs. Imam Mahdi(AJ) besvara deras frågor och ta emot de, för att de skull lära känna honom och veta vem han var, eftersom abbasiderna ville döda Imam Mahdi(AJ) så fort han föddes. Därför var Imamens hus fullt bevakad och Imam Mahdi(AJ) kunde inte ses av vem som helst.

Mina syskon som avslutning vill jag läsa ett brev för er från Imam Hassan Askari(A) till oss. Brevet skickades till Shaykh Saduqs far, Ali bin Hossein bin Babawayh al-Qummi. Men av dess innehåll förstår man att brevet är till oss. Mina syskon jag uppmanar er att fokusera och reflektera, de här är Imamens(A) brev till er, lyssna och lär. Kära åhörare jag uppmanar er till att blunda och lyssna på det jag kommer läsa för er. Det här är brevet från Imam Hassan Askari(A) till hans shia:

Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han:

”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner.

Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom. Upprätthåll därför bönen och ge allmosor, ty Gud accepterar inte en persons böner såvida inte han ger allmosor. Jag råder dig att förlåta andras misstag och kontrollera din ilska. Jag råder dig att vara snäll och generös gentemot dina blodsband, att vara hjälpsam och omtänksam om dina bröder och att vara tålmodig gentemot deras tillkortakommanden.

Jag råder dig att vara påläst inom din religion, att vara ståndaktig i ditt arbete, att vara bekant med Koranen, att förvärva en nobel karaktär, att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Allah den Allsmäktige säger:“Den bedjandes böner accepteras inte förrän han påbjuder andra att göra gott och avhålla andra från att göra ont, medla mellan två personer som är osams samt att ge allmosor till de behövande.”Avstå från alla onda gärningar och slå vakt om nattbönen, då Profeten(S) rekommenderade nattbönen för Ali(A) och sade:”Å Ali, slå vakt om nattbönen, slå vakt om nattbönen, slå vakt om nattbönen. Den som finner nattbönen oviktig är inte en av oss”Följ därför mitt råd och underrätta mina shiamuslimer om vad jag har underrättat dig. Du bör ha fördragsamhet och du bör vara tålmodig. Profeten(S) har sannerligen sagt:”Den bästa handlingen för min ummah (gemenskap) är väntan på befrielsen.”

Våra shiamuslimer kommer ständigt att vara ledsna och ivriga tills min son (Imam al-Mahdi(AJ)) framträder. (Profeten(S) gav goda nyheter om sin dotterson som kommer att fylla världen med rättvisa och jämlikhet i en tid av fullständigt förtryck och orättvisa.)

Så, min trovärdige Shaykh, Abul Hasan, var tålmodig och underrätta mina shiamuslimer att vara tålmodiga då jorden sannerligen tillhör Allah och Han kommer att göra sina ärliga tjänare till mästare- den slutliga segern tillhör de gudfruktiga människorna!

Må Allah välsigna dig med Sin nåd och frid. Allah är sannerligen allt vi behöver, Han är den bäste av ombud, de bäste Mästaren och Hjälparen.”

Imamen(A) blev förgiftad vid en ung ålder, 28 år. Han levde endast 28 år och var förtryckt och fängslad och ändå spelade han sådan storroll. Vart är vi från Imamen? Vart är vi från hans vänner? Vart är vi från oss själva då vi knappt känner oss själva?

Mina syskon vänd er till Samara, vänd er till Imam Hassan Askari(A) och låt oss skicka frid hälsning från denna avlägsna plats.

Frid vare med dig, O Allahs(SWT) väktare. Frid vare med dig, O Allahs(SWT) bevis, och Hans uppriktiga tjänare.

Frid vare med dig, O de troendes Imam, och arvtagare av budbärarna, och bevisen till Världarnas Herre.

Guds välsignelse vara med dig och dina rena och ärorika ättlingar(A). O min beskyddare, O Aba Mohammad al-Hassan bin Ali, jag är vän till dig och till dina ättlingar(A),

Jag är gäst hos dig, så var gästvänlig mot mig, och en bra värd för mig, för dina rena och ärorika ättlingars(A) skull.

O’Imam Mahdi(A) vi har samlats här ikväll under detta tak, O’Imam Mahdi(A) var är vi från dig, var är vi från din fader, var är vi från dina vänner. Var är vi?!

Mina sista ord till er mina syskon läs om Imam Hassan Askari(A), för vi har inget argument framför Gud ifall han frågar oss varför vi inte gjorde det. Material finns om honom på svenska, arabiska, persiska, engelska och andra språk.

Syskon under dessa dagar behöver de förtryckta våra böner så glöm de inte i era böner, samt så behöver de muslimska länderna också våra böner.

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och befäst muslimernas gränser genom Din Mäktighet, och ge Ditt stöd till dess försvarare genom Din styrka, och var frikostig mot dem genom Dina gåvor och Din rikedom,

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och öka deras antal, och slipa deras vapen, och försvara deras territorium, och skydda deras region,

وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مَؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ

Och förena dem, och ordna deras angelägenheter, och förse dem med förnödenheter i stridsströmmen,och åta Dig att proviantera dem, och understödja dem med seger, och ge dem skarpsinne och list,

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

One thought on “En kväll i Imam Hassan Askaris(A) hus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *