Shiat Ali(A)

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shiatali.mp3]
Ladda ner: Shiat.Ali.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-06-25

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ
O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,
صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ
Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,
وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً
en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,
حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Jag skickar mina gratulationer till er på de troendes mästares, Imam Ali(A) födelsedag.

Shiat Ali, föreläsningens titel kan upplevas som lockande på ett sätt och den som ser titel antar att föreläsaren kanske möjligtvis kommer tala om shiat Ali och dess bevis och argument samt argumentera kring shia och sunni. För den som fått tanken att denna föreläsning kommer handla kring detta ämne har trott fel. Denna föreläsning kommer inte handla om shia och sunni debatt och inte heller kommer jag att argumentera för shia. Utan denna föreläsning kommer handla om shiat Ali, alltså Imam Alis(A) följare, vilka dem är? Vad de betyder och vad innebörden av sådan följare tyder på. Jag kommer således inte heller ha någon historia lektion om shia.

Shia, ett ord som kom att benämnas genom tiderna till specifika anhängare till en av Profeten Mohammads(S) trognaste lärljungar, shia som betyder bistå eller hjälpa och att sprida. Detta ord förvandlades som sagt till specifika anhängare. Dessa anhängare kallas också för Shiat Ali. Men vad är en Shiat Ali? De finns många av oss som hävdar att de är shiat Ali(A) och att de följer Imam Ali(A) trots att de inte förstått innebörden av att följa Imam Ali(A) eller att de födds med en familj som är shia och därför per automatik blivit shia genom deras föräldrar men tyvärr utan att veta vad en sådan följare är. Sedan är alla shiat Ali? Finns det skillnad mellan dem? InshaAllah så kommer vi tillsammans efter denna föreläsning kunna belysa vår syn och sanningen bakom ordet shiat Ali och vilka dess verkliga efterföljare är.

Låt oss börja med att se vad hadither säger om Shiat Alis(A) ställning och rank. De finns mycket hadither som talar om shiat Ali, både hos shia och sunni. Låt oss rada upp två hadither från våra sunni syskon som talar om shiat Alis(A) ställning:

Profeten(S) sade till Imam Ali(A) när versen 98:7 uppenbarades; ”Det är du och din shia. På domedagen skall de vara nöjda med vad Allah har skänkt dem och de kommer få Allahs välbehag över sig.” Vad denna vers är kommer det nämnas senare i föreläsningen inshaAllah.

En annan hadith säger: ”Sannerligen finns det en källa i paradiset, vars vatten är sötare än nektar, slätare än smör, svalare än is och som doftar ljuvligare än mysk. I den källan finns leran(tinah) av vilken vi (mitt hushåll och jag) är skapade och våra shia är gjorda av samma lera.”

Inom shitiska böcker lyder bland annat följande två hadither kring shia:

Anas bin Malik återberättar att Profeten(S) sagt: ”Allah skapade från ljuset(noor) av Ali ibn Abi Talebs ansikte 70 000 änglar som gör istigfar för honom och hans älskare”.

Profeten(S) har också sagt: ”Kärlek till Ali ibn Abi Taleb äter synder liksom elden äter veden” eller på ett annat sätt återberättas hadithen: ”Kärleken till Ali bränner synder liksom elden bränner veden”.

De finns fler hadither som talar om shias ställning, dessa hadither finns att läsa både hos sunni och shia. Tiden räcker tyvärr inte till för att nämna fler hadither. Som vi ser så finns det en slags uppdelning på shia och älskare. Om ni la märke till haditherna. Vissa hadither namn gav ordet shia och andra namn gav ordet älskare eller kärlek. Vad är skillnaden?

Det är stor skillnad mellan en som älskar Imam Ali(A) och Ahl al Bait(A) och en som är shia. En som är shia erhåller en hög position och rank. Låt mig ge ett exempel:

Mohammad ibn Moslim al-Thaqafi var bland de trognaste av Imam Baqirs(A) och Imam Sadiqs(A) kompanjoner. Imamerna(A) uppmanade sina shia att vända sig till honom gällande frågor. Inom kunskapen för ilm al-rijal inom fiqh så återberättas det att ingen shia var mer lärd(fiqih)inom islamiska frågor som Mohammad bin Moslim. Det återberättas dock en mäktig händelse gällande denna nobla man.

En dag togs Mohammad ibn Moslim tillsammans med Abu Karibatul Azdi till Qazi Sharik. Sharik glodde på de med vrede och sade: “Dessa två är Jafari och Fatimi!” [dvs shiamuslimer och följare av Ahl al Bait (A)]. Efter att ha hört detta, började båda gråta bittert. När Qazi frågade om orsaken till deras gråt, svarade de, “Du har associerat oss med en sådan högt personlighet [Imam Jafar Sadiq(A)]! Skall människor som oss som saknar i fromhet och avhållsamhet jämföras med en sådan upphöjd person? Jafar ibn Mohammad accepterar endast de som erhåller fromhet av sina shia. Om han så vänligt accepterar oss, vore det en ära för oss och en tjänst.

Givetvis kan vi ge titeln “Shia” till enskilda som följer imamerna i alla aspekter av karaktär och tal. Imam Musa Kadhim (A) säger: “Våra shia är bara de som följer oss (i alla avseenden) och följer våra fotspår och härmar våra handlingar.”

Men det kvarstår att en sann shia är en person som har vissa karaktärer. En dag gick Imam Ali(A) ut från moskén en kväll då det var fullmåne. Några personer började följa efter Imamen. Imamen vände sig mot dem och såg på dem och frågade: ”Vilka är ni?”. De sade: ”Vi är från din shia”. Imamen såg på deras ansikte med en blick och sade Imamen(A): ” Varför är det så att era ansikten inte uppvisar några tecken på att ni är shia?”. Då sade männen: “Mästare, vad är tecknet på en shia?”

Imamen(A) sade: “Bleka ansikten på grund av extra dyrkan på nätterna och fruktan för Allah, svullna ögon på grund av gråt, böjd rygg på grund av långvarighet i bön, magra på grund av för mycket fasta, torra läppar av upprepade ändlösa böner, och fyllda hjärtan med fruktan för Allah. ”

Ibland tror vissa av oss att så länge man är shia och yttrar om det så kommer man räddas på domedagen, detta genom att endast yttra utan att handla. Att endast yttra och påstå att man är shia räcker inte och accepteras inte av våra Imamer.

Jabir återberättar gällande Imam Jafar Sadiq(A) att han sade:

“Räcker det för en att associera sig som en shia och genom att bara säga” Jag är en älskare av Ahl al Bait (A)? Vid Allah, är våra shia inte dessa, de är de som fruktar Allah och lyder hans befallningar. ”

Vidare i en annan hadith av Mufazzal bin Umar där han återberätta att Imam Jafar Sadiq(A) berättade:

“Om du vill känna igen en av mina kompanjoner se på den som har mest fromhet och som avstår från synder och fruktar hans Skapare och är hoppfull om hans belöning. När du hittar en sådan person ta för givet att han är en av mina kompanjoner. ”

Imamen fortsätter med att beskriva en shia i en annan hadith återberättad av Isa bin Abdullah Qummi, lyssna på denna hadith syskon.

“Den person som om han bor i en stad med en befolkning på hundra tusen eller mer och det finns även en icke-shia som är mer from än honom är inte från oss eller så tar vi avstånd från honom.” Allahu Akbar, när man hör dessa hadither så ryser man i kroppen av skam att man ibland yttrar sig vara shia men Gud vet vilka handlingar man begår.

Detta betyder att en shia som följer Ahl al Bait(A) skall vara sådant, att han är de främste i att handla, i fromhet, i tro och i taqwa, de bör vara sådana att de bör vara de bästa och ingen skall utmärka sig över dem. För Allah den Allsmäktige har tillskrivit dem som ”Khairul Bariya” i den heliga Koranen. Då vi sade att Allah gällande versen 98:7 som lyder:

[98:7] Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser (Khairul Bariya).

Har tillskrivit dem denna titel. Jag repeterar denna hadith som jag nämnde i början, gällande Profetens(S) kommentar när denna vers uppenbarades: ”Det är du och din shia. På domedagen skall de vara nöjda med vad Allah har skänkt dem och de kommer få Allahs välbehag över sig.” Denna hadith finns i sunniska källor och inte bara shitiska.

En shia är också en person som följer wilayah, det vill säga Ahl al Baits(A) förmyndarskap och det gudomligt valda ledarskapet.

Men vad är innebörden av wilayah?

I boken Majmaul Bahraen står följande om innebörden av ordet “Wilayah ‘:” Wilayah är kärleken till Ahl al Bait(A), och att följa dem i religiösa frågor och att uppfylla de skyldigheter man har och att avstå från de saker som är förbjudna och att följa det som dem påbjöd och förbjöd samt att ha dem som ett föredöme i handling och moral. Och vad gäller att känna till deras rätt och imamat så är det en av islams grunder(usol al-din) och inte trosgrenar(furu al-din). Wilayah är att gå i fotspåren av Ahl al Bait(A) i handling, beteende och sättet att tala.”

Wilayah innebär alltså mina respekterade syskon kärlek och lydnad. Denna idé stöds av en hadith från Imam Mohammad Baqir(A). Där Imamen betonar och förklarar wilayah som kärlek med lydnad.

Vi börjar närma oss nu en djupare innebörd av shia genom att lära känna wilayah. De finns en hadith som vi har hört flera gånger men mesta dels utan att reflektera kring den. Hadithen har en djup innebörd och som egentligen sammanfattar och flätar samman allt det vi talar om. Hadithen återberättas av Imam Ridha(A) där han sagt:

“Wilayah av Ali ibn Abi Talib, alltså Imam Alis(A) förmyndarskap, är min borg eller fort. Den som stiger in i Min borg eller fort är säker från Min vrede (Ghazab).”

Här säger Shahid Dastghaib så vackert och underbart i boken Greater Sins gällande denna hadith:

”Det råder inget tvivel om att komma in på Wilayah av de renade Ahl al Bait(A) innebär att man tar sin tillflykt med Ahl al Bait(A), dvs. att fly från Shaytan och avstå från att följa sina begär och alla olagliga handlingar och att hålla sig borta ifrån att följa Allahs fiender och istället vända sig mot Allah. Kort sagt att följa dem i alla aspekter. Ordet “Tahassum” betecknar “flykt i en etablerad fort eller borg” och det tyder också på att tillflykt är inte bara fysisk artad utan även av en moralisk form också. Det är därför viktigt att ta sin tillflykt med dessa upphöjda personligheter och att följa deras utmärkta exemplar i alla aspekter av tal och beteende. Kort sagt en som följer dem har faktiskt tagit sin tillflykt till deras fästning men en som syndar har tagit sin tillflykt bort från Imam Alis(A) fort och till shaytans och sina begärs fort.”

Mina syskon det är som en person som säger ”Jag söker Guds skydd från shaytan” för att sedan gå och synda eller som en person som står vid en borg fast utanför den och har framför sig ett hungrig köttätande lejon och där han så dumt hotar lejonet, att om han attackerar honom så skall han gå in i borget utan att röra sig mot det. Självklart mina syskon så attackerar lejonet och inväntar inte att personen skall gå in.

Därför så skall en shia som verkligen vill skydda sig från alla faror söka tillflykt till den befästande gudomliga fästningen och borgen genom att följa Imam Ali(A). För genom att en person följer Imamen, genom handling så är han i hans fästning, men om han däremot genom sina handlingar följer shaytan så låt han säga vad han vill med hans tunga som t. ex att han följer Imam Alis(A) wilayah. För sannerligen kommer han inte bli räddad på grund av det.
Återigen mina syskon räcker det med att bara yttra att man är shia?

Efter att ha beskrivit kvaliteter av en shia säger Imam Mohammad Baqir (A),

“O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

Kolla på vad Imamen(A) svarar:

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali (A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Ali(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger:

“O Jabir, närheten av Allah uppnås inte utan lydnad. När våra shia inte har lydnad och inga handlingar har vi ingen makt att befria dem från helvetet. Att bara ett verbalt påstående: “Jag är en Shia” är inte tillräckligt argument för Allah. Då bara den som lyder Allah är vår Wali (älskare) och en som är en syndare är vår fiende och vår Wilayah kan inte uppnås utan fromhet och goda gärningar. ”

Därför bör vi mina syskon ha fromhet(wara) då Imamerna betonar detta väldigt mycket. Allama Majlisi(RA) säger att de finns fyra typer av “wara”, fromhet:

1. “Wara at-Ta’bīn”, vilket betyder att avstå från de förbjudna sakerna.

2. “Wara as-Salihīn”, som betyder att avstå från tveksamma saker, så att en kanske inte begår någon haram handling.

3. “Wara al-Muttaqīn”, som betyder att avstå från tillåtna saker så att han inte begår “haram”.

4. “Wara as-Sādiqīn”, som betyder att undvika allt som inte är religiöst och inte har med Allah att göra, så att man inte kan ödsla sin dyrbara tid på meningslösa handlingar, även om det kanske inte är någon risk att begå en synd.

Efter att ha gått genom wilayah så komplitteras det med kärlek, vad tjänar vi av kärleken?
Enligt hadither, både från shia och sunnitiska källor är det klart att kärleken skyddar en från att vara en slav av ens önskningar och Shaytan. Detta beror på att kärleken till en upphöjd person innebär att man också älskar dennes vänner och hatar hans fiender. Vänskapen med Shaytan och följande av ens onda begär, är två av de största hindren i ens kärlek för Allah och Ahl al Bait(A).

En som är shiat Ali skall InshaAllah med den välsignade kärleken vara borta från shaytans väg. För kärlek till Ahl al Bait(A) skyddar en från det onda och gör honom immun mot synder. För kärleken gör en människa fastbesluten med beslutsamhet.

Imam Baqir(A) har sagt: “Den som har skänkts kärleken till Ali(A) i sitt hjärta av Allah, är inte benägen att vackla bort från hans väg och han blir fast på vägen mot Allah och även gällande andra frågor. ”

Jabir Ibn Abdullah Ansari(RA) säger så vackert: ”Om det första steget av en älskare av Ahl al Bait(A) är i fel riktning på grund av synder kommer nästa steg styras mot rätt riktning genom deras kärlek.”

Efter att ha kommit så långt och efter att vi gått genom vad en shia är och sedan följet av wilayah och till slut kärleken bör vi förstå att de finns faktorer som kan göra så att vår kärlek till dessa rena personer minskar.

Ibland kan denna världs önskningar och dess bekvämliga material orsaka att kärleken till Ahl al Bait(A) minskar i hjärtat. Ett överskott av materialistiska önskemål kan även få hjärtat att berövas kärlek av Ahl al Bait(A). En sådan person när han närmar sig sina sista stunder kommer uppenbarligen inte att få någon hjälp av det materiella, han vårdas i sitt liv men i verkligheten är han så olycklig, för han önskar att Ahl al Bait(A) ska närvara för att rädda honom från en plågsam död.

Shahid Dastghaib säger så vackert; ”Det finns ett persiskt talesätt lyder “De som tror bör försöka utveckla kärleken till Ahl al Bait så mycket som möjligt i sina hjärtan.” Han säger man skulle kunna tolka genom att säga: ”Att man tar bort alla objekt av önskan från hjärtat och särskilt avstå från de stora synderna så att man InshaAllah blir säker från en förfärlig död och detta livs fasor.”

Mina syskon Imam Sadiq(A) uppmanar sina följare att inte missbruka denna gåva. Vi bör se oss på vår vardag, i skolan, jobbet, på fritiden, vi bör se på oss själva och verkligen börja inse att vi är Shiat Ali, att vi presenterar Imamerna(A) med våra handlingar. En sak som är också viktig att poängtera. Imam Sadiq(A) säger: ”Respekterar alla de som minns oss, Ahl al Bait och uppger att de älskar oss. Det är irrelevant (för dig) om han är sanningsenlig eller inte. För du kommer att belönas enligt dina avsikter, och de (lögnarna) kommer att straffas för sina synder.”

Summan av kardemumman syskon så bör vi tänka, att vi lever under Imam Mahdis(AJ) tid och att vi påstår vara hans shia. Imamen(AJ) ser oss och vet om vårt tillstånd. Han är Guds seende öga och hörande öra. Imam Mahdi(AJ) må Allah påskynda hans återkomst väntar på oss och vill att vi som påstår oss vara hans shia skall vara förberedda för hans återkomst. Om vi inte är föreberedda inför hans återkomst, varför skall någon annan bry sig eller förvänta sig hans återkomst. Är det inte älskaren som skall bry sig om sin älskade? Är det inte den trogna vännen eller följaren som bryr sig om sin vän?

Var är vår uppriktighet och kärlek till Imamen(AJ)? Mina syskon jag uppmanar mig själv och er att låt oss under denna Rajab. Under denna heliga månaden Rajab. Börja en förändring, att vi tillsammans här och nu väljer att skapa en början mot ett mer seriöst liv. Varje föreläsning som vi hör av våra bröder är ett steg som tar oss närmare Gud. Låt oss inledda en förändring vårt liv. Att i minsta detalj följa Ahl al Bait(A) som till exempel, att inledda maten med salt eller att avstå från att skaka hand eller att våga stå emot förtryck.

Låt oss under dessa dagar och under dessa heliga månader, Rajab, Shaban och Shahr Ramadan inledda en fas, ett steg, ett nytt steg i vårt andliga, social och materialistiska liv. Låt oss ärligt göra en sujud och inse och fråga oss själva. Är vår Imam nöjd med oss? Om Imam Mahdi(AJ) kommer nu till oss, hur skulle han se på oss? Vilka blickar skulle vi få av honom? Skulle han vara ledsen och sorgsen över vår situation eller glad? Accepterar han oss som hans shia. Vi kan acceptera Imam Mahdi(AJ) som vår ledare men de viktigaste att Imamen(AJ) accepterar oss, att han är nöjd med oss.

O’Min mästare, O’Tidens mästare du är medveten om oss och vår situation.
O’Min mästare vi hoppas och ber Gud att du accepterar oss som dina shia, gör du det, har du gjort oss en tjänst och de skulle vara av din givmildhet. O’Min mästare om du inte acceptera oss som dina shia och är besviken över oss, så ber vi dig att genomför en dua för oss, för vår vägledning, så att vi vägledds på den rätta vägen.

O’Min mästare denna dag är din faders, Imam Ali(A) födelsedag, vid de troendes mästare, vid Imam Ali(A) vänd dig mot oss genom en älskvärd blick från dig mot oss, mot de närvarande här, för vår vägledning och berika våra sinnen. Min mästare jag kommer inte säga att jag vill ha det eller det. Utan min mästare vi säger här med rena hjärtan till dig. Vart vill du att vi skall göra för dig. Min mästare under dessa heliga kvällar och de återstående kvällarna av denna heliga månad och de näst kommande heliga månaderna be för vår vägledning och att Allah skall stödja oss i följet och lydnaden av Ahl al Bait(A) och att Han skall stödja muslimerna i deras kamp mot förtryck och orättvisa och skydda muslimernas gränser av angrepp av Guds fiender och att Han skall upplysa oss muslimer i det politiska och andliga planet så att vi står emot förtryck och orättvisa och blir fast beslutsamma.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ
O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,
صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ
Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,
وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً
en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,
حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

One thought on “Shiat Ali(A)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *