Början mot en förändring

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/borjanpaenforandring.mp3]

Ladda ner: Borjan.pa.en.forandring.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-06-11

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Sens barndom när vi skulle ta våra första steg så fick vi göra det själva, på egen hand. Våra föräldrar fanns som stöd och höll kanske om oss. Men oftast var det vi som ramlade ner, snubblade, slog oss, skadade oss för att sedan resa på oss gång på gång efter varje gång vi fallit. En sådan vacker bild. Redan vid sådan ålder uppenbaras en bild i människans liv och intellekt att vill vi göra någonting måste vi göra det själva. Ingen annan kan hjälpa mig, de andra är bara stöd men ingen tar steget förutom mig. Denna bild skapar hos oss redan från barndomen en motivation och en energi som får oss att vilja utforska saker och ting och göra det. Exempel många av oss har sett barn som tror att de kan gå på vatten genom att de ser olikheten i dess materia och vill gå på det eller varför inte när man vill lära sig cykla, då man kämpar och hur man gång på gång kör in i en buske eller vägg och de flesta av oss kanske minns inlines tiden eller när man skulle åka skridskor för första gången hur man fick kämpa.

Alla dessa saker och enkla händelser i våra liv säger en enkel mening vill du göra något så gör det själv. Men tyvärr så avtar oftast denna abstraktion från oss genom tiden då vi finner olika metoder och verktyg som för lättar för oss arbetet och minskar på svårigheten. Dessa verktyg är menade för att för lätta för människan och göra människans vardag lättare, så att han kan handskas med sin vardag på ett enklare sätt men faktum så har dessa verktyg skapat en lathet hos oss och stress. Ta till exempel teknik. Tekniken utvecklas varje dag för att göra människornas vardag enklare men faktum är att ju mer teknikerna utvecklas ser vi att stressen ökar eller att latheten ökar. De är inget fel på tekniken utan på dess användning.
Dessa verktyg har skapat ett beroende inom oss och ett behov, har man inte dessa verktyg till hands så upplever man någon slags handikapp eller paralysering. Jag menar hur många av oss kan leva utan sin mobil, data, e-post, tv, mp3 eller facebook?

Saken är att man har skapat en tillförlit på dessa verktyg, att de skall göra arbetet åt en. Man behöver inte göra något, de har skapat en lathet hos människan och fått henne att tappa motivation och istället fokusera på meningslösa saker. Jag ska ge ett exempel, de inget illa menat mot våra systrar men de är en lite tydligare bild på vad jag menar. Förr brukade hemmafrun diska, tvätta kläder, damsuga, laga mat och ta hand om barnen och dess uppfostran, ta hand om sin familj och sin man, skapa kärlek och disciplin i sin omgivning, be sina böner i tid och praktisera islam, allt detta. Jag kommer ihåg min mormor, Må Allah vara nåderik över henne och era döda, hon brukade vakna till fajr bönen, väcka hela familjen till bönen sedan villar hon efter fajr och vaknar för att göra frukost trots att hon hade barn och barnbarn som var stora, trots att hon hade en svärdotter så var det hon som gjorde frukosten, sedan byte hon om till barnen, klädde på min morfar och tog hand om honom, fixa lunchen och ha koll på tvätten etc. Hon administrerade hela huset på egen hand. Detta fram till henne sista andetag och död. Till dess att hon dog efter fajr, efter att hon hade väckt hela familjen till bönen. Men om vi ser nu på hur våra mödrar, systrar, fruar har det så är det stor skillnad, man har en diskmaskin som fixar disken och en tvättmaskin som tar hand om tvätten, man har en rörelse känslig dammsugare som kan gå runt hela huset och dammsuga. Man har en automatisk vagga för barnet så att man slipper manuellt vagga barnet etc. Alla dessa verktyg och trots det så hör vi kommentarer som ”jag hinner inte”, ”har fullt upp”, ”är trött” etc.  Till och med att man ber sina böner försent och ibland så hinner man inte be dem alls. SubhanAllah

Nu är inte ämnet ämnat åt att diskutera sådant utan jag vill komma till en punkt i denna introduktion och det att vi människor har blivit latare i vardagen eller är stressade. Vi har enligt oss så mycket att göra fastän det är verktygen som sköter vår administration. Om dessa saker skulle plötsligt försvinna skulle vi falla på minuten. Ett annat exempel är en bror som berättade att inom Kung Fu så brukade man gör x antal sparkar i luften för en viss speciellt trick, nu har mästarna inom Kung Fu minskat antalet sparkar för att människan har blivit så lat att hon inte ens kan göra det hon gjorde för. I allt detta så inser man en sak den energin och motivation som man hade i barndomen att göra arbetet själv har avtagit. Och när vi var små och ville förändra vår situation som att börja gå eller börja krypa eller börja cykla så gjorde vi det själva. Här inser vi faktumet är att vill vi skapa en förändring i vår vardag bör vi göra det själv och nu vill jag komma till ämnet.
Flera av oss som fann islam eller är på väg att finna islam hamnar i dilemmat att nu bör jag förändras och jag skall förändra alla i min omgivning. Min bror, syster, vänner, fru skall börja praktisera islam. De skall finna den väg jag fann. De skall förändras. Men faktum att de snart inser att de är svårt och att de inte lyckats förändra en enda individ och då frågar man sig själv vad är det som händer? Gör jag något fel? Då inser man, om man inte är arrogant, att man måste förändra sig själv innan man förändrar andra och då är frågan vart börjar man?

Shahid Ayatollah Dastghaib i sin bok Greater Sins säger att varje person bör istället för att fokusera på att göra så mycket hasanat och gott bör istället fokusera sig på att inte synda. Han ger exempel på en person som bygger ett hus vid ett bergsstup för att någon dag senare se den rasa, jämfört med en person som bygger sitt hus på en stabil grund. Detta exempel känner vi till från Koranen och har otaligt många förklaringar. En av dessa förklaringar är just att visa av oss gör Hasanat för att sedan förstöra dem. Shahid Dastghaib säger istället att vi bör fokusera på att bygga vårt hus, sakta men säkert. Hellre ha en tegel sten än inget.
Profeten(S) sade: ”Den som säger SubhanAllah får ett träd i paradiset” då sade en av de närvarande. ”O’Guds sändebud då har vi en hel trädgård i paradiset.” Då sade Profeten(S) ”ja, men akta så ni inte bränner ner dem.”  Många av oss gör så många handlingar men samtidigt så begår vi synder. Vi tror oss har gjort så mycket hasanat, vi räknar hur mycket gott vi ha gjort men ignorerar fullständigt våra dåliga handlingar.  Våra Imamer har varnat oss från sådant handlande i fler talet hadither. Våra Imamer uppmanar oss till Taqwa. Då undrar man, vad är Taqwa?

Ordet “taqwa” kommer från roten “waqaya” som betyder “att skydda” eller “avstå”. I den islamiska terminologi definieras det som effekten av det som Allah har bett dig att avstå från utan att vara olydig och trotsa Allah. När Imam Ja’far as-Sadiq (A) fick i uppdrag att utveckla innebörden av ordet “taqwa” svarade han, ”Att Allah inte skall mista dig i det han har beordrat dig och att han inte skall se dig i det Han har förbjudet för dig. “Det innebär att man bör sträva efter att uppfylla sina plikter gentemot Allah och avstå från de förbjudna saker som Allah förbjudit. På grund av detta delas taqwa in i två typer:

Den första typen av taqwa består av lydnad till Allah (SWT) att fullgöra de obligatoriska uppgifterna (Wajibāt) utan att lämna en enda handling av dessa. De obligatoriska handlingarna (Wajibāt) är sådana som, om de inte genomförs får man Allahs vrede över sig.  Så långt som möjligt bör man också försöka att inte avstå från de rekommenderade handlingarna (Mustahabbāt). De rekommenderade handlingarna är sådana som, om de utförs tjänar man välsignelser men om de inte utförs inte så straffas man inte för dem.

Den andra typen av Taqwa är: Att ta avstånd från det som är haram och avstå från det som Allah har förbjudit. Och vad man menar med det är att ta avstånd från sådana handlingar, som vilket man utför trotsar man Allah och får Allahs vrede över sig. Haram är alltså handling som om den utförs kommer människan att straffas för. Den andra graden också här är att avstå från Makrohat.  Makrohat är en handling som ogillas och inte rekommenderas av sharia men som om man utför, inte straffas för.

För den som vill komma närmare Allah och få Allahs välbehag, gäller den andra typen som är att avstå från att göra eller begå det som Allah har förbjudit för att den som avstår från det som är haram och avstår från synder kommer Allah att accepteras hans handlingar hur små de än må vara.  Allah säger i den heliga Koranen: GUD accepterar endast från de rättfärdiga.(5:27)

I korthet måste det nämnas att avstå från synder är viktigare än att utföra goda gärningar.  Jag tänker nämna två hadither som bekräftar det jag säger för att sedan gå vidare på hur man kan ha fokus.

Profeten Musa(A) gick förbi en person från hans anhängare som var i sujud tillståndet. Efter Profeten Musa(A) återvände från sitt ärende fann han honom fortfarande i sujud tillståndet. Profeten sade då: “Om jag hade makt att bevilja din önskan, skulle jag säkert ha beviljat det.” Allah (SWT) uppenbarade för Profeten Musa (A) att “Även om denna man gör sujud för mig tills hans huvud lossnar från hans hals, kommer jag inte att acceptera hans gärningar, till dess han avstår från det som jag ogillar och gör det som behagar mig. Annars hindrar synden bönen från att bli accepterad.”

Imam Sadiq(A) tillfrågades om versen

[25:23]  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا
[25:23] Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.

“Vid Allah, även om deras gärningar är lika vit som egyptisk bomull, men om de finner något syndigt och lösaktig avstår de inte från det.”

Shahid Dastghaib säger: Med andra ord är deras goda gärningar utspridda som damm på grund av brist på fromhet, och följaktligen inte av något värde. Allama Majlisi (RA) skriver i förklaringen till denna tradition, “dyrkan och lydnad försvinner på grund av synd.”

Den Heliga Profeten (S) sade:
“På domens dag kommer det finnas människor vars goda gärningar kommer att vara lika tung som bergen i Tahama. Trots detta kommer de beordras att de skall kastas in i elden i helvetet.”

När Profeten(S) sade detta, sade en person som var närvarande, “O’Guds sändebud(S), utförde dessa människor Salat (bön)?”

“Ja, de brukade be och fasta och de brukade tillbringa en del av natten i dyrkan. Men när de råkade på något som gav dem glädje, något som tillfredställde dem och deras begär, rusade de till det utan att tänka huruvida det var rätt eller fel.”

Som ni ser kära syskon och respekterade åhörare att Profeterna(A) och Imamerna(A) betonar vikten av att fokusera på att inte synda, snarare än att göra goda handlingar. Vi läser varje torsdag Dua Kumail och säger följande mening i denna mäktiga duaa. “O min Herre och Gud; förlåt mig (mina) synder, som stänger ute åkallan.”

Varför är då fokusen på att avstå från synder?

När man synder för mycket tar det personer bort från den sanna vägen och genom tiden tar det personen bort från religionen. Han förlorar sakta men säkert sin tro.

Det händer ibland att man på grund av inblandning i flertalet synder och bortom från att göra tawbah börjar tron på religion att raderas från hjärtat. Därefter går individen in i gränsen för tvivel och kan se senare nå en punkt av förnekelse (kufr).

För att bevisa mitt uttalande föreslår jag att citera en vers från den heliga Koranen och två traditioner:

[30:10] Konsekvenserna för de som begick ondska, var tvunget att vara ondska. Detta för att de förkastade GUDs uppenbarelser och förlöjligade dem.

Den första hadithen är från Imam Baqir(A) som vars födelse dag kommer var på måndagen. Han säger:

“Det finns ingen människa som inte har en vit fläck i hans hjärta. När han begår en synd kommer en svart fläck att framgå från denna plats. Om han ångrar sig, går det svarta bort, men om han sjunker i synd och fortsätter att synda, fortsätter den svarta fläcken att öka tills det omger vitheten i hjärtat helt. När den vita fläcken blir helt täckt med svart, kommer ägaren till detta hjärta att aldrig, (betona mina syskon) att aldrig, återgå till det goda. Denna hadith är i samklang med koranen versen som säger [83:14] Deras hjärtan har verkligen täckts av deras synder.

Shahid Dastghaib fortsätter elegant i sin förklaring av den svarta fläcken och säger, den “vars hjärta är svart” är helt immun mot råd och rekommendationer eftersom hans synder har orsakat att mörker har spridits över hela hjärtat. Man har förlorat det inre ögat som nu hindrar individen från att uppfatta sanningen och hon kan inte erkänna sanningen när hon ser det. Personen kan inte acceptera någon uppmaning och återvända till dygdens stig. Imam Ja’far as-Sadiq(A) förklarar detta i ett sammanhang:

“En man som beslutar sig för att utföra en syndig handling, men gör inte det, men ibland gör det och begår synder och Allah ser honom, kommer den Allsmäktige säga:” Genom min ära, efter detta skall Jag aldrig förlåta dig “.

Enligt en annan hadith säger den syndaren är bortom Allahs barmhärtighet på grund av sin synd. För han känner ingen impuls för att återvända, därför förlåts hans synder är aldrig. Allama Majlisi(RA) skriver i motiveringen av ovanstående tradition: “Innebörden av denna tradition av Imam Ja’far as-Sadiq (A) är att Imamen har befallt oss att frukta alla typer av synder, eftersom varje synd kan ha denna effekt, sådan att den inte kan beviljas förbises. Därför skall man inte se ner på små synder. Till och med de små synderna.

Syskon till och med synder som vi har begått i vårt förflutna skall vi inte heller glömma. En troende person ska alltid vara rädd för de synder som begåtts i det förgångna och borde gråta eftersom han vet inte vilken synd som kan medföra att han berövas Guds barmhärtighet. För Imamen(A) har inte informerat oss om en specifik synd som vi kan be om förlåtelse för, det är ingen speciell synd som berövar oss från Guds Barmhärtighet utan alla synder kan göra det. Det är därför väldigt viktigt att synder som vi ännu inte ångrat oss för kan vara de synder förhindra att oss från frälsning. Så vi måste återvända till Allah och be honom genom dörren som han öppnar för Tawbah. Vi bör uppriktigt ångra för de synder, som glömts bort av oss och särskilt söka förlåtelse för de synder som vi minns.

Nu när vi har motiverat betydelsen av förändring, att fokusera på att inte synda och främst varför man inte skall synda har vi nått fram till denna punkt i föreläsning. Vad är det som kan få oss att synda och som kan påverka oss. Alla vet vi att shaytan har förklarat ett kring mot människan, där han har gillrat och planerat fällor för henne innan hon ens föds och kom till livet. Shaytan är vår fiende och vår tydliga fiende det vet dem flesta av oss. Utöver shaytan har vi vårt beordrande jag som beordrar oss till det dåliga. Men faktum är vad jag vill med denna punkt är att vara mer rakt på sak. Mina bröder har tidigare föreläst om shaytan och det beordrande jaget.  Idag i vårt vardagliga liv finns det så mycket som påverkar oss och faktum påverkar vår intensitet av hur mycket vi syndar. Jag tänker snabbt rada upp tre viktiga saker som vi börverkligen fokusera kring och förstå, målet är att efter denna föreläsning att vi verkligen ser efter påverkar dessa tre faktorer oss negativ respektive positiv.

Den första faktorn som påverkar oss och våra synder är omgivningen. Profeten(S) sade: ”Den som umgås med ett visst folk i 40 dagar blir som dem.” Vad som menas med omgivningen är skolan, jobbet, vårt umgänge. Vi känner igen oss allihop i en viss situation när vi var små. Det är när vi var i skolan så var vi komiska skämtade och kanske lite flummiga men när vi sedan går till mosken är vi snälla och lugna.  Omgivningen påverkar oss väldigt mycket. Det är vår omgivning som för det mesta formar oss. Det är omgivningen som lär oss språket, sättet att handla, uppförande. En bra omgivning ger bra skörd och en dålig omgivning ger dålig skörd. Lever du i en omgivning där man baktalar är du en del av dem, lever du i en omgivning som inte bryr sig om de äter gelatin eller inte, eller äta halal slaktad kött eller inte haram så är du till viss del en del av dem, för den som äter haram kan omöjligt gå på rätt väg och följer du den omgivningen så är du en del av den. Det är vår omgivning som fått kulturen och tradition att få överlägsenhet över islam i våra samhällen.

En djupare mening av just omgivning är den andra faktorn som är grupptrycket. Alla vi lever i grupptryck. Det är omöjligt för en av oss att komma och säga jag påverkas inte av det. Grupptryck har olika former och utseende. Bland dem stora kan det vara grupptryck som får dem att skämta sina medmänniskor, bland ungdomarna kan grupptrycket var det som får de att röka, ragga och flurta, följa en viss klädstil eller mode, bland barn kan grupptryck vara att skaffa sig en action man docka eller en barbie docka. Grupptrycket är också den faktorn som kan påverka oss negativt och positivt.

Ytterligare finns en djupare del och som är den tredje faktorn och det är vänner. Vänner är absolut den starkaste faktorn i vår vardag. Det är våra vänner som kan påverka positivt respektive negativ. Flera tusentals exempel, historier, berättelser har sagt och illustrerats och berättats gällande hur mycket vännen påverkar oss. Islam varnar oss för dåliga vänner och uppmanar oss till uppsöka bra vänner. Islam går till och med så långt att den säger, förloraren är den som funnit bra vänner och avstått från dem samtidigt som islam säger gå ensam hellre än att umgås med dåliga vänner. Islam säger att om du har en bra vän som du känt i över ett år är han en del av släktbandet. Du har en rättighet att fråga efter honom. SubhanAllah. Att tala om vänner är en kapitel i sig själv som jag inte kan gå vidare på.

Mina vänner dessa tre faktorer omgivning, grupptryck och vänner har stor betydelse i vår vardag och kan påverka oss, de påverkar vår moral, uppförande och attityd . Det är med dem vi älskar som vi kommer vara på domedagen. Älskar du en viss grupps handling kommer du att vara med dem och räknas bland dem på domedagen. Jag kan ge exempel på mig själv. I mitt förflutna umgicks jag med dåliga vänner, vilket hade negativa konsekvenser i mitt liv, som ledde till bland annat att jag till exempel stängdes av från skolan i min unga ålder flera gånger. Konsekvensen för mitt handlande påverkade inte bara mig utan även min omgivning, mina föräldrar som fick komma till skolan och be om ursäkt för ett handlande som deras son begått eller mina kusiner som visa av dem såg upp till mig och tyckte jag var cool.

Alhamdulillah så fann islam och man fick välja att antingen fortsätta i det spåret man gick i eller avstå. Det var ett svårt beslut att skiljas från vänner man umgåtts med i flera år, man har ätit, dryckit, umgåtts med. Vänner man ägnat skoltiden och fritiden med. Att ta ett beslut, att lämna sina dåliga vänner mot att gå ensam för Gud är inget lätt snarare än svårighet och en tom vardag. Men subhanAllah efter en kort period mina syskon fann sina syskon för Allah. Man fann sina bra vänner och automatisk förändrades man själv mot en positivare vardag. Förändring gav bra konsekvenser, föräldrarna blev stolta, kusiner såg upp till en och man kunde påverka omgivningen på ett positivt sätt. Ens handlingar blev automatiskt förändrade. Harmoni upplevdes och man kände att man kom ut ur mörker mot ljus. Ens attityd, uppförande och moral förändrades mot positivitet.

Men allfall syskon har vi en bra omgivning, umgås vi med bra vänner så leder det till en positivt grupptryck som leder till, att vi inte syndar så mycket som. Detta är ett tips från mig till er åhörare att efter denna föreläsning återvända till sig själv och försöka förändra sig själv genom att bestämma sig för att fokusera att inte synda och hitta vänner för Allahs skull.
Imam Ali(A) sade; ”En troende begår inte två inte samma misstag två gånger.” De kan hända och oftast händer det att man begår samma misstag två gånger och då bör man rannsaka sig själv och se varför man begick den synden igen? Vilken faktor var det som fick honom att begå den synden? Man skall göra detta så att man inför nästa gång är medveten och inte begår misstagen igen. Därför bör man göra en själv kontroller vid slutet av varje kvällen med en uppriktig tawbah.

När man har bestämt sig för det mina syskon får det oss att nå till den slutliga punkten i föreläsningen vilket är att för en bra start krävs en ärligt tawbah. För att du verkligen skall uppriktigt vissa att du vill förändras måste du göra en ärligt och uppriktigt tawbah. Be Gud om förlåtelse för sina tidigare synder och misstag, för de synder man glömt bort och för de synder man minns. För de synder man begått omedvetet och för de man begått medvetet så att man känner att man födds om på nytt och är mot en klar och bestämd förändring. Jag tänker återberättade en återberättelse för er mina syskon och ärade lyssnare som sammanfattar hela det jag talat om.

I Tafsir al-Safi nämns under tolkning av Surah ali-Imran att en dag kom Sa’ad Ibn Ma’az gråtandes till Gudsändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam, frågade Profeten (S) honom varför han grät. Sa’ad sade. “O’Guds Sändebud! En ung man står utanför huset och gråter över sin ungdom som en kvinna som sörjer hennes döda barn och han vill träffa dig. “Den Heliga Profeten (S) beordrade att den unge mannen att skulle stiga in. Sa’ad kom till profeten (S) med den unge mannen. Han hälsade på Guds sändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam frågade den helige Profeten (S) den unge mannen, vad är orsaken till din sorg? Varför sörjer du? Då sade den unge mannen “Varför skall jag inte sörja, jag har begått så många synder att även ett par av dem är tillräckliga för att ta mig till helvetet. Jag är säker på att jag ska straffas för mina synder.”

Då sade Guds sändebud: “Har du tillskrivit Allah något partner? Har du gjort shirk?”

“Jag söker Guds skydd från att tillskriva en partner till Honom.”

“Har du mördat någon orättfärdigt?”

“Nej”,

“Allah kommer förvisso att förlåta dina synder, även om de är som berg,” sade Guds sändebud.

“Men mina synder är större än bergen, sade den unge mannen.”

“Även om dina synder är tyngre än de sju jordarterna, haven, bergen, träden och alla varelser kommer Allah att överse dem.”

“Mina synder är tyngre än alla dessa”, sade ynglingen.

“Allah kommer att förlåta dem även om de är tyngre än himlen, stjärnorna, Arsh(Guds tron) och Kursi.”

“Mina synder är tyngre än dessa.”

Då syntes uttryck på Profetens(S) ansikte som om han var arg: “Frukta Gud O unge man! Vem är större, dina synder eller din Herre? ”

Hörde detta, föll den unge mannen till ner och sade:

“Min Herre är Allsmäktig, de finns inget större än honom och han är större än den största saken.”

“Skulle den store och mäktige Herren inte förlåta dina stora synder, frågade Profeten (S)?”

“Nej”, sa den unge mannen och blev tyst.

Då sade den helige Profeten (S), “Ve över dig, unge man, kan du berätta om en av dina stora synder?”

“Ja, i sju år brukade jag gräva upp lik och stjäla deras kaffan, (det vita tyget man sveper in den döda med). En dag dog en ung flicka från Ansar. När hon begravdes öppnade jag hennes grav mitt på natten och avlägsnade hennes svepning, kaffan och lämnade henne vid graven naken.  Jag tänkte tillbaka när Shaitan anstiftat mig att tittade på hennes kropp och förfinade synen för mig. Han uppmanade mig att se på hennes vackra ansikte och kropp, så jag kunde inte behärska mig själv och fattade begär och orenade hennes kyskhet och våldtog henne. När jag skulle lämna henne, kom en röst bakom mig sägandes, “Ve över dig unge man från domedagen och dess rättvise Domare som kommer samla mig och dig som om du fick mig naken och junub (rituellt oren) på denna begravnings plats och tog ut mig från mig grav och klädde av mig och lät mig vara junub i min förfrågning. Ve över dig och din ungdom från Helvetets eld. ”

Sedan sade han: “O Guds sändebud(S)! Jag tror att inte ens att jag kommer känna doften av paradiset. Vad anser du? ”

“O’Överträdare! Ya Fasiq, Gå bort från mig, sade Profeten (S), “Jag frukar att jag kan brännas i din eld! Vad nära du är elden! ”

Han upprepade denna mening ett antal gånger och tills ungdomen slutligen gick därifrån. Efter att ha tagit några nödvändiga föremål åkte han till bergen i Medina. Han brukade binda händerna bakom nacken och vädja om förlåtelse sägandes. “Jag är din syndiga slav och försämrade tjänare. Jag är ångerfull för mina gärningar. O Allah! Jag gick till din budbärare och han skickade bort mig. Detta har ökat min rädsla. Jag ber dig vid din storhet, att inte göra mig hopplös, Min herre neka inte min duaa och låt mig inte förlora hoppet om din barmhärtighet och inkludera mig i din barmhärtighet. “Han fortsatte med detta i fyrtio dagar. Även djuren började tycka om honom. Efter att fyrtio dagar hade gått frågade han, “O min Herre! Vilket är ditt beslut om mig. Om du har förlåtit mig, informera din budbärare om det. Och om Du inte har accepterat min duaa och inte valt att förlåta mig och har fast beslutit dig för att straffa mig, beordra då dit eld för att bränn mig på en gång eller skicka till mig något annat straff och rädda mig från domedagens skam. “Efter detta uppenbarade den Allsmäktige Allah följande ayats till Hans Sändebud (S):

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud?

Då sade Allah till Profeten(S): ”Min tjänare kom till dig O’Mohammad ångerfull och du skickade ut honom, vart skall han då gå och till vem skall han söka sig? Och vem skall han fråga för att få hans synder förlåtna utom mig. Sedan sade uppenbarande Allah följande vers.

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.
3:136]   أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
[3:136] Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!

Så snart dessa verser uppenbarades för Guds Sändebud(S), kom han ut genom dörren reciterandes dessa ayats med ett leende, sägandes ”Vem kan tala om för mig vart den där ångerfulla ungdomen befinner sig? Då sade en följeslagare, “O’Guds Sändebud! Han är vid det berg. ”

Den Heliga Profeten (S) gick till den unge mannen med sina kamrater och fann honom stå mellan två stenar. Hans händer var bundna bakom honom och hans ansikte var svart på grund av värmen från solen. Ögonfransarna hade fallit på grund av gråt och han sade:
”Min herre du har skapat mig vid det ett vackert tillstånd och gett mitt ett vackert uttryck. O Allah! Du skänkte mig oräkneliga gåvor och välsignade mig. Om jag bara visste om min boning är paradiset eller helvetet. O Min Herre! Mina synder är större än din himmel, jord, Arsh och tron. Om jag bara visste om Du skall förlåta mig eller försämra mitt tillstånd på domens dag. “Han upprepade dessa ord och grät. Han tog upp sand och lade det på sitt huvud. Om man såg hans situation så fanns djur och fåglar runt omkring honom som också grät. Guds sändebud (S) kom till honom och binde upp hans händer och rensad jorden från hans huvud och sade:

“Unge man! Goda nyheter för dig, Allah har accepterat din Tawba.” Sedan sa han till sina kamrater, “Ni bör ångra er för era synder på detta sätt “och reciterade ovannämnda ayats. På detta sätt fick den unge mannen nyheten om paradiset.

En punkt måste förklaras här. Den Heliga Profeten (S) körde iväg den unge mannen antagligen för att han ville att hans fruktan för Guds straff skulle intensifiera en sådan utsträckning att det skulle kunna orsaka en försoning för den dödliga synden. Att tårar av ånger kan tvätta onda gärningar och få Guds nåd över sig. Detta var exakt vad som hände. Ju mer allvar en person befinner sig i att söka förlåtelse ju mer närmare kommer han vara i närheten av Guds barmhärtighet.

Därför blev avfärdandet av den unge mannen en orsak till den unge mannens försoning.

Låt oss vända oss i duaa till Allah och be om förlåtelse för våra synder.

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي

O först av de första, och den sista av de som kommer bli sist. O min Herre och Gud; förlåt mig (mina) synder, som bryter isär ärbarhet. O min Herre och Gud; förlåt mig (mina) synder,

تُنْزِلُ النِّقَمَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لي الذُّنُوبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ

Som för med sig olycka. O min Herre och Gud; förlåt mig (mina) synder, som stänger ute åkallan. O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som skär av hopp. O Gud! Förlåt

لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ خَطيئَة اَخْطَأتُها، اَللّهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ

mig (mina) synder, som för med sig sorg. O min Herre och Gud; förlåt mig (mina) synder, som jag har begått och alla misstag jag har gjort.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

5 thoughts on “Början mot en förändring

  1. salam alaikom

    Jag tycker denna föreläsning är en av dem bästa föreläsningar jag har läst! må Gud swt belöna dig inshallah.

  2. Jag har läst och hört många av dina föreläsningar, men denna hade jag missat. Den var verkligen jätte bra mashallah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *