Myten om Shia: Abdullah ibn Sab’a


[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/abdullahibnsaba.mp3]

Ladda ner: Abdullah.ibn.saba.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-04-09

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Introduktion:

Sens skoltiden när jag gick med mina muslimska kamrater som ursprungligen var sunni muslimer, brukade de alltid debattera med mig om shia och dess myt och om hur vi tillber någon annan vid sidan om av Gud och att vi har någon annan koran. Dessa diskussioner brukar oftast leda till känslighet och den ena attackerar den andra. Dessa diskussioner har blivit effektivare nu. Idag träffar jag oftast på några kusiner, kompisar som går i någon islamisk skola där de råkar ut för sådant. I mitt fall hade jag 5 sunni kompisar mot mig. I deras fall har de nu en skola mot sig. I skolgården, gatan, klassen överallt diskuterar man ”shia och sunni” istället för att man främjar barnen till enighet så försöker man påtvinga sina åsikter på andras. Felet ligger inte hos barnen. Barnen är som ett oskrivet blad i början av deras tid utan felet ligger snarare hos föräldrarna och skolan.

När ett barn ser sin fader eller moder uppmana till något, härmar barnet och vidare när det bekräftas i skolan så blir det självklart för barnet att de som sägs är sant. Inom visa islamiska skolor är det strikt förbjudet att ifrågasätta, det är bara att lyda och följa.
Huvudsaken är att shia allt som oftast attackeras för olika påstående vare sig man vore ett barn, en ungdom eller en vuxen. Det spelar ingen roll. En av de största myterna som skapats mot shia är just sagan om Abdullah ibn Sab’a. Denna saga har genom historiens gång kunnat befästa sig och blivit starkare och mer trovärdig och det är väldigt sällan att man läser om Sahaba utan Abdullah ibn Sab’a inte nämns. Frågan är vem han? Vilka är hans följare? Vad påbjuder han till? Vad har han gjort? Vem återberättar om honom? Vad är motivet bakom hans existens?

Vem är han?

Han är en jude som uppvisade hans islam i Othamns tid. Han förflyttade sig mellan de olika islamiska städerna som Sham, Kufa, Basra och Egypten för att sprida sitt budskap att Profeten Mohammad(S) kommer återvända liksom att Jesus kommer återvända en dag. Och att Imam Ali är Profetens efterträdare eftersom varje profet har en efterträdare och att Imam Ali är den sista efterträdaren liksom Profeten Mohammad(S) är den sista profeten. Han uppmanade också människorna mot Othman eftersom han tagit Imam Alis(A) rätt och har förtryckt honom och krävde att man störtade Othman och återlämnar rätten till dess rätta.

De namngav denna hjälte för ”Abdullah ibn Sab’a” och kallade honom för ”Ibn al-Amah al-Sawdah”. De hävdade att denna man spred sitt budskap i det islamiska väldet och uppmanade till att påbjuda gott och förbjuda ont samt förbanna ledarna. En del muslimer började då följa honom och blev hans anhängare och kallades för ”Saba’yon”. Bland dessa fanns stora och respekterade sahaba och tabiyon som till exempel: Abu Thar, Ammar ibn Yassir, Mohammad ibn Abi Huthayfa, AbdelRahman ibn Udays, Mohammad ibn Abi Bakr, Malik al-Ashtar med mera så fanns fler välkända och respekterade muslimer.

Dessa spred sig och vart än de gick spred de sitt budskap och uppmanade folket mot deras ledare i enlighet med deras ledares order. Till dess att en skara muslimer reste sig på uppmaning av saba’yon och kom till Medina och omringade Othman i hans hus framtill dess att han blev mördad.

Vidare så hävdar dess författare att när muslimerna gav trohetsed till Imam Ali(A) och senare gick ut i krig mot Talha och Zubayr till Basra för Jamal kriget så såg Saba’yon att ledarna i både leden börja komma överrens och om detta skulle hända skulle de hämnas på Othmans död. Då samlades dessa en gång på kvällen och planerade att göra fitnah i både lederna så att de blir krig. Några av Saba’yon gick till Imam Alis(A) arme spred sin fitnah om den andra armen och så gick några till Zubayr och Talhas arme spred sitt fitnah där om den andra armen. Till dess att de båda lederna blev förbannade på varandra och kriget reste sig utan att ledarna för båda armen hade något att säga eller aning om.

Fram till denna punkt slutar sagan om Saba’yon och inget återberättas sens om vad som hände med dem.

Men vilka är de främsta efterföljarna, alltså dem största Saba’yon?

Man har hävdat dem största Saba’yon är Abu Thar,Ammar Yassir, Mohammad ibn Abi Hauthayfa, AbdelRahman ibn Udays, Mohammad ibn Abi Bakr, Sasa’a bin Sohan och Malik bin Al-Alshtar.

Jag antar att dem flesta av oss känner igen dessa namn. Namn som Abu Thar som var bland dem första fyra att komma till islam och som offrade allt för islam, som Profeten(S) hade vittnat och yttrat om hans ärlighet och Abu Thar som pga. hans yttrande mot förtryck och orättvisa mot bland annat Muwiya fick leva i exil i öknen själv tillsammans med sin dotter och fru och där han dog precis som Profeten(S) förutspådde. Ammar ibn Yassir ännu en känd och respekterad Sahabi och bland dem första muslimerna, han offrade allt för islam, hans föräldrar var de första martyrerna i islam, han deltog med Imam Ali(A) i siffin kriget och där han blev martyr och mördades av Muwiyas anhängare. Mohammad bin Abi Bakr, som var Imam Alis(A) fosterbarn som blev mördad Muwiyas anhängare som man sedan lade man hans kropp i en död åsnas mage och brände den. Malik al-Alshtar en av Profetens(S) kompanjoner som var till Imam Ali(A) som Imam Ali(A) var till Profeten(S) också han blev förgiftad av Muwiya. AbdelRahman ibn Udays som var bland dem som gav trohetsed till Profeten(S) under trädet och som Allahs(S) uppenbarade versen att han är nöjd med de som gav trohetsed till Profeten(S), han också blev mördad av Muwiya. Sasa’a bin Sohan som också han en av Profeten(S) följeslagare och som stred med Imam Ali(A) i Siffin. När Muwiya tog över Kufa beordrade han att Sasa’a skulle till exil och tog honom till Bahrain där han dog. Mohammad ibn Abi Hauthayfa också han levde under Profetens(S) liv och som senare under Imam Ali(A) liv fick vara guvernör över Egypten och som senare blev mördad av Muwiya.

Vem återberättar om honom?

Om vi ser på de islamiska historier böckerna så har det blivit allt vanlig genom tiden att finna denna berättelse och sällan hittar man en bok som inte nämner det. Denna berättelse har spridit sig rent sagt. Om vi utforskar kring källorna för de islamiska böckerna som nämner denna saga så återvänder man till fyra personer och där alla fyra personerna tar från en person. Dvs. att det är bara en enda person som nämner den här sagan. Dem fyra som tagit den här sagan från denna person och vilket muslimerna börja ta från dessa fyra är:

  • Al-Tabari
  • Al-Thahabi
  • Ibn Asakir
  • Ibn Abi Bakr

Dessa fyra personer har skapat ett inflytande när det gäller islamisk historia och särskilt den först nämnde al-Tabari, där flera historiker nämner denna historia genom honom. Saken är att när dessa skulle samla den islamiska historien så tog man nästan allt som fanns och som var skrivit. Där bland tog man från en man som heter Sayf ibn Omar. Sayf är den enda personen som har nämnt denna historia och de fyra nämnda historikerna tog från Sayf. Låt mig kort berätta om Sayf ibn Omar för att sedan veta hur man tog från honom.

Sayf är son till Omar al-Timimi al-Asadi, enligt historikerna så kom han ursprungligen från Kufah men bodde i Bagdad. Han dog under den abbasidiske khalifen Harun al-Rashids tid.

Sayf skrev två böcker ”al-Fotoh al-Kabira wal al-radah” och boken ”al-Jamal wa masir Aysha wa Aliy” dessa två böcker tog man ifrån när man skulle samla den islamiska historien. Alla fyra tidigare nämnde historikerna tog från denna mans bok och han är den enda personen som nämner denna saga om Abdullah ibn Saba’a och hans anhängare.

Då kvarstår en fråga?

Hur pålitlig är Sayfs återberättelser?

Om vi kollar på de tidiga rättslärda från sunnah från år 275 Hijri fram till 923 Hijri, alltså redan vid den tiden så säger dem så här om Sayf. Alltså detta är en sammanfattning om vad jag kunde få ut från dessa, dessa säger: Han är den svagaste att ta ifrån, han är lögnare, han är opålitlig, man kan inte ta från honom, han har blivit dömd för Zandaqagah, han är svag.

De här är vad de tidiga rättslärda säger om honom. De här är vad de anser om honom. Så rent logiskt kan vi inte ta ifrån honom eller inte ens acceptera det hans säger. Så egentligen är denna sagan om Abdullah ibn Saba’a rena påhitten som är återberättad av en man som inte nog med det är en lögnare och opålitligt och som man inte tar vid.

Vidare så vill jag belysa en annan punkt som också har med den islamiska historien.

Det mest uppmärksamma gällande Abdullah ibn Saba’as såkallade anhängare eller Saba’yon är tre saker: Alla dessa kända och respekterade följeslagare var fattiga eller sådana som inte hade hög ställning bland Qurash, dessa var direkt eller indirekt med Imam AlI(A) och den tredje saken är att dessa hade fiendskap med Muwiya, då alla utom den Sasa’a blev mördade av Muwiya.

Den här konspirationen är rätt komisk genom historien kan vi se att historikerna ha tillsammans med Bani Ummaya klassat Profeten(S) sahaba. Dem som hade högställning bland Qurash och hade en status har blivit mer kända än andra och nämnda mer än andra. Andra Sahabi som offrade mer och gav allt för islam nämns inte så ofta som dessa, dessa var fattiga och hade inte den höga ställningen bland Qurash. Det största problemet är att de kompjoner som var med Imam Ali(A) nämns sällan trots att flera yttrande av Profeten(S) gällande deras position finns. Var sig man vill tro det eller inte så efter Profeten Mohammad(S) så återvände denna klass skillnad som Qurash hade innan islam. Mentaliteten kvarstod och fanns, man uppvisade islam men i själva verket var man inte helt muslim. Annars till vem tror ni att Koran versen som säger:

49:14] قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
[49:14] ÖKENARABERNA säger: ”Vi har blivit troende.” Svara [dem, Muhammad]: ”[Ännu] än ni inte troende – säg hellre: ‘Vi har underkastat oss Guds vilja’! Ännu har inte [sann] tro vunnit insteg i era hjärtan. Men om ni [med ärligt uppsåt] lyder Gud och Hans Sändebud skall Han inte låta er gå miste om någon del av [lönen för] era handlingar; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Till vem uppenbarades dessa verser? När Sorat al-Munafiqun uppenbaras för Profeten(S) så varnar Allah för hycklarna som finns bland Profetens(S) kompanjoner. Profetens(S) hade extrema problem med hycklarna, han kunde inte förklara krig mot dem lika öppet som förnekarna. Dem här dolde sig under islams namn. Efter Profeten Mohammads(S) död så erhöll dessa höga positioner i det islamiska riket, jag menar till exempel en person som Marwan ibn al-Hakam som Profeten(S) kastade ut från Medina blev senare en guvernör över Medina.

Ett annat exempel är Khalid ibn Walid som vid senare tid blev muslim under Profetens(S) liv. Khalid ibn Walid som visa kallar för Allahs dragna svärd blev plötsligt så känd bland muslimerna trots att man lätt kan se att Imam Ali(A) var mer överlägsen i stridstapperhet och hans meriter i krig och position var högre och Profeten(S) yttrade vid flera tillfällen om hans status. Saken är att Khalid erhöll högposition bland Quraysh. För annars hur kan Guds dragna svärd döda en oskyldig muslim, en Sahabi för att han fattade begär för hans fru? Och inte nog med att han dödade honom utan även låg med hans fru? Läser inte muslimer historia? När Abu Bakr skickade Khalid ibn Walid till Malik ibn Nuwayra för att hämta Zakat så såg Khalid, Maliks fru och fattade begär och dödade Malik och sedan låg han med henne.

Denna klass skillnad existerade och högmod och övermodet fanns hos Sahaba. Största beviset kanske är när Profeten(S) bad muslimerna att följa Usamas arme så vägrade de stora bland Qurash att gå, för dem kunde inte acceptera en ung man, yngre än dem ledda dem. Till dess att Profeten blev arg och sade ”Må Allah förbanna den som överger Usamas arme.” Kära lyssnare läs jag ber att gå och läsa och se vilka som övergav Usamas arme. Till och med Allah nämner övermodet som fanns bland sahaba.
När Kuffar i Badr var fler än muslimerna så var de övermodiga och fick ujb och förlorade. Samma sak hände med muslimerna i Hunayn då de var fler än Kuffar. Muslimerna var 12 000 man och de blev övermodiga och fick Ujb som Koranen säger:

[9:25] Gud har kommit till er hjälp i många drabbningar och [så gjorde Han] under slaget vid Hunayn när er styrka gjorde er övermodiga, fastän den inte räckte till för att ge er segern; då kändes den vida jorden trång för er, och till sist gjorde ni helt om och flydde.

Syskon och kära lyssnare shia är inte emot Sahaba som vissa fattat, tvärtom vi respekterar Sahaba, vi älskar dem trogna av dem. Utan dem hade islam inte rest sig, dem var de första som trodde på Profeten Mohammads(S), de var med honom i de svåra tiderna. Men vi kan inte ta alla över en kam och säga att alla är bra. Vi kan inte kalla en som sett Profeten Mohammad(S) för ett ögonblick och kalla honom Sahabi, vi kan inte bortse att Sahaba begår misstag, vi kan inte avstå från att kritisera dem. Vi kan inte överdriva i deras position. När du läser tolkning för Sorat Abasa,där den säger:

[80:1] MED BISTER min vände han sig bort
[80:2] أَن جَاءهُ الْأَعْمَى
[80:2] när den blinde mannen kom fram till honom.

Så säger våra sunni tolkare att de var Profeten(S), när en shia kommer och säger nej broder det var Othman ibn Affan så säger dem ”Astgfirullah, hur kan du säga så” Men för ”Guds skull hur kan du säga så om Profeten Mohammad(S), hur kan du säga att Profeten(S) vände sig med bister min från den blinde och Jesus fick den blinde att se med Guds hjälp? Hur kan du säga att Guds sändebud som skickades som en nåd till världen och som erhöll hög moral gjorde så.” Vad är detta för dubbelmoral?

Hur kan man säga att en man som Abu Hurairah, som kom till islam 3 år innan Profeten(S) dog återberättar i Sahih Bukharis nio volymer 1100 hadither av 7068 Dvs. ungefär 15.56%. Medans Ali ibn Abi Taleb som uppfostrades av Profeten Mohammad(S), som var sida vid sida med Profeten Mohammad(S) fram till hans dödsbädd återberättar endast 79 hadither i Sahih Bukhari? Eller Imam Hassan(A) som återberättar 8 hadither eller Imam Hossein(A) som återberättar 2 hadither? Hur kan detta vara logiskt? Vart är hjärnan? Muwiya som Profeten(S) frigav återberättar mer hadither än självaste Profetens dotter(S) Fatimah(A). Jag vet inte vad jag skall säga längre, jag är helt stum. Man blir bortom sig när man hör sånt.

Saken är att vi måste vara mer kritiska och erkänna att det muslimska samfundet begick fel. De ummaydiska och Abbasidiska khaliferna begick mycket orätt mot folket, deras khalifat baserades på orättvisa, de plågade människorna, fängelserna var fulla. Guds sändebuds familj attackerades, deras hus brändes, de tillfångatogs. Abo Sufyan sparkar på jorden och säger ”Hamza, de är vår tur nu”. Muwiya mördar och förgiftar Guds sändebuds trogna kompanjoner. Trots detta så hör man muslimer som prisar honom. Allahu Akbar! Presic som i vår tid.

En tyrann som Saddam Hossein som slaktade muslimer och förtryckte dem så kommer samma skara och säger att han är martyr. Idag är det minnet av Shahid Mohammad Baqir al-Sadr martyrskap, denna mujahid som reste sig mot förtryck och orättvisa. Den 9:e april 1980 avrättades den framstående religiösa auktoriteten Ayatollah Mohammad Baqir al-Sadr av Baathregimen på grund av hans motstånd mot Saddams grymma politik och det kommande kriget mot Iran. Det berättas att en nål hamrades in i hans huvud och sedan brändes han till döds av baathregimen.

Martyren Ayatollah Mohammad Baqir al-Sadr var en pijonär bland de islamiska rättslärda då han producerade mycket material och presenterade den islamiska synen på en hel del frågor. Samma skara högmodigt förbannar Shahid Baqir al-Sadr och prisar Saddam för hans hjältemod och vårt samfund och de muslimska ledarna är så lama. Palestina har varit ockuperat sens 1948 och de muslimska ledarna har förhandlat sens dess medens det palestinska folket dödats och förtryckts. Må Allah stödja dem och stärka dem. Vi alla minns Mohammad al-Dorra som tog skydd bakom sin fader och där hela världen såg bilden på direktsändning och hur sedan tillsammans med sin fader blev mördade och beskjutna av den israeliska ockupationen. Trots detta så ser man tystnad och likgiltighet. Allahu Akbar

Profeten Mohammads(S) ögonsten pressas mellan väggen och dörren. Hon blir slagen. De tar från henne hennes rätt. De förtrycker henne och hennes, de sätter ekonomiska sanktioner mot Profetens(S) hus. De förbjuder henne från att gråta…

Azaa

Duaa

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och befäst muslimernas gränser genom Din Mäktighet, och ge Ditt stöd till dess försvarare genom Din styrka, och var frikostig mot dem genom Dina gåvor och Din rikedom,

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och öka deras antal, och slipa deras vapen, och försvara deras territorium, och skydda deras region,

وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مَؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ

Och förena dem, och ordna deras angelägenheter, och förse dem med förnödenheter i stridsströmmen,och åta Dig att proviantera dem, och understödja dem med seger, och ge dem skarpsinne och list,

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَعَلِّمْهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُبْصِرُونَ.

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och skänk dem kunskap om det som de är okunniga i, och lär dem vad de inte vet, och visa dem vad de inte ser,

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَآئِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ،

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och gör så att de förglömmer denna bedrägliga vilseledande värld när de möter fienden,

وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَلَوِّحْ مِنْهَا لأِبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا

Och utplåna från deras hjärtan tanken om charmerande förmögenheter, och placera paradiset inför deras ögon [blick] och visa för dem av paradiset det som DU har gjort redo [för dem],

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *