Du är en del av samhället

[11:117] Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av [människornas] synd, så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt [mot varandra](Muslihon). 

I ett samhälle finns Salih (en person som reformerat sig själv) och en Muslih (en person som utöver att ha reformerat sig själv också så reformerar samhället). Allah(SWT) lär oss att ett samhälle kan vara i mörker, fördärv och korruption, ett sådant samhälle är dömt att gå under om inte dess folk, människorna i samhället, strävar efter att reformera deras situation och förbättra den. 

Allah(SWT) definierar för oss att de är inte nog med att du är Salih och bara reformerar dig själv, sedan inte bryr sig om sina medmänniskor eller om samhället. Att du är likgiltig inför korruption, fördärv, förtryck och mörkret som sker i samhället. Nej, du är en del av samhället, du är en del av dess kropp och funktion. Du skall vara en muslih, du skall reformera samhället och förbättra det. Även om korruptionen, fördärvet och mörker omger det, skall du sträva efter att sprida ljuset, rättvisa och rätt. 

Därav säger Gud, ett samhälle som är i mörkret men har muslihin kommer att klara sig för dem strävar. Men ett samhälle som inte strävar och är i mörkret, även om de har salihin, kommer att gå under.  Gud säger i en vers:

[13:11] Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem.

Från detta förstår vi varför Profeten(S) säger: “Den som inte bryr sig om muslimernas angelägenheter är inte en muslim.” Eftersom samhället är en kropp, man skall inte tänka bara på sig själv. En person som inväntar Imam Mahdi(Aj) ankomst ska vara en muslih, inte bara salih. Skall vara en person som reformerar samhället så att han kan vara med Aba Saleh (Fader till reform), Imam Mahdi(Aj). 

Du kan börja reformera i din närmaste krets i samhället. Reformera på ditt jobb, området, stad, skola, vänner och relationer. Att du blir ljuset som sprider islah (reform) så att inte samhället faller i korruption, fördärv och mörker. Så att du blir en anledning till att samhället inte går under.