Du bygger själv nästa värld

Tänk dig att när du dör, så kommer du att vakna upp till en ny värld och ett nytt liv. Ditt lev som du levt var endast en intro dröm till det du vaknade upp till. Inte nog med det, ditt liv i denna värld som du vaknat till, har formats utefter dina handlingar i drömmen och hur du handlade där, och att det är du som ordnat upp din värld som du vaknat till.

T.ex om du har agg (hiqd) hela tiden och den följer dig hela tiden och ständigt. Så har du då byggt en värld av agg som du kommer att leva i.Vidare kommer du att se varje handling som du utfört, så kommer din värld, världen som du vaknat till, att vara skapad av.

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Kort och gott. Nu är du din nafs(jagets) herre och skapar den värld som du kommer att förflyttas till.

[12:65] Och när de öppnade sina packningar fann de varorna som återlämnats till dem

När vi vaknar från vår sömn och öppnar våra ögon så kommer vi att se en värld av det vi skördat.

[50:22] [och Gud skall säga:] “Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp

Guds nåd nära mohsinin

Allah(SWT) talar om för oss hur vi skall åkalla honom och hur vår åkallesle (duaa) kommer att leda till att vår duaa besvaras. Gud säger: [7:55] Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.

Att åkalla Gud:

  1. Ödmjukt. En troende skall vara ödmjuk inför andra och Gud.
  2. Tyst. Så att det kommer från hjärtlig närvaro och inte från skrytsamhet.  
  3. Att inte gå till överdrift i sin duaa. Detta kan innebär flera saker. T.ex att skrika högt, skryta eller vända sig till någon annan än Gud. 

Dessa punkter är mellan individens och Allahs(SWT) relation att göra. Därefter fortsätter versen och beskriver relationen mellan individen och människorna.
[7:56] Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.

4. Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden. Det betyder människor inte skall förtrycka varandra och lämna tillbaka varandras rätt, att man skall värna om varandras rättigheter och skyldigheter. Att inte förtrycka varandra och begå synder mot varandra. När detta har uppnåtts

 5. Åkalla honom med bävan och hopp. 

När de gjort detta är Guds nåd nära dem. Därav säger Allah(SWT)  “Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.”