Välsignelsen

[102:8] och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!

Gud har gett oss en hel del välsignelse och skänkt oss massa saker. Både materiella och icke materiella saker. Från god hälsa, säkerhet, trygghet, rent vatten, mat, din tro, din förmögenhet, din familj, dina nära och kära.  Allt detta och mycket mer. Dessa välsignelser har du fått från Honom. 

Därav kommer du att bli tillfrågad om dessa välsignelser, hur spenderade du dina pengar och din hälsa. Hur spenderade du din tid, vad gjorde med dessa välsignelser som du fått som t.ex. välsignelsen av tron.