Ett rent hjärta

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” 

En tradition säger “att det rena hjärtat är hjärtat där det inte finns någon polyteism eller tvivel.”

Således är det enda kapitalet för frälsning på domedagen är ett rent hjärta. Vilken intressant mening! Det betyder där finns både ren tro och uppriktig avsikt och någon rättfärdig handling. Eftersom ett sådant rent hjärta inte har någon frukt förutom ren handling.

Eftersom människans rena hjärta och själ har effekt i hans handlingar, har hans gärningar också en stor reflektion i hans hjärta och själ och förändrar den till samma kvalitet, oavsett att de är gudomliga eller sataniska.