Takathur

[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar 
[102:2] ända till dess ni står vid gravens rand. 

Lahw är att man uppehåller sig med små handlingar, och håller sig borta från viktiga uppgifter. En annan tolkning av Lahw är den handling som uppehåller människan och får henne att bli upptagen med något som riktar bort hennes fokus från syftet och målet. Takathur är skrytsamhet och upprymdhet.  

Människan kan enkelt berusas av världsliga nöjen och riktar sin fokus på vad den erhållit av rikedomar och förmögenhet. Vad den erhållit för status och antalet avkomma. Då skryter hon framför andra vad den uppnått med känslan av upprymdhet. Denna skrytsamhet leder till högmod och stolthet. Jag äger si, jag har så, jag tjänar detta, min status är så och allt vad den erhållit av dessa saker kommer försvinna i graven och rinna ut i sanden. Antalet följare, rikedomar, avkomma och status. Allt kommer försvinna, för du riktade inte fokus på det som var mest centrala i ditt liv. Syftet och målet med din skapelse. 


Gud säger [64:15] Era ägodelar och era barn är inte annat än [medel med vilka] Han prövar er; hos Gud väntar en rik belöning. 

Därav säger Profeten(S): “Jag fruktar inte att ni skall drabbas av fattigdom, utan att ni skall drabbas av Takathur (Skrytsamhet).” För allt vad du äger och har är Guds egendom. Slutligen säger Gud:
[18:103] Säg: “Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna 
[18:104] [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv. 

Seyyeda Zeinab(A)

Gratulationer på Seyyeda Zeinabs(A) födelsedag. Fira det med era familjer och berätta om henne för era söner och döttrar.

Låt oss lära oss från henne tålamod, uppoffring, ståndaktighet, uthålighet och beslutsamhet. I en tid då tålamod brister snabbt, då uppoffring saknas, då man vågar inte stå på sig, då man ger upp efter prövningar och då man tappar beslutsamheten efter motgångar.

Zeinab(A) är en av islams tappra hjältar. Som lär oss hur vi skall hantera svårigheter och prövningar för ett högre syfte och mål. Imam Sajjad(A) vittnade om Seyyeda Zainabs(A) och sade: “Moster du är lärd utan någon lärare..”