Vad betyder Wajel?

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
[8:2] Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Guds namn nämnas,
Wajel är känslan av fruktan som människan känner, som grundar sig från två saker. 

  1. När man upplever sitt ansvar och tror att man möjligtvis inte kommer leva upp till den uppgiften som man fått, på bästa sätt, eftersom det är Guds order. 
    Det betyder att vi bör känna ansvar för det anförtroende som vi fått från Allah(SWT) och kämpa med göra så gott vi kan för att klara denna uppgift. Och kärnan i detta att vi söker Guds hjälp, eftersom vi är enkla och fattiga, i detta anförtroende så att vi känner en känsla av fruktan
  2. Att man uppfattar Guds majestät, hans absoluta existens som inte har något slut, hans förträfflighet som inte är likt något.

En människan kan ibland kämpa för att träffa en höguppsatt person. En nobel, respekterad, känd och som innehar hög status. Vid det mötet med honom, kommer man känna personens majestät, i närvaron av denna person känner man en viss känsla av fruktan, oro i hjärtat, hjärtat bultar snabbt. Man vet inte hur man skall uttrycka sig. Man kanske till och med glömmer vad man ville säga, fastän om personen inte sagt något och visar kärlek till alla. 

Denna frukta, oro och förträfflighet kommer från majestäten av den där personen. Gud säger i den heliga Koranen om Koranens förträfflighet

[59:21] OM VI hade uppenbarat denna Koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. 

Vi kan hitta i andra verser

[35:28] Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. 

Det finns ett band mellan fruktan och kunskap. Vi bör kämpa med att känna denna känsla och känna Guds majestät runt omkring oss. Ett verktyg för att känna detta är reflektion.