Vårt anförtroende

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ
[4:58] GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott
Att bli anförtrodd något är stort och brett inom islam. De kan omfatta materiella saker och moraliska saker. Varje muslim är skyldig, enligt versen, att återlämna det man har anförtrotts.  Man får inte svika oavsett vem det är. Oavsett om ägaren är muslim eller inte, det spelar ingen roll. Det är en av islams mänskliga rättigheter. Där varje människa är lika inför. 
Imam Sajjad(A) “Om jag anförtrotts svärdet som min far mördades med,  så skulle jag utföra det.”
Ett av de största anförtroende som vi fått från Allah(SWT) är våra själar. Gud gav oss de så att vi kan återlämna de till Gud rena liksom att vi fått de.
[91:9-10] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.
Ett annat anförtroende är våra familjer. Därför säger Gud [66:6] O’Troende skydda er själva och era familjer från elden…”

Denna vers uppenbarades när Profeten(S) tågade in i Mecka segrandes. Othman bin Talha hade nyckel till Kaba, han hade låst den. Så Profeten(S) bad honom att öppna Kaba, så att han skulle rena det.

Abbas, Profetens farbror ville ha nyckeln ocj ansvara för det. Abbas verkade utnyttja sin status för egennytta.

Men Profeten(S) gjorde motsatsen av detta. Efter att ha rengjort Kaba, bad han Imam Ali(A) att lämna tillbaka nyckeln till Othman bin Talha, som var en mushrik. Så han gjorde det.