Vad tar bort dåliga handlingar?

Synder och dåliga handlingar orsakar ett mörker på själen [roh] och en själv [nafs]. Skulle människan fortsätta med detta kommer det att driva hennes själ till ännu mer mörker och hennes själsliga bild kommer vara avskräckande.

Men frågan hur kan man omvandla mörkret i själen till ljus? Hur kan man tvätta bort syndens effekter?

Gud säger vid flertalet verser

[11:114] de goda handlingarna driver bort de dåliga.
Eller [4:31] Om ni undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar.
Eller 29:7] Och för dem som tror och lever rättskaffens skall Vi stryka ut deras dåliga handlingar.

Så kontentan goda handlingar, rättfärdiga handlingar med Gud i syfte rengör själen från syndens effekter, befriar själen från syndens kedjor och lyser upp själen från syndens mörker.

Vilken är den bästa handlingen som påverkar själen positivt och tar bort mörkret från själen?

Innan meningen [11:114]  de goda handlingarna driver bort de dåliga.
Så säger versen “Förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar”

Så då kan vi dra slutsatsen att bönen är ett av de bästa handlingarna som renar din själ och för ett ljus över den. Därav vakar änglarna över dina böner. Så ser över dina böner och ta hand om de. Det första som du blir tillfrågad om är dina böner. Finns mycket hadither att citera här men vi avslutar här.