Att tala på domedagen

Go kväll

[11:105] Den Dagen skall ingen människa tala om inte Han har gett Sin tillåtelse; på några [väntar] fördömelse, på andra salighet.

Behovet av att tala är att du yttrar vad som finns inom dig och avslöjar det du vill säga. På domedagen kommer du inte kunna tala. För allt kommer vara svart på vitt, allt kommer vara synligt och avslöjat. Det som talar är dina handlingar. Det finns inget den där dagen som kommer vara dolt. Dina handlingar är det som kommer att tala. 

[77:35] De kommer inte att kunna säga något denna Dag; 

Eller versen [36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Trots det kan vi läsa om att det kommer finnas konversationer på domedagen. Våra lärda menar att på domedagen kommer det finnas olika stationer. I en del kommer människan vara helt tyst och inte tala, utan endast handlingar och kroppslemmar som talar.

I andra stationer kommer människa få tillgång till att prata och erkänna sitt fel och misstag, samt beklaga dem som var skulden för hennes misstag. Till och med beskylla andra för deras situation.  Så som verserna i sura 6 vers 22-24