Gör min uppgift lätt

Efter att Profeten Moses(A) bett Gud om att vidga hans bröst, så ber han om
[20:26] och gör min uppgift lätt
[20:26]  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

Moses(A) är medveten om att vägen till hans revolution kommer möta svårigheter och hinder. Att dessa hinder och svårigheter inte kan passera utan gudomlig hjälp. Därav ber han från Allah(SWT) att hjälpa honom med hans uppgift. Göra den smidigare och enklare, genom att han vid motgångar möter hjälp och medgång. Att dessa svåra hinder blir enklare.

Här lär vi oss från Moses(A), att när du möter svårigheter, hinder, och du är i kläm. Du kan ibland känna paniken av ditt arbete eller svårigheter som du går igenom. Vänd dig då till Allah(SWT) om hjälp att han förenklar dessa svårigheter och att hindren röjs. Att han ger dig styrka med att kunna fullgöra din uppgift. 

Detta kan vara i olika situationer, på jobbet, skolan, hemmet, fritiden etc. Att du har en utmaning eller ett uppdrag och du behöver gudomlig stöd. Säg då som Moses(A) sa. Sannerligen kommer Gud inte att svika dig. Hur många gånger har det inte hänt att du möter en svår uppgift som du känner är omöjlig men så utför du den galant, hur många gånger har det inte hänt att du hamnar i svårigheter och så kommer lösningen och hjälpen.