Grämelsens dag

25:27]  وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
[25:27] den Dag då den orättfärdige (förtryckaren) biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: “Om jag ändå hade följt sändebudets väg!
Ya’id – Bita sig i handen, är en gest som är känd, en gest för de som är förtvivlade och gått miste om något. Detta är en arabisk gest, där man biter i fingret av förlust eller förtvivlan.
Versen säger här att förtryckaren, den orättfärdige, här biter sig själv i båda händerna pga. Förtvivlan.

Det är en gest för personer som när de blickar tillbaka på sin historia så inser dem sitt bristande, och de som att de hämnas på sig själv, skadar sig själv, så att de kan lugna ner sin ilska.

Verkligen är domedagen en dag av [19:39] Varna dem därför för Jämmerns och grämelsens dag som Gud säger. Klagans, missnöjes dag, bedrövlse och bitterhet, ånger.

Det är pga att de som förtryckt sig själva, är på ett dåligt tillstånd i det eviga livet. Detta då de hade möjligheten, genom några dagar ha tålamod, hålla sig fast på rätt väg, uppoffra och kämpa mot sina begär, de hade kunnat ersätta detta elände mot ett evig glädje.

Det är också en dag av bitterhet för de goda och de som gör gott. Det kommer ångra att varför gjorde dem inte mer gott i sitt liv?!