Varför 6 dagar?

  وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
[11:7] Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar 
Han skapade jorden under sex dagar. Det är inte som våra dagar, dessa 24 timmar. För jorden var inte skapad då, vårt solsystem var inte skapat heller. Versen pratar om tid. Att Gud skapade världen vid 6 olika tidsepoker, hur långa eller korta dessa epoker är vet vi inte. 
Varför skapar Allah världen på sex olika tidsepoker och inte på ett och samma?
Två meningar

Gud vill visa sin allmakt och härlighet och tecken på hans vackra skapelse.

När skapelsen blomstrar ut dag efter dag, får den nya färger, nya egenskaper, ny variation, allt tyder på Guds mäktighet i hans skapelse och hur fint Han skapat allt.

Gud vill visa sin allmakt på tusen olika bilder, tusen olika sätt, så att människan inser det.

Saker behöver bearbetas, och detta även när du ska lära dig saker, så behöver du sova på saken, så att hjärnan kan bearbeta den informationen den fått in. Du behöver ha uthållighet och att allt inte kommer på direkten över en natt. Tro tro på det du gör, handla, genom att göra så gott du kan, samt ha tålamod och uthållighet för att kunna se resultatet.

[103:3] utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.

En uppfostrans sak för människan, att allt kan inte uppnås på direkten utan behöver tid. Detta ska vara en lärdom för människan att saker behöver progression och tid.