Vad lovar Shaitan…

Se vad Shaitan lovar: [2:268] Djävulen lovar er fattigdom…
Och se vad resultatet är av vad han lovar…
[14:22] Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: “Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem.

Om du skulle tveka en dag, mellan fattigdom och att lyda den Barmhärtige, och mellan att synda och lyda Shaitan. Så kan du ta lärdom från denna ekvation och dess resultat.