Frid vare över dig; Abdullah bin Bashir(RA)!

Frid vare över dig; Abdullah bin Bashir(RA)!

Han var berömd tapper och anhängare av sanningen, hans namn och hans faders namn är välkända i krig. Han kom till Karbala med Omar bin Sade trupper. Innan kriget började, anslöt dem sig till Imam Hossein(A) och uppnådde martyrskapet under den första attacken före middagstid på Ashura dagen.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬

Frid vare över dig; Aaith bin Majmeh(RA)!

Frid vare över dig; Aaith bin Majmeh(RA)!

Han gick med Imam Hossein(A) tillsammans med sin far, Mujma bin Abdullah. De gick med i Imamen(A) i mitten av resan och Hurr bin Yazid försökte stoppa honom från att göra det. Imamen(A) sa “Det här är mina anhängare och du bör inte hindra dem från att gå med mig.” 

De gick med i Imamen(A), deras väg guide var Tirimmah bin Adi At-Tai. Författaren till boken ”Hadaiq” har nämnt honom bland martyrerna från det första attacken, medan andra har berättat, att han var uppnådde martyrskap tillsammans med sin far på ett ställe, och detta hände före den första attacken i början av kriget.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬

Frid vare över dig; Shabib bin Abdullah(RA)!

Frid vare över dig; Shabib bin Abdullah(RA)!

Han var väldig modig och tapper. Tillsammans med sina två söner, Sayf och Malik, gick han snabbt in i Imam Hosseins(A) läger och ingick bland dem, som dog innan middag på Ashura dagen under den första attacken.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬

Frid vare över dig; Sawar bin Abi Hamir(RA)!

Frid vare över dig; Sawar bin Abi Hamir(RA)!

Han gick med Imam Hossein(A) och hans följeslagare innan kriget började, och skadades i den första attacken. Han arresterades av Kufa trupperna och fördes inför Omar bin Sad, som ville avrätta honom, men hans släktingar i Kufa armén bad Omar bin Sad att släppa honom. På grund av att han skadades allvarligt, uppnådde han martyrskap efter sex månader. I den heliga Ziyarat nämns han och där man skickar hälsningar över honom.

‪#‎Karbalas_Martyrer‬‪#‎Shuhada_Karbala‬

Frid vare över dig; Salim (Amir bin Muslims tjänare)(RA)!

Frid vare över dig; Salim (Amir bin Muslims tjänare)(RA)!

Han var Amirs tjänare och var bosatt i Basra. Amir räknas bland shia av Basra och när Yazid bin Thabit tillsammans med sina söner och några andra gick med Imamen(A) i Mecka, gick dessa två också med Imamen(A) och följde honom till Karbala.

#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬

Frid vare över dig; Zahir bin Salim(RA)!

Frid vare över dig; Zahir bin Salim(RA)!

När Kufas armé bestämde sig för att utkämpa ett krig mot Imam Hossein(A), var han bland dem som kom till Imamen(A) på natten av Ashura och slog läger med hans följeslagare. Han stred som en ivrig krigare tills han uppnådde martyrskap under den första attacken. Efter att ha uppnått martyrskapet, fick han en annan välsignelse, hans namn nämns i den heliga Ziyarat (Ziyarat Nahiye Muqadasa), där man skickar hälsningar över honom(RA).

‪#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬