“lys upp våra ansikten”

I Duaa Iftitah läser vi 

بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنا

“lys upp våra ansikten”

Vad innebär detta? Tänkte på detta och valde att söka i Koranen och se om något liknande finns. Intressant nog fanns det två verser som pratar om människor med upplysta och mörkna ansikten. Verserna kommer efter varandra. Den första versen säger:
سورة 3 – آية 106 

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

[3:106] den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] “Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!” 

Det intressanta i första versen är att de med mörkna ansikten har antagit tron och sedan förnekat den. I haditherna från Ahl al-Bait(A) läser vi om människor som tror på Imamen(Aj) men efter hans ankomst väljer att förneka honom eller gå emot honom. Samtidigt finns det människor som tappar tron på honom efter den långa fördoldheten. 

Den andra versen säger: 
(3) سورة آل عمران – سورة 3 – آية 107

واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
[3:107] Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Guds nåd och skall så förbli till evig tid. 

Den andra versen beskriver tillståndet av de med upplysta ansikten. Det vackra är att dessa kommer inneslutas av Guds nåd och vad detta innebär är djupt i dess egen mening. Men inte nog med det, de kommer inneslutas av detta nåd i evig tid. 

Imamens(Aj) ankomst eller rättare sagt hans existens är sig själv ett nåd till mänskligheten. Hans ankomst kommer bringa nåd till mänskligheten som Profeten(S).

En månad av social reform

Månaden Ramadan handlar inte bara om individuell utveckling utan handlar till stor del om sociala utveckling och samhällig reform. Samhället skall reformeras under denna månad och vi ska kunna sträva efter att lösa våra samhällsproblem. Det är därför du uppmanas att varje dag läsa denna duaa, efter varje bön under månaden Ramadan. Du ska samtidigt tänka på vad kan jag göra för att lösa var ett av dessa problem eller åtminstone en av de. Vilket sätt kan jag bidra med, vad är det minsta jag kan göra eller vad är min plikt. Det lilla du gör är hos Gud stort ifall du gör det hel hjärtat och uppriktigt. 

Duaa säger 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige
اللهم أدخل على أهل القبور السرور
O Allah, skänk gravens folk lycka, [fred och ro].
اللهم أغن كل فقير
O Allah, berika alla fattiga.
اللهم اشبع كل جائع
O Allah, mätta alla hungriga.
اللهم أكسُ كل عريان
O Allah, bekläd alla som inte har kläder.
اللهم اقض دين كل مدين
O Allah, befria alla skuldsatta från sina skulder.
اللهم فرّج عن كل مكروب
O Allah, skänk glädje åt de med brustna [hjärtan].
اللهم ردّ كل غريب
O Allah, låt alla resande återvända till sina hem.
اللهم فك كل أسير
O Allah, befria alla fångar
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين
O Allah, låt varje ondskefull [människa] se den rätta vägen, muslimernas väg.
اللهم اشف كل مريض
O Allah, bota alla sjuka.
اللهم سد فقرنا بغناك
O Allah, tillfredsställ våra behov med Dina obegränsade tillgångar.
اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك
O Allah, ändra vår ondskfullhet med Din godhet.
اللهم اقض عنا الدين و أغننا من الفقر إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
O Allah, befria oss från våra skulder och uppfyll våra behov. DU har sannerligen makt över allting.