Duaa Iftitah

Under dessa heliga dagar har Imam Mahdi(Aj) gett sina följare en gåva. Gåvan är nämligen Duaa Ifitah. Imam Mahdi(AJ) skrev denna duaa (åkallelse) till sina efterföljare och bad dem att läsa den under månaden Ramadan eftersom änglarna lyssnar på denna duaa och söker förlåtelse för den som läser den. Må Gud ge oss tawfik att läsa denna dua under denna månad.

Duaa Iftitahpå svenska http://duaa.se/2017/05/20/duaa-iftitah/


Shahr Ramadan Kerim

Shahr Ramadan Kerim på er syskon – En av månaden ramadans lärdomar är att bryta dåliga vanor och etablera nya eller åtminstone bryta dem dåliga vanorna. Det är ett sätt för dig för dig själv, där du visar dig själv vad du klarar av. Om du kan sluta baktala under månad då kan du sluta baktala under resten av året. Så är det med andra vanor också.