Filmen Khauf – Så mycket budskap på så korttid

Det var länge sen man såg en så kortfilm med så starkt budskap som denna film. Filmen Khauf som betyder rädsla, betonar verkligen att vår rädsla av förtryckare är just den faktor som stärker förtryckaren och uppmanar honom till att fortsätta med sitt förtryckt. Hade vi istället besegrat vår rädsla skulle alla förtryckare vara i historiens soptipp.

Största exemplet och den främsta förebilden mot förtryck är martyrernas mästare Imam Hossein ibn Ali(A). Denna man kämpade tillsammans med sina 72 kompanjoner mot orättvisa och mot förtryck, mot en arme på över 18 000 man som styrdes av Yazid ibn Mowiya(LA).

I det verkliga och fysiska planet stupade Imam Hossein och hans kompanjoner på ett omänskligt sätt som inte historien bevittnat tidigare. Men Imam Hosseins kallelse, röst och budskap lever än idag, tidslöst. Därför kallas Imam Hosseins kamp för den tidlösa revolutionen. Denna revolution kan inte begränsas till tid eller plats. Den finns i varje land och varje dag. Pga. detta så säger våra Imamer(A): “Varje land är Karbala (den platsen som Imam Hossein stupades i) och varje dag är Ashura (den dag som Imam Hossein stupades i).” En röst som ekar genom generationer utan att försvagas eller dämpas utan tvärtom stärks och hörs högre.

Frågan är var är Yazid? Vart är hans anhängare? Var gång han nämns så förbannas han likt alla förtryckare. Givetvis finns det några enstaka trångsynta anhängare som Allah har vilselett som följer honom och har honom som ett föredöme. Deras handlingar reflekterar Yazids handlingar.

Ty Yazids barn lever än idag och Imam Hosseins barn lever än idag men i slutändan kommer sanningens ljus att bränna och skingra bort alla skuggor och mörker som står för orättvisa och förtryck.

De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna. [Den heliga Koranen 9:32]

Nedan bifogar jag filmen “Khauf” som är på 11 min ungefär: