Bashar bin Omar!

Frid vare över dig; Bashar bin Omar!

Har var bland ta’biun*. Hans söners mod och tapperhet under krig var känt. Han slog läger med Imam Hossein(A) under dagarna av muhadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profetens(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

Umayyeh bin Sa’d!

Frid vare över dig; Umayyeh bin Sa’d!

Han var en av Imam Alis(S) följeslagare, var bland ta’biun*. Han levde i Kufa. När han fick veta om Imam Hosseins(A) ankomst till Karbala, så bestämde han sig för att slå läger med honom. Han kom till Imam Hossein(A) under dagarna av mohadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profeten(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

Adam bin Umayyeh(RA)!

Frid vare över dig; Adam bin Umayyeh(RA)!
Han var bland de shia som kom från Basra och som brukade samlas i Maryehs hem. Maryeh var en shitisk kvinna från Basra. Hennes hem var en plats där shia i staden Basra samlades för att ha möten och besluta. Adam kom från Basra till Mecka tillsammans med Yazid bin Thabit för att vara med Imam Hossein(A)
‪#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬

Imam Hassan Askari(A) – Del 6 – Sista delen

Imamen brukade oftast besvara folks frågor. Då hans anhängare brukade brevväxla med honom, eftersom chansen att se honom var väldigt svår. Imamen löste de troendes problem trots att han var fängslad. De skrev till honom gällande problemlösningar och utlåtande. Han besvarade alltid dessa med hans upplysande visdom och fick motståndare att förstå.

Syskon tiden räcker inte till och vi kan sitta i timtals och tala om denna imam. När jag satte och läste om hans liv så var det så underbart. Man levde in i Imamens(A) liv och fick en bild av hur Imamen(A) hade det. Imamen(A) var under ständig övervakning, hans studenter hade uppgiften att sprida och vägledda folket på hans order och uppsyn. Jag vill kort tala om några av hans vänner som var väldigt få.

Den mest kända av dem var Ahmed ibn Ashaq al-Ashri al-Qomi. Han var en av Imamens(A) trognaste, närmaste vänner och räknas bland de största rättslärda i hans tid. Han brukade oftast brevväxla med Imamen(A) kring muslimernas ärenden och imamen skickar till honom svaren. Denna man var även en följeslagare till Imam Jawad(A) och Imam Hadi(A), och har återberättat flera hadither från dem. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 5

Hans asketism

Angående Imamens(A) asketism så säger Kamal ibn Ibrahim al-Madani: ”En dag när jag steg in hos Imamen(A) så jag att han hade på sig fina och sköna kläder. Jag sade till mig själv ”Imamen(A) uppmanar oss till asketism och han har på sig sådana kläder”. Han säger vid den stunden sade Imamen: ”Ya Kamal” och så kavlade Imamen(A) upp hans ärm, då syntes att han hade på sig en grov, svart och obekvämlig klädsel mot hans hud. Då sade Imamen(A): ”Det här är till Allah och detta är till er”.

Hans tillbedjan

Mina syskon, dessa händelser som återberättas om Imamen(A), låt oss tillsammans lära oss från Imamen(A). Imamen(A) höll fast vid bönen och respekterade den högt likt hans förfäder. När bönetiden inleddes så lämnade Imamen(A) allt i hans händer och gick till bönen. Han prioriterade inget framför bönen. Hisham ibn Jafar säger: ”Jag steg in hos Abo Mohammad, alltså Imam Askari(A), en gång medens han skrev ett brev. När böntiden inleddes så la han ifrån sig pennan och reste sig till bönen.” Detta mina syskon är verkligen en läxa till oss. Ibland under vår skoltid kan vi sitta timtals framför boken och plugga trots att bönetiden inletts. Vi skjuter upp det och skyller på att vi kan tappa fokusen eller koncentrationen. Mina syskon hans bön brukade ändra folks tillstånd. När de såg imamens bön så förändrades de, liksom när vi nämnde hur fängelse väkterna förändrades.

Imamen brukade oftast ta emot de behövande och han brukade oftast lösa deras problem. Vid flera tillfällen ger han till de fattiga, utan att han ens låter de veta. De finns flera berättelser kring detta och ni kan finna en del av dessa i islamportalen.se

Mina syskon sidor som islamportalen.se ta vara på dessa. Sätt 10 minuter varje dag och läs om Imamerna, bara att läsa om dem fröjdar och mjuknar hjärtat, samt att man tar stor lärdom av det. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 4

I Guds Namn,
Salam Aleikum syskon!

Idag är det minnet av Imam Hassan Askaris(A) martyrskap. Beklagar sorgen! Här kommer del 4

Imamen(A) var likt hans förfäder emot förtryck och orättvisor. Imamen(A) blev fängslad pga. detta. Mina syskon, SubhanAllah när en troende skapar relation med Allah och har ett starkt band med Allah(SWT), vad händer då? Jo, han förändrar sin omgivning. Detta är precis det Imam Hassan Askari(A) gjorde, när han var fängslad under Muhtadis tid, så skrev Muhtadi till fängelse chefen Saleh ibn Wasif att han skulle förtrycka imamen ännu mer. Salih i sin tur svarade Muhtadi genom att säga: ”Vad kan jag göra mer, jag lämnade honom åt de hårdaste och strängaste väktarna så förändrade han deras tillstånd, tills att de blev sådana personer som ber och fastar. Deras bön och fasta var passionerade.”

Muhtadi beordrade att de skulle kalla till honom dessa väktare. När de väl kom sade han till de ”Vad håller ni på med?”. De sade: ”Vad vill du att vi skall säga om en person som fastar dagarna ut och ber om nätterna, och är endast upptagen med dyrkan handlingar, utan att göra något annat. När hans blick hamnar på oss ryser våra kroppar och vi tappar kontrollen”.

Även vid en annan gång när han var fängslad i Nahrir, så var hans fänglese väktare en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslat i ditt fängelse? Han är en from man och en entusiastisk tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah(SWT) ska förbanna dig”. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 3

Detta mina syskon var en kortfattad och väldigt simpel genomgång av det som hände Imamerna. Varje imam var speciell i sin tid. Deras roll och påverkan i det islamiska samhället var väldigt stor, trots att det ummaydiska riket och det abbasidiska riket förtryckte dem, så brukade dem oftast vända sig till dem när det gäller svåra ärenden, som de inte kan lösa. De brukade själv erkänna att lösningen för deras problem fanns hos dem. Varje imam propagerade mot förtrycket och som ni la märke mina syskon, efter varje imam minskade relationen mellan Imamen(A) och hans shia. Imamerna brukade oftast hänvisa sina shia till deras trogna rättslärda följeslagare. De förberedde för Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Trots att man försökte avskilja imamerna(A) från samhället, så hade de stor påverkan på samhället och omgivningen. Så länge de fanns, så levde den sanna islamiska andan och läran kvar. Hur mycket man än försökte bli av med imamerna genom lönnmord och förtryck så kunde man inte. De makthungriga abbasidiska khaliferna var grövre mot imamerna än de ummaydiska. Deras förtryck och hat mot Ahl al Bait(A) var enorm. Flera tusentals shia mördades. Under en kväll under den abbasidiska khalifen Haron Rashids tid så slaktade man 60 stycken seyyeds (ättlingar till Profeten(S)), bara för att de var ättlingar av Imam Ali(A), utan att frukta Allah(SWT). Deras hunger till makten fick dem att döda vemsomhelst till och med deras bröder! De mördade, de spred orättvisa och förtryck. De spred sedefördärv, de förvanskade islams budskap, de lekte med statens pengar, de drack, de hade dansörer, kvällar med musik och artister, de hade massa vilseledande propaganda etc. Dessa tyranner och äckel styrde det muslimska riket. Vid Gud den Mäktige, vore det inte för Imamerna skulle islam ha utplånats och tynat bort! Continue reading