Abu Thars(RA) bortgång!

Idag är det ett heligt minne, det är bortgången av en känd följeslagare, en av Profetens(S) bästa följeslagare. Han vars tunga aldrig yttrade ett ord av lögn och var som det vassa svärdet mot förtryckarna och härskarna. Idag är det minnet av Abu Thar Ghaffaris(RA) martyrskap!

Frid vare över dig Ya Abu Thar!

Läs om honom på: http://profeten.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=81