Kvinnan och tillbedjaren

Han kom från en lång väg och ställde sig nu utanför hennes hus. Han knackade på dörren och väntade på att den skulle öppnas. Efter en kort stund öppnades dörren. I chock stod hon där och funderade. “Vad gör en berömd tillbedjare hos mig?” Trots de synder som denna kvinna begått så fanns fortfarande tron levande inom henne.
 
Hon frågade: ”Vad har fört dig hit? Detta är inte en plats för dig?
Tillbedjaren svarade: ”Det angår inte dig, här ta pengarna och gör ditt jobb.”
”Nej” insisterade kvinnan. ”Du måste berätta för mig, vad handlar saken om?”
Efter att ha sett henne envisas och insisterande så berättade den berömde tillbedjaren.

Continue reading

Shiekh Behjats(RA) rekommendationer för att avvärja magi

image

Dessa rekommendationer är för den som är drabbad av magi eller onda ögat eller för den som annar att denne blivit drabbat av liknande saker, att handla enligt dessa steg.

1. Bär ett litet komplett exemplar av den heliga Koranen ständigt. 

2. Recitera och repetera al-Maothatain dvs. Sora Falaq(113) och Sora Nas (114).

3. Läs och repeterar al-Qalaqil dvs. Sora Kafirun (109), Sora Ikhlas (112), Sora Falaq (113) och Sora Nas (114). Speciellt vid läggdags.

4. Recitera Ayat Kursi dvs. vers 2:255-2:257 och häng upp den i hemmet.

5. Recitera varje dag 50 verser ur den heliga Koranen i högt, i jämn takt. Alltså normal ljudnivå.

6. Gör azan vid bönen tiden. Varken högt eller lågt.

7. Bär eller ha Imam Jawads(A) hirz  (en slags dua för skydd) inristat i en ring eller något dylikt.

Shaytan och hans trick

Shaytan dyrkade Allah i 6000 år. Han lyckades avancera sig bland jinn (osynliga väsen) till att komma nära Allahs(SWT) änglar och prisa Honom(SWT) i den upphöjda positionen. Men pga. av ett misstag som han begick så kastades han ner från den upphöjda positionen han befann sig i till det lägsta. Nu vill jag inte tala om vilken synd han begick utan kring konversationen han hade med Allah(SWT) och hur shaytans inställning och tricks är.

Allah(SWT) nämner hela konversationen i den heliga Koranen i sorat Sad (38):

[38:71] Din Herre sade till änglarna: “Jag vill skapa en människa av lera. [38:72] När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!”
[38:73] Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, alla [38:74] utom Iblees som [vägrade] av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen.
[38:75] [Gud] sade: “Iblees! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?”
[38:76] [Iblees] svarade: “Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld – honom skapade Du av lera.”
[38:77] [Gud] sade: “Bort härifrån! Utstött skall du vara [38:78] och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!”
[38:79] [Iblees] sade: “Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!”
[38:80] [Gud] svarade: “Du skall vara bland dem som beviljas en frist [38:81] till den Dag vars ankomst är känd [bara av Mig].” Continue reading