Principen om bevarande av det som ägt rum i sammanträde

Satte och läste en fiqh bok som talar om olika regler, lagar, termer etc inom fiqh (islamisk juridik). Kom förbi en intressant regel som berör oss människor. Regeln heter “Qa’idat al-Majlis bil amanah” (Principen om bevarande av det som ägt rum i sammanträde).

Regeln säger i princip så här: Om två eller fler satt och diskutera vid ett sammanträde, när en specifik diskussion äger rum är det otillåtet (la yajuz) för någon av parterna att förmedla informationen av det som ägt rum till någon utanför, som inte var delaktig i sammanträdet. Man kan förmedla det sagda vidare om deltagarna i sammanträdet godkänner det.

Något man bör reflektera över framöver!

Zakat al-Fitra

Snart är det dags att betala Zakat a-Fitra. Därför är det bra att man är påläst om ämnet och vet vad som gäller. Vi bifogar därför följande som är från Seyyed Sistanis(HA) fiqh bok som är viktigt att känna till.

Zakat al-Fitra

(De numrerade fatawi är enligt Ayatollah Sistanis fatawi)
(Fatawi inom parentes är enligt Ayatollah Khuis fatawi)

1) Betalningen av Fitra blir wajib (obligatorisk) efter solnedgång kvällen mot Eid al-Fitr för en person som är:

* Baligh (uppnått pubertitet)
* Aqil (Mentalt frisk)
* Inte är behövande och inte heller fattig
* Inte omedveten

För alla behövande vart än de är och vilka de än är oavsett ålder och tro.
Notering 1: Om en person spenderar pengar på någon som är tillräcklig för hans underhåll så är det inte tillräckligt för att anse honom vara en av hans behövande. Behövande bör vara under hans omsorg för deras uppehälle.
Notering 2: Om en person är beroende av två personer så blir hans Fitra obligatoriskt på både två genom att delas mellan dem. Continue reading

Jahr och Ikhfat[1]

Al-Jahr är att recitera i en hörbar röst.
Al-Ikhfat är att recitera i en ohörbar röst.

Som en muslimsk student skall det vara känt för dig att recitera Surat(kapitel) ul-Fatihah i bönen är obligatorisk samt att recitera en annan surah också, såsom Surat ut-Tawhid i första och andra rak’ats, För män är det att reciterar dessa surahs i vissa bön hörbart och i vissa andra ohörbart, detta förklaras enligt nedan: Continue reading

De dagliga bönerna

De dagliga bönerna

Allah, den Allsmäktige, har ålagts oss att vi bör utföra bönen(salat) fem gånger om dagen och de är:

1. Salat us-Subh, bestående av 2 Rak’ats.
2. Salat uz-Zuhr, bestående av 4 Rak’ats.
3. Salat ul-Asr, bestående av 4 Rak’ats.
4. Salat ul-Maghrib, bestående av 3 Rak’ats.
5. Salat ul-Isha, bestående av 4 Rak’ats.

Vissa villkor för giltigheten av bönen:

Den bön som vi gör måste omfatta vissa villkor för att vara korrekt och acceptabel. Dessa villkor är:

1. Den bedjandes (Musalli) kropp och kläder måste rituellt ha rengjorts från Najasat (smuts).

2. Utföra tvagning(wudu) innan man ber, eftersom det inte skulle vara giltigt utan Taharat. Så vi måste genomföra tvagning för att bli Tahir (ren) från al-Hadath al-Asghar, eller så måste vi genomföra Ghusl för att få bli Tahir från al-Hadath al-Akbar, såsom Hayd eller Janabah, om det behövs.

3. Den mark som vi placerar vår panna inför Sujud måste vara Tahir[1]. Så för att vår bön ska vara korrekt måste vi buga oss på en Tahir plats, såsom en Tahir mark, en Tahir matta som är gjord av halm och liknande.

4. Den plats där vi utför bönen måste vara Mubah(tillåten), att utföra det på ett tillskansat mark gör det batil (ogiltigt)[2].

5. Vi vet att stjäla och att beslag ta andras ägodelar är Haram(förbjudet) enligt den islamiska läran. Så om någon har beslag tagit eller stulit en klädsel eller om han har beslag tagit några pengar eller stulit de och köpt med de en klädsel till hans bön, är bönen ogiltigt och felaktig om man ber med de beslagtagna eller stulna kläderna[3].

6. Qiblah. I en korrekt bön måste vi stå inför Al-Bayt ul-Haram (Den heliga Ka’ba), Qiblah (som ligger i Mecka). Alla böner som ska utföras skall vara vända/riktade mot Qiblah.

7. Täckandet av privata kroppsdelar.

8. Män har inte rätt att bära naturligt silke[4] kläder under bönen, det är inte heller tillåtet att använda något guldsmycke. När det gäller kvinnor, får de bära både naturligt silke och guld smycken.

Kvinnans kläder i bönen

Kvinnans kläder i bönen ska täcka hennes kropp, huvud, hår och hals, med undantag för hennes ansikte, händer och fötter[5].

För information återvänd till din marje.
—————————————————————————————————————————————————
[1] De fyra sekter har sagt att platsen för bönen måste vara Tahir från Najasat. Shafi’is, säger att allt som rör vid kroppen eller kläderna av den bedjande måste vara Tahir. Hanafis säger att endast den platsen där fötterna och pannan är i måste vara Tahir.

[2] De fyra sekter har sagt att bönen i beslag tagna platser är korrekt, men den bedjande skulle begå en synd.

[3] De fyra sekter har sagt att bönen skulle vara korrekt.

[4] Shafi’is säger att om den bedjande bar en ren silke eller utföra bönen på den, hans bön skulle vara korrekt, men han skulle begå en synd.

[5] Hanafis säger: “En kvinna bör täcka de yttre delarna av hennes händer och det enda av hennes fötter.” Shafi’is och Malikis säger” En kvinna är tillåten att visa hennes ansikte och händer och fötter under hennes bön.” Hanbalis säger: ”Hon är tillåten att endast visa ansiktet.”

Denna artikel är översätt och är tagen ur boken Manhaj ul-Fiqh il-Islami av S.H. Al-Musawi