Ett urdrag av föreläsningen “Imam Ali(A) i ljuset av Nahjul Balagha”

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat ala Mohammad wa ale Mohammad.

Frid vare med dig de troendes mästare
Frid vare med dig O’min mästare, Frid vare med dig O’Ali ibn Abi Taleb.

Introduktion

Efter att man hade begravt Imam Ali(A) så återberättas det att Imam Hassan(A) gick förbi en fattig man. Mannen var fattig, gammal och blind. Samhället utnyttjade honom, så när han blev gammal blev han ej användbar och nyttig. Denna man satte vid en gränd och grät. Imam Hassan(A) gick fram till honom och frågade ”Varför gråter?” Mannen sade: ”Varje dag kommer en man till med mat och tar hand om mig. Hjälper mig med mina behov, matar mig. Han närvaro ger med säkerhet och han doftar misk. När han kommer hör jag hur allt omkring lovprisar Allah(SWT).” Tre dagar har nu gått och denna okända man har inte besökt mig eller frågat efter mig. Imam Hassan(A) grät och sade: ”Denna man du nämner, är min fader, de troendes mästare, Imam Ali(A), vi har nyligen kommit från hans begravning.”

Imam Ali(A) och vad vet vi om honom. En person som varje sanningssökare dras till, en person som varje individ lär känna blir galen. Imam Ali(A) är en manifestation av rättvisa, generösitet, modighet, tapperhet, kärlek, empati, sympati, godhet, god moral, gott uppförände. Imam Ali(A) är balansen mellan haqq och batil, mellan rätt och orätt, sanningen och falskheten. Imamens karaktär och personlighet drar varje ren själ mot sig, som en magnet drar till sig järn. Imam Ali(A) är inte endast en tapper riddare och islams främsta fann bärare som vi känner honom. Imam Ali(A) är den som gråter i bönen av kärlek till sin skapare, imamen är den som frågar efter och tar hand om änkorna, föräldralösa barnen och de gamla. Imamen är den var den vältaligaste i predikarstolen och den modigaste i stridsfältet och den bästa förvararen för islam, Imamen är den förtrycktes bästa vän och förtryckarens mardröm, imamens är de fattigas sympatisör. Ja, vad skall man tala och var skall man börja när du får äran att tala om en person som imam Ali. Imam Ali(A) är unik mina syskon. Du ta bort hans titlar som han förvärvade i dem islamiska stridsfälten, du kan beröva honom khalifatet och allt som har med dunya att göra men du aldrig att sluta älska imam Ali. Imamens karaktär och personlighet är så tilldragande, att endast dem som Allah(SWT) valt att förbli vilseledda och försegla deras hjärtan, inte får chansen att verkligen se denna gudomliga pärla. En människa söker alltid högre egenskaper och söker perfektion, Imam Ali(A) är just fulländningen av denna perfektion som en människa kan nå, därför så kan en skapelse inte mer än annat att förälska sig honom.

Låt oss belysa några av Imamens egenskaper Continue reading

Världens bästa par

I dagens samhälle har visa ärvt Islam och men missuppfatta den. Pga av deras påverkningar av kulturen och traditionen. Här vill jag syfta på kvinnans hemgift. Världens finaste och mest perfekta par hade inte ett bröllop som den vanligaste bröllop som vi har i vårtider. Idag slösar man otaliga summor och pengar på olika saker trots att Koranen sagt att ”Slösarna är satans syskonen”(Surah al-Isra 17:27).

Vi köper massa förberedelser, vi bjuder på flera sorters maträtter medans miljoner svälter. Vi dansar blandat, tjej och kille, vi sätter på värsta haram musik, i visa islamiska bröllop har man börjat till och med inför Alkohol! Allahu Akbar

Istället för att göra natten en välsignad natt för brud paret gör vi den till en förbannelse för de, där man allmänt och rat ut trotsar Gud och utmanar honom och blundar bort från honom som han inte ens finns. Bara för en natt? Bara för att våra föräldrar ska bli glada? Bara för att våra vänner ska bli glada och säga prisa vårt bröllop? I själva verket uppmanar vi unga till fördärv och synd. För varje tjej och kille tänker på att han eller hon vill ha en festligare och grymmare bröllop än den man var.

Låt mig beskriva för er hur Fatimahs(A) och Imam Ali(A) bröllop var, i boken Fatimah Zahra liv av Allamah Baqir Shariif Qarashi som är översatt av Den väntades vänner står det:

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften.  Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?”

Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst”

Profeten(S) sa till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”( Kifayat at-Talib, sid.166, Bihar al-Anwar, vol.43 sid.120) 

Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för fyra hundra och fyrtio dirham och kom tillbaka med pengarna och lade fram pengarna framför Profeten(S).( Kanzol Ummal, vol.7 sid.14 ) Det var lite pengar att ge i hemgift, inte ens den fattige mannen gav så lite pengar till sin framtida fru.

Imam Alis(A) testamente

En del av Imam Alis(A) testamente

Mitt råd till er är att frukta Gud och vara stabila i er tro. Längta inte efter den här världen, och låt er inte förföras av den. Bli inte ledsna ifall ni missat något i denna värld. Förkunna sanningen; jobba för nästa värld. Opponera er mot förtryckarna och försvara de förtryckta.

Jag rådger er mina barn, släktingar och vem som än erhåller mitt budskap att frukta Gud, att bli av med era skillnader och stärka era band. Jag hörde er morfar frid vara över honom säga: “Försoning är bättre än alla era böner och fasta.”

Frukta Gud i frågor som har med fadderlösa. Delta i deras läror och glöm inte deras intressen i mitten av era.

Frukta Gud i era relationer med era grannar. Er Profet talade ofta om de till den graden att vi trodde att de skulle få en del i arv.

Håll fast vid Koranen. Ingen bör vara bättre än er i det eller hängivnare i att implementera det.

Frukta Gud i relation till era böner. Det är tronen i er religion.

Frukta Gud i relationen till Hans Hus; överge inte det så länge som ni lever. Om ni skulle göra det så skulle ni överge er ära.

Framhärda i Jihad för Guds skull, med era pengar, era själar och er tunga.

Bibehåll kommunikation och utbyte av åsikter mellan er själva. Akta er för oenighet och fientlighet. Dra er inte från att främja goda handlingar och varna för dåliga handlingar. Om ni trots allt gör det så skulle de värsta bland er vara era ledare, och ni kommer att åkalla Gud utan något svar.

O Abdul Muttalebs söner! Spill inte muslimernas blod under slogan: “Imamen har dödats! Endast mördaren bör dömas till döden.

Om jag dör på grund av detta slag från honom, så slå honom med ett liknande. Stympa inte honom! Jag har hört Profeten frid vara över honom säga: “Stympa inte rabiessmittad hund.”

Beskrivning av Imam Ali(A)

Det återberättas att:

“Mu’awiya(LA) frågade Dhirar ibn Hamza om Imam Ali(A) efter hans martyskap och sa: ‘beskriv Ali för mig!’

Dhirar svarade: ‘kan du ursäkta mig? (låt mig slippa)!’

Mu’awiya svarade: ‘beskriv honom!’

Dhirar upprepade: ‘kan du ursäkta mig (låt mig slippa)!’

Mu’awiya insisterade: ‘jag ursäktar dig inte (du slipper inte undan så sätt igång)!’

Dhirar sa: ‘om jag nu måste så säger jag vad jag vet om honom:

vid Gud var han insiktsfull [såg bortom horisonterna], stark i kraften; han uttalade beslutsamt, och dömde rättvist; kunskap strömmade från honom, och visdomen yttrades från honom; han var olustig mot dunya (denna värld) och dess prydnad, och rofylldes av natten och dess mörker; vid Gud var han rikligt tårögd [hans tårar rann snabbt – ett tecken på ödmjukhet av hjärtat], utsträckt i tanke [funderade och reflekterade länge], vände sina händer och tilltalade sig själv [åkallade och rannsakade sig själv]; han gillade av kläder det grova, och av mat det enkla; vid Gud var han som en av oss, han besvarade om vi frågade honom, och inledde hälsade om vi kom till honom, och kom till oss om vi kallade på/bjöd honom; och vi – vid Gud – trots att han lät oss komma nära och var nära oss, talade inte till honom utav vördnad [som han ingav], och inledde inte utav storhet; så om han log så [hans leende] likt tillredda pärlor; han hedrade de religiösa, och älskade de armodiga; den starke blev inte girig för batil (orätt och osanning) från honom, och den svage misströstade inte från hans ‘adl (rättvisa) [det fanns inte möjlighet för batil från honom så att någon skulle få för sig att nyttja det, och inte släppte han någonsin på rättvisa så att de svaga skulle förlora hoppet om att få rättvisa]; så jag vittnar vid Gud att jag har sett honom vid vissa tillfällen då natten lättat sitt mörker, och dess stjärnor gömts [nära inpå gryning efter nattvaka], och det medan han befann sig i sin mihrab (böneplats), hållandes sitt skägg mumlandes mumlandet av den uppgivne/som överlämnat sig och gråter gråtandet av den sorgsne, och jag liksom hör honom och han säger: ‘O dunya (denna värld), frestar du mig?! Eller längtar till mig?! Aldrig, aldrig, fresta nån annan än mig, jag har skiljt mig från dig tre gånger om utan återvändo till dig, så din livslängd är kort och din levnad är oansenlig, och din fara är mångfaldig, ve av litenheten av vägkost och längden [avlägsenheten] av resan och ensamheten av vägen!’

Det sägs att: Mu’awiyas tårar rann nerför hans skägg utan att han kunde stoppa dem och han torkade dem och det medan de samlade kvävdes med gråt, så Mu’awiya sade: ‘må Gud välsigna Aba Hassan [Imam Ali(A)], vid Gud var han precis så; så hur är din sorg över honom o Dhirar?’

Dhirar svarade: ‘sorgen av den [modern] vars barn slaktas i hennes famn så att hennes gråt inte upphör och hennes sorg inte stillas’” (Sharh Nahjul Balagha av Ibn Abil-Hadid 18/225)

Vill du bli som Imam Ali(A)?

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/fastanshemligheter.mp3]

Ladda ner:    Vill.du bli.som.Imam.Ali.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-08-21

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat wa salam ala khayr khelqi illah Abo al-Qasem Mohammad wa ala alehi teybin al tahirin

Allahomma ajel lewaleyka al faraj wa alfyat wal nasr, wa ajlna men khairi ansarih wa a’wanih wa al mostashahdin bayna yedeh

Kära bröder och ärade systrar Salam Aleikum och välkomna till denna föreläsning

Vill inledda med att beklaga sorgen på de troendes mästare, Imam Ali(A) bortgång.

Inledning:

”Vill du bli som Imam Ali?” är titeln för denna föreläsning. Många av oss önskar om de kunde bli som Imam Ali(A) eller åtminstone vara en av hans vänner eller shia eller åtminstone följa hans sanna fotspår. Varför undrar man? Jo, för att Imam Ali(A) är unik. Hans egenskaper och karaktär är unika, ingen efter Profeten(S) har fått så eleganta och upphöjda meriter som honom. Han var en tapper riddare, en bedjare, en lagstiftare, en lärd, en talare, en vetenskapsman, en fader till de föräldralösa, en beskyddare till änkorna, en försvare till de försvarslösa, en nål i ögat på förtryckarna, en zahid, en abid, taqiy, en jurist och framför allt en hängiven och uppriktigt tjänare till Allah. Flera böcker har författats om hans liv, flera skribenters bläck har runnit ut när de kommer till att tala om honom och ändå har de bara talat om honom likt en droppe i ett hav.

Vill du bli som Imam Ali(A)? De en tung mening som lät kan uttalas men svår i praktiken. Jag skulle vilja ändra denna mening till ”Vill du bli som Imam Alis(A) tjänare Qanbar?” så vi kommer närmare vår plan. Denna föreläsning kommer ta upp visa reflektioner och aspekter kring Imam Alis(A) uttalande, som är ett komplement för oss så att vi kan utvecklas under denna heliga månad. Så att vi kan komma närmare Imamen(A). Således kommer vi gå igenom vissa punkter. Noterbart är att jag inte kommer fördjupa mig i någon punkt utan kommer ta den biten som vi behöver.

Imamen uttalande:

Imam Ali(A) säger: “Många personer får ingenting ur sin fasta utom hunger och törst, många fler får ingenting av sina nätter i bön förutom ansträngningar och sömnlösa nätter.”

Om man reflekterar kring de obligatoriska och viktiga dyrkans handlingar som bönen, fastan och hajj så ser man att man blir beordrad att avstå från en del saker och oftast vanliga saker som vi gör i vår vardag, särskilt när man är i hajj och är i ihram tillståndet. Continue reading

Duaa i poesi form av Imam Ali(A)

En av de vackraste åkallan(duaa) av Imam Ali(A) som är en favorit. En munajat av Imam Ali(A) som kallas för Munajat al-Mazooma. Hela duaan är i poetisk formad:

For You is all praise, O Possessor of Bounty, Glory and Eminence,

Glory be to You – You grant to whosoever You will, and withhold

O Allah! My Creator, my Fortress, and my Refuge!

To You I resort, in hardship and in ease, for relief

O Allah! Even if my mistakes have become grave and numerous

Then Your Forgiveness is far greater (than those sins), and limitless

O Allah! if I had given my soul all that it desired,

Then there I would be, lost in the land of regret!

O Allah! You see my position, my poverty and my destitution,

And You hear my softly whispered supplication,

O Allah! So sever not my hopes nor distract my heart (from You),

For I pine for the bounties of Your Generosity

O Allah! If You thwart me or chase me away,

Then who can I hope from, and who can I make intercede for me?

O Allah! Keep me from Your punishment, indeed I am

Captive, abased, fearful, and subservient to You.

O Allah! Let knowledge of the (ultimate) proofs accompany me

When my grave becomes my abode and home

O Allah! Even if You punish me for a thousand years,

My hopes in You will nonetheless never be severed

O Allah! Let me savour Your forgiveness on the day

When neither progeny nor wealth will be of any avail Continue reading