Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 2

I Guds Namn
Salam Alekom

Imam Hassan(A) inkluderas i många Koran verser mest kända av de är Ayat tul Tathir, vers 33 i Sura 33 där Allah fullkomligt rengör Ahl al Bayt från all sort smuts och förkastning versen säger; ”Sannerligen vill Allah att all form av smuts ska drivas bort från er, å husets folk, och rena er fullständigt” (Den heliga Koranen 33:33).

Denna vers säger oss att de personer som kallas för Ahl al Bayt (Husets folk) är fullständigt felfria (masomin). Enligt hadith källor från både Sunni och Shia är att personerna som menas vid Ahl al Bayt är; Profetens Muhammed(S), Imam Ali(A),Fatima(A), Profetens dotter och hennes två söner Hassan och Hussain.

Eftersom Imamen är felfri enligt ovan stående vers betyder också att han är stöd av Allah den Högste.
I annan vers i den heliga Koranen som också betonar Imam Hassans(A) ställning är Ayat al-Mubahala Som handlar om att Profeten hade skickat bud till de olika religiösa samfunden och uppmanat dem att konvertera till Islam. Ett sextiotal kristna kom från staden Najran i Yemen, ledda av Abdul Masih för att diskutera islam, gud och Jesus med profeten Muhammed.

Då diskussionen inte ledde någonstans och de kristna inte ville ta till sig av Profetens och Koranens ord om Jesus status, så kom versen som uppmanade dem att göra Mubahala.

Den heliga Koranen Sura 3 vers 61: Men vem som än ifrågasätter dig i detta hänseende efter att du fått kunskapen, säg: Låtom oss kalla våra söner, och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss och era själva, sen låt oss vara ärliga i vår bön, och be för Allahs förbannelse över lögnarna.

Båda parter drog sig tillbaka för att förbereda sig. De Kristna dök upp på den avtalade timmen och på motsatta sidan dök Profeten Muhammed(S), Hans dotter Fatima(A), hans svärson och kusin Ali(A) och deras två söner Hassan(A) och Hussain(A).

Mittemot de kristna sade profeten: Oh Herre, dessa är mitt Hus folk. De Kristnas högste munk såg spädbarnet Hussain och den lille Hassan och såg Ali och Fatima och sade: ”Vid Gud, Jag ser ansikten, om de bad Gud att flytta på berg från sina platser, så skulle bergen flytta på sig ögonblickligen!”

Oh troende av Jesus från Nasarett, Jag säger eder sanningen, att ifall ni inte lyckas komma överens med Muhammed och ifall dessa personer som kom med Mohammed skulle förbanna eder, så kommer ni att förintas till domedagen!

De Kristna lydde sin munks ord och bad Profeten(S) att ge upp planen på Mubahala och bad honom att om få fortsätta följa sin tro och att betala Jizya (att betala skatt för att man inte var muslim) ( Al Tabari, commentary of the Quran v 2p 192-193)

Här ser vi att Guds sändebud, Profeten Muhammed(S) avstod från att hämta med sig någon av hans fruar eller Sahaba och valde istället Våra Kvinnor som Fatima(A) och Oss själva som Ali(A) och Våra söner som Hassan(A) och Hussain(A). Och Profeten handlar inte och talar inte av egen vilja för sannerligen säger den heliga Koranen i Sura 53 vers 3-5; ”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom,”

wa Sallam

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 1

I Guds Namn
Salam Alekom

Den heliga Profeten Muhammed(S) sade: ”Hassan och Hussain är herrarna av paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Den heliga Profeten Muhammed(S) sade: ”Hassan och Hussain är herrarna av paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Att tala om Imam al-Hassan al-Mujtaba är svårt, för hur mycket böcker du än läser om Honom(A) så kommer du aldrig att läsa självaste boken som är Imam Hassan(A).

Under dessa heliga dagar och för att vara exakt den 15 Ramadan 3 året efter Hijra fylldes Profetens(S) hus med en Gudomlig lycka. Nämligen födelsen av Imam al-Hassan(A). Den händelse väckte en stor glädje i Profetens hjärta.

Nådens spår anlände till Imam Alis(A) hus för att gratulera Ali(A) och Fatima(A). Han hade med honom en nyhet från den Allsmäktige, nämligen att Allah har valt ett namn till barnet. Barnet skulle hetta Hassan. (Al-Bihar, Vol.43 sid. 238)

Imam Hassan uppfostrades i de bästa famnarna. Han uppfostrades av Profeten(S), Imam Ali(A) och Fatima(A). Runt denna andliga omgivning och runt dessa ljus växte vår andra Imam. För var dag som gick ärvde han mer och mer kunskap moral m.m. från dessa ljus.

Han levde med Profeten(S) i 7 år. Profeten(S) älskade honom väldigt mycket och Han(S) brukade bära honom och säga; ”O’Herre jag älskar honom, älska honom” (Tarikh al-Khulafa sid. 188)

Därför ser vi att Imamen(A) ärvde hans farfars moral. Vi kan se många höjdpunkter och situation från hans liv som var ytters höga. Hans godhet och givmildhet och moral var i sådan grad att han kallades för Karim Ahl al Bayt (Den givmilde av Ahl Al Bayt).

En gång hörde Imamen(A) en man som var vid honom i Guds hus, som bad Gud om 10 000 dirham. Imamen gick då hem och skickade till 10 000 dirham till honom.

En annan gång kom Imamens(A) tjänarinna till Imamen och med sig hade hon en bukett basilika som present till honom. Då sade Imamen(A); ”Du är fri att gå för Guds skull”. Då blev visa som var närvarande chockade. Då sade Imamen(A) Allah har uppfostrat oss genom att säga [4:86] När någon riktar en hälsning till er, besvara den då med en hövligare hälsning eller med samma ord., och det bästa svaret var hennes frigivning” (Al-Bihar vol. 43 sid. 342-343)

Han delade allt vad han ägde i två delar till och med hans sandaler, tre gånger i sitt liv, sedan delade han det för Gud. (Al-Bihar vol. 43 sid. 332)

Imamen var inte bara givmild utan han var den som behärskade stor moral, det återberättas att en gång så träffade en man från Sham Imamen(A). Mannen började förbanna Imamen och Imamen var tyst. När han blev klar gick Imamen(A) fram till honom och log och sade; ”O’Shiek du verkar vara en främling eller så har du blandat mellan två personer. Om du skulle be från oss om en sak skulle vi ge dig den och om du frågar oss om vägledning skulle vi visa dig och om du vore hungrig ger vi dig mat och om du skulle vara utan kläder skulle vi ge dig och om du behövde något skulle vi hjälpa dig med det och om du var utslängd/ ute på rymmen så skulle vi ta hand om dig och om du behövde en sak så skulle vi fixa den åt dig. När mannen hörde detta bras han i tårar och sade han ”Jag vittnat att du är Guds khalifa på jorden och att Allah den allvetande, vet vart han lade sitt budskap.” (al-Bihar Vol. 43 sid. 344)

wa Sallam