Den tredje egenskapen

Igår nämnde vi att människan strävar efter perfektion. Den absolut perfekta är Allah(SWT) och därför sade vi att en troende skall sträva efter att efterlikna Guds attribut, för att komma närmare perfektionen. Vi tog då upp en mening från Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj) som berättar om 3 gudomliga egenskaper. Vi pratade om dem två första i ett tidigare inlägg.


Den tredje egenskapen som Imam Mahdi(Aj) pekar på är:

الْحَمْدُ للهِ عَلى طُولِ اَناتِهِ في غَضَبِهِ، وَ هُوَ قادِرٌ عَلى ما يُريدُ

All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans varaktiga tolerans i Hans ilska, och Han har makt över allting.

Allah(SWT) är så barmhärtig och har tolerans mot sina tjänare till stor grad, fastän han har all makt att straffa dem så är han den som har tolerans med sina tjänare. Imamen lyfter upp detta i Duaa Iftitah där han säger:

فَلَمْ اَرَ مَوْلىً كَريماً اَصْبَرَ عَلى عَبْد لَئيم مِنْكَ عَلَيَّ يا رَبِّ، اِنَّكَ تَدْعُوني فَاُوَلّي عَنْكَ، وَ تَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ، وَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْكَ، كَاَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لي، وَ الإِحْسانِ اِلَىَّ، وَ التَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ،

Jag känner inte till någon generös herre som är mer tillmötesgående mot otillfredsställda tjänare som DU är mot mig. O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den. DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig. DU älskar mig, men jag accepterar inte det från Dig. [Det är] som om jag [har vågat] vara högmodig mot Dig. Ändå avstår DU inte från att skänka favörer och välsignelser till mig utav Din barmhärtighet och generositet.


Trots vår trots mot Guds regler och vår överträdelse möter Gud oss med kärlek, ömhet och inbjudan. Detta är sådana egenskaper som vi troende bör ha mot varandra och mot andra människor i vår krets. Ahl al-Bait(A) praktiserade detta.

En gång så träffade en man från Sham Imam Hassan(A). Mannen började förbanna Imamen och Imamen var tyst. När han blev klar gick Imamen(A) fram till honom och log och sade; ”O’Shiek du verkar vara en främling eller så har du blandat mellan två personer. Om du skulle be från oss om en sak skulle vi ge dig den och om du frågar oss om vägledning skulle vi visa dig och om du vore hungrig ger vi dig mat och om du skulle vara utan kläder skulle vi ge dig och om du behövde något skulle vi hjälpa dig med det och om du var utslängd/ ute på rymmen så skulle vi ta hand om dig och om du behövde en sak så skulle vi fixa den åt dig. När mannen hörde detta bras han i tårar och sade han ”Jag vittnat att du är Guds khalifa på jorden och att Allah den allvetande, vet vart han lade sitt budskap.” (al-Bihar Vol. 43 sid. 344)

Vi alla är inte perfekta och begår misstag, vi blir arga, vi blir förbannade. Men om vi istället håller in ilskan, kontrollerar den, trots vår makt och väljer att förlåta går vi mer mot perfektion. Om vi väljer att ha tolerans med varandra trots våra brister, trots att vi kan skapa förödande konsekvenser men väljer istället visa nåd och barmhärtighet för Gud skull då går vi närmare perfektion.

Profeten(S) säger: “Den starkaste av er är inte den som kan bära mest, utan kan hålla in sin ilska.”
Fi amman illah

Versen av rening (tathir)

I Guds Namn, den Barmhärtige den Nåderike

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[3:64] Säg: “…Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er…”

Idag finns det en konflikt bland muslimer kring tolkningen av en viss vers. Nämligen versen av Tathir, vers 33 i Sora 33 (Sora Ahzab). Diskussionen är kring vilka personer som menas, som Allah(SWT) har valt rengöra från all sort moralisk, jordisk smuts och synd. Alltså betydelsen av denna vers är att dessa personer är felfria och syndfria. Diskussionen hos sunni och shia är följande.

Våra sunni syskon säger att de personer som menas är profetens fruar, Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A).

Shiamuslimer menar däremot att de som menas är Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och Imamerna, men däremot inte profetens(S) fruar. Våra sunni syskon säger att Profetens(S) fruar är involverade i denna vers pga. att versen till en början talar om dem.

Gemensamt är att bege tror på att Imam Ali(A), Fatima(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) är med i versen.

Låt se hur koranversen lyder: Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 9 och sista delen

Ett bevis för detta är när Profeten(S) gick ut till Hudaybiya för att skriva avtalet, och med sig hade han 1400 man, och två år senare när Han öppnade mecka så hade dessa växt till 10 000 man. (Serat Hisham, Vol. 4, sid 322)

Därför bör dem som sannerligen tror på Imamerna(A) inte gå emot Imam Hassans(A) fredsavtal som muslimerna gjorde när Profeten(S) skrev på fredsavtalet med Quraish.

Men vissa av Imamens(A) anhängare och på grund av deras kortsynthet gick emot Imam Hassan(A) som vissa av muslimerna gjorde mot Profeten(S). Då bad Imamen(A) dem att de inte skulle lägga sig i Imamens(A) angelägenheter, för att i denna handling är det nytta för dem trots att de inte kan inse det och dess hemligeter.

Abo Saed frågade Imam Hassan(A); “O Guds sändebuds son, varför gick du med på fredsavtalet med Muawiya när du vet att du är mer lämplig än honom samt att du vet att han är dålig och en förtryckare?”. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 8

Imamen(A) var fortfarande sjuk, hans kompanjoner hade skilts, var och en gick åt varsitt håll, soldaterna var inte enade och strävade inte efter samma mål, var och en av dem följde sina egna intressen och att fortsätta kriget vi denna tidpunkt var inte till fördel för islam och muslimerna, för skulle Muawiya vinna kriget så skulle han ändra islam och dess grunder och etablera ett helt annat lagstyre och skulle då utrota alla de troende och trogna muslimerna från denna jord.

Därför blev Imamen(A) tvungen att sluta ett fredsavtal med många och svåra villkor. (Tarikh al-Yagobi, Vol. 2, sid. 204-207)

En del av dessa villkor är: Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 7

Imam Hassan(A) sände en grupp av dessa krigare till staden Anbar på befälet av al-Hakim, men han förråde Imamen(A) och blev bundsförvant med Muawiya liksom de andra befälhavarna. Det gick så långt att självaste Imamen(A) åkte till Made’am och därifrån sände han en trupp på 12 000 man, som förbereddande inför armen. Och dessa leddes av Obeydallah ibn Abbas. Imamen(A) lade också Qays ibn Sa’d ibn Ibadah al-Ansari som vice befälhavare, för att på så sätt ta över befälet om Obeydallah skulle falla i strid.

Då sände Muawiya flera tusen dirham som mutor till Qays, för att han skulle gå över till hans sida eller för att lämna Imamen(A) i sticket. Men Qays var emot detta och skrev till Muawiya: “Vill du lura mig från min religion?”. (Tarikh al-Yaqobi, Vol. 2 sid.214)

Men däremot blev huvudbefälhavaren Obeydallah ibn Abbas mutad med pengar av Muawiya, och på kvällen rymde han med några av Muawiyas anhängare och därmed blev armén på morgondagen utan befälhavare. Då leddes bönen av Qays, som senare tog över befälet och skickade ett brev till Imamen(A) för att meddela om vad som hade hänt. (al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 172) Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 6

Muawiya vägrade svära trohetseden till Imam Hassan(A), av samma anledning som Quraysh hade när de skulle svära trohetsed till Imam Ali(A). (Pga hans unga ålder)

Muawiya visste att Imamen(A) var mer passande och att det var hans rättighet, men på grund av kärleken till makten och detta liv hindrade honom från att följa sanningen. För han visste att åldern inte spelade någon roll, för Profeten Jesus(A) och Profeten Yahya(A) blev profeter trots deras unga ålder och det samma gäller Profetens(S) efterträdare. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 5

Nu när vi betonat en Imams ställning låt oss återvända till hadithen som jag reciterade för er i början; Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reste på sig eller satte sig.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Detta betyder att vare sig Imam Hassan(A) gick ut i krig eller satte sig ner hemma så behåller han fortfarande samma gudomliga ställning. Samt att han är mer medveten om situationerna och mer besluten än vad de resterande folken är, för han är utvald av Allah(SWT). Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 4

Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reser sig eller sätter sig ner.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Imam Hassan(A) fick möta ett stort förtryck från många sidor; före och efter sin död förtrycktes han av många. Många säger sig förstå sig på denna Imam(A) men tyvärr har de inte förstått honom. Imamen(A) hade det svåraste uppdraget. Hela det ummaydiska väldet var emot Imamen(A). Folket kunde inte tåla Imam Alis(A) rättvisa, de kunde inte tåla denna gudomliga rättvisa och när Imamen(A) dog var det som en lättnad för vissa. Nu trodde vissa att de kunde hoppa omkring och skutta runt hur de ville. Men när Imam Hassan(A) efter sin faders död, tog över Khalifatet och följde samma spår som faderns spår, så växte hycklarnas hat. De hade ju precis blivit av med Imam Alis(A) rättvisa och nu kommer hans son också? Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 3

I Guds Namn
Salam Alekom

imam_hassanPå tal om hans kunskap så skickade en gång Muwiya en man från Sham till de troendes mästare Imam Ali(A), för att fråga honom om några frågor som Romarnas härskare frågade efter men som han inte kunde besvara. Mannen hade dolt sin identitet men Imam Ali(A) kände igen honom. Imamen(A) sade; Dessa är Profetens(S) söner, så fråga en av dem. Mannen valde att fråga Imam Hassan(A) och han var då ung. Imam Hassan(A) sade: Fråga om vad du undra efter.

Mannen sade; Hur mycket är avståndet mellan sanningen och lögnen? Och hur mycket är avståndet mellan Himmeln och Jorden? Och hur mycket är avståndet mellan soluppgången och solnedgången?
Imam Hassan(A) sade; Avståndet mellan sanningen och lögnen är fyra fingrar, för vad du ser är sanningen och för du kan höra mycket lögner. Och avståndet mellan himlarna och jorden är en förtrycktes åkallan (Dua) och ”mad al-Basr” och avståndet mellan soluppgången och solnedgången är en dags vandring till solen. Då sade mannen, ” Jag vittnar att du sannerligen är Profetens son”.

Imam Hassan(A) upplevde också tre stora sorg tillfällen som krossade hans hjärta ända till slutet av hans heliga liv. Det första tillfället var när Den heliga Profetens Muhammed(S) lämnade livet och det andra var när de attackerade Fatima(A) hus och brände huset och det sista var när hans moder Fatima dog. Alla dessa tre tillfällen skedde under en sådan korttids intervall ungefär på högst 6 månader.

Sens hans barndom brukade han närvara i moskén och lyssna på det som Profetens(S) lär ut, han brukade memorisera detta och gick då senare hem och berättade allt för hans moder Fatima(A). Imam Ali(A) brukade då finna det som Profetens(S) lärt ut hos Fatima(A), då undra Han(A) vart hon hört detta? Då svarade Hon(A); ”Att hennes son Hassan berättar för henne det”.

Imam Sadiq(A) sade angående Imam Hassan(A); ”Hassan ibn Ali ibn Abi Taleb fred vare med honom, var den trognaste tjänare i hans tid och den mest asketiska och bästa. När han vallfärdade, så vallfärdade han gående och ibland barfota. När döden nämns så gråter han och när graven nämns så gråter han…” till slutet av hadithen. (Al-Bihar Vol. 43 sid. 331) och det nämns att Imamen vallfärdade gående 25 år och ibland utan sandaler. (Tarikh al-Khulafa sid. 190)

Imam Hassan ägnade också en stor del av hans liv med hans fader Imam Ali(A), han hjälpte honom och stödde honom mot förtryckare samt som han skydda de svaga och förtryckta. När Abo Thar al-Ghafari(RA) skulle gå ut i exil till Rabatha på order av Khalifen, så hade khalifen beordrat och förbjudit någon att säga adjö till Abo Thar. Så gick Imam Hassan(A) och hans broder Imam Hossein(A) tillsammans med sin fader Imam Ali(A) ut för att säga adjö till denna nobla frihetskämpe. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 260-261)

År 36 efter hijra åkte Imam Hassan(A) med sin fader från Medina till Basra för att släcka elden i Jamal kriget som utlöstes av Talha och Zubayr och Aisha. Innan han gick in till Basra åkte Imamen tillsammans med den trogne Sahabin Amr ibn Yasser(RA) till Kufa för att samla folket där på order av Imam Ali(A). Efter det återvände Imamen(A) till Basra med en stor folkmassa för att stödja Imam Ali(A). (Al-Tabaqat al-Kubra Vol. 3 sid. 20)

Tack vare hans eleganta och starka predika bevisade han slöjorna bakom lögnen som Abdullah ibn Zubayr hade odlat, och det var att han hävdade att Imam Ali(A) hade dödat den tredje Khalifen Othman. Imamen Hassan(A) deltog också i kriget som de återvände som segrare på slutet. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 396-399)

Imamen(A) var också med sin fader i Siffin, där han var en av de stora tappra riddarna där. Där han döda många tappra riddare från fiendens sida och genom det växte hycklarnas hat gentemot Imamen. I slaget i Siffin slutade han aldrig att stödja sin fader, ända till slutet var han trogen med honom.

Imamen(A) spelade stor roll i Siffin-slaget, han höll bland annat en känd predika på order av hans fader. Innan Imam Ali(A) lämnade livet utnämnande han Imam al-Hassan(A) som sin efterträdare och detta var på order av Profeten(S) och som var testamenterat. Imam Alis(A) söner och respekterade sahaba var vittne då Imamen(A) utnämndes som efterträdare. (Usol al-Kafi, Vol. 1 sid. 297-298)

wa Sallam

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 2

I Guds Namn
Salam Alekom

Imam Hassan(A) inkluderas i många Koran verser mest kända av de är Ayat tul Tathir, vers 33 i Sura 33 där Allah fullkomligt rengör Ahl al Bayt från all sort smuts och förkastning versen säger; ”Sannerligen vill Allah att all form av smuts ska drivas bort från er, å husets folk, och rena er fullständigt” (Den heliga Koranen 33:33).

Denna vers säger oss att de personer som kallas för Ahl al Bayt (Husets folk) är fullständigt felfria (masomin). Enligt hadith källor från både Sunni och Shia är att personerna som menas vid Ahl al Bayt är; Profetens Muhammed(S), Imam Ali(A),Fatima(A), Profetens dotter och hennes två söner Hassan och Hussain.

Eftersom Imamen är felfri enligt ovan stående vers betyder också att han är stöd av Allah den Högste.
I annan vers i den heliga Koranen som också betonar Imam Hassans(A) ställning är Ayat al-Mubahala Som handlar om att Profeten hade skickat bud till de olika religiösa samfunden och uppmanat dem att konvertera till Islam. Ett sextiotal kristna kom från staden Najran i Yemen, ledda av Abdul Masih för att diskutera islam, gud och Jesus med profeten Muhammed.

Då diskussionen inte ledde någonstans och de kristna inte ville ta till sig av Profetens och Koranens ord om Jesus status, så kom versen som uppmanade dem att göra Mubahala.

Den heliga Koranen Sura 3 vers 61: Men vem som än ifrågasätter dig i detta hänseende efter att du fått kunskapen, säg: Låtom oss kalla våra söner, och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss och era själva, sen låt oss vara ärliga i vår bön, och be för Allahs förbannelse över lögnarna.

Båda parter drog sig tillbaka för att förbereda sig. De Kristna dök upp på den avtalade timmen och på motsatta sidan dök Profeten Muhammed(S), Hans dotter Fatima(A), hans svärson och kusin Ali(A) och deras två söner Hassan(A) och Hussain(A).

Mittemot de kristna sade profeten: Oh Herre, dessa är mitt Hus folk. De Kristnas högste munk såg spädbarnet Hussain och den lille Hassan och såg Ali och Fatima och sade: ”Vid Gud, Jag ser ansikten, om de bad Gud att flytta på berg från sina platser, så skulle bergen flytta på sig ögonblickligen!”

Oh troende av Jesus från Nasarett, Jag säger eder sanningen, att ifall ni inte lyckas komma överens med Muhammed och ifall dessa personer som kom med Mohammed skulle förbanna eder, så kommer ni att förintas till domedagen!

De Kristna lydde sin munks ord och bad Profeten(S) att ge upp planen på Mubahala och bad honom att om få fortsätta följa sin tro och att betala Jizya (att betala skatt för att man inte var muslim) ( Al Tabari, commentary of the Quran v 2p 192-193)

Här ser vi att Guds sändebud, Profeten Muhammed(S) avstod från att hämta med sig någon av hans fruar eller Sahaba och valde istället Våra Kvinnor som Fatima(A) och Oss själva som Ali(A) och Våra söner som Hassan(A) och Hussain(A). Och Profeten handlar inte och talar inte av egen vilja för sannerligen säger den heliga Koranen i Sura 53 vers 3-5; ”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom,”

wa Sallam