Metafor från koranen om mannen och kvinnan!

I Guds Namn

[2:187] …De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.

Den heliga Koranen är så delikat i sitt sätt att ge oss metaforer. Denna ovannämnda vers är ett exempel. Allah(SWT) säger till oss, gällande frun och mannen, de är klädnad för er och ni är klädnad för dem. Frågan är vart finns det delikat här?

Jo, vad har våra kläder för roll? Våra kläder är dem som täcker oss, täcker vår smuts, täcker det fula som vi har, täcker det som brister i oss, täcker våra nackdelar, täcker det som vi inte vill att andra skall se, täcker det som vi skäms för, täcker det som vi döljer. Våra kläder utsmyckar oss också, framhäver det fina hos oss, visar oss som eleganta, visar oss som rena, visar oss som prydliga och unika. Våra kläder framhäver skönheten i oss, våra kläder förgyller oss. Continue reading

Vad menas att era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker?

Under gårdagens föreläsning fick vi frågan om vad som menas med att era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar.

Versen säger: [2:223] نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

[2:223] Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.

Vi bad om tidsfrist för att se vad olika tolkningar säger. För att förstå denna vers bör man läsa tidigare vers som säger:

[2:222] OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: “Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.” Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. Continue reading

Hur kan man uppnå ett så perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Det betyder man utöver denna ro, fridfullheten som man skall finna med varandra även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rot ordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra? Continue reading

Relationer!

Ett ämne som jag velat diskutera och prata om för länge sen men har inte hittat den rätta tiden för det. Ämnet är om relationer mellan mannen och kvinnan. För att vara specifik kärleken mellan dessa två skapelser. Idag läste jag en nyhet som fick mig att lämna ifrån mig det jag skulle göra.

Nyheten handlar om en tjej som var galet förälskad i sin pojkvän. Pojkvännen blir otrogen mot henne och bestämmer sig för att göra slut med henne. Varpå flickan ringer upp honom i ett videosamtal genom Facebook och säger “Jag har inget mer värdefullt i mitt liv.” sedan hänger hon sig själv på direktsändningen. Visst är detta en sorglig berättelsen men dock är det inget nytt i vårt samhälle.

Det jag tänkte ta upp idag är ett meddelande till dem bröder som är ute och “halal” raggar på systrarna eller icke-muslimska tjejer. Vetenskapligt bevisat är kvinnan mer känslomässig varelse än mannen. Därför skapas känslor enklare hos en kvinna. När en bror kontaktar en syster och börjar samtala med henne kan indirekt känslor dyka upp mellan parterna vare sig vi vill eller inte. Dessa känslor etablerar sedan ett band, oftast är tjejen den som binder ett starkare band ifall hon förälskar sig i personen. Idag finns det tyvärr personer som leker med andras känslor, utnyttjar personen och sedan vänder blad på sitt liv. Alla är inte så, vissa personer kan inte vända blad och gå vidare. Det spelar ingen roll ifall tjejer är muslim eller inte, man kan inte jiddra med någons känslor, fortfarande är individen en människa som har känslor. Continue reading

Islams syn på äktenskap och den rätta partnern

Vid ett tillfälle bad en broder om en systers hand från hennes fader. Fadern blev konfunderad och visste inte vad han skulle besvara den unga mannen som kom. Då bestämde han sig för att söka rådgivning från en vis man och bad brodern att återkomma senare. När fadern besökte den vise mannen och berättade om fallet så sade han följande:

– “Du har tre alternativt som du får välja bland. När en person kom för att be om en dotters hand så brukade dåtida romarna se på hans status. Hade han bra status så gav dem honom dottern. Dåtida perserna däremot tänkte annorlunda. De såg om personen hade någon förmögenhet. Hade han någon förmögenhet så gav dem dottern. Men däremot din profet respekterade fader, hade ett annorlunda tankesätt. Han sade: ‘Den som kommer för att be om er dotters hand och vars religion och moral är bra skall ni ge er dotter till (detta självklart efter att bruden gått med på det) annars kommer fördärv att visa sig på jorden’. Så valet är dit respekterade fader.”—/

Denna berättelse säger oss mycket och det är något som bodde få oss att stanna till och reflektera. För på ett eller annat sätt kommer de flesta av oss att ställas inför ett sådant beslut någon gång i vårt liv. Inom Islam är äktenskap en viktigt sak, islam påbjuder tidigt äktenskap och uppmanar människor till att gifta sig, samtidigt som den förkastar det celibatdiska livet. Den heliga Koranen säger: [30:21] “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter.” Profeten(S) har sagt i en hadith: “Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person.” Continue reading

Kvinnans essentiella vikt inom islam

Ett av de viktigaste sakerna som islam betonat dess tyngd och vikt är kvinnans roll i samhället. Islam ser på kvinnan inte som en hemmafru, utan som den viktigaste institutionen i hemmet och samhället ifall hon lever upp till sin roll som islam poängterat.

Profeten(S) satsade mycket på att kvinnan skulle utbildas och därför bland de första sakerna som etablerades i det islamiska styret var de kvinnliga studiecirklarna som styrdes indirekt av Profeten(S) och bevakades av honom personligen. Eftersom kvinnan innehar den viktigaste rollen i samhället. Hon är utbildaren av nästa generation och den första läraren för barnen och den mest omtänksamma och mest kärleksfulla individen som finns. Kvinnan utstrålar trygghet till den nya generationer och erbjuder utöver denna kärlek och omtänksamhet också kunskap och utbildning. Dvs. när en kvinna utbildas och sedan ser till noga med att uppfostra sina barn och utbilda dem och ger dem kärlek, trygghet och korrekt islamisk uppfostran så kommer samhället att att bli perfekt. Modern innehar en viktigt roll, när dessa barn omhändertas av henne och uppfostras så är hon den stora faktorn som påverkar barnets personlighet, tankesätt och utveckling. Islam ser inte kvinnan som hemmafru som västvärlden försöker uppvisa. En kvinna i islam är inte skyldig att göra något hemmet mer än att ta hand om hennes familj. Hon behöver inte arbeta eftersom inom islam är mannen skyldig att försörja henne, hon behöver inte diska, laga mat etc. Hennes ända roll är uppfostran. Missförstå inte nu detta. Islam vill att nästa generation skall formas till goda individer och modern ifall hon är utbildad och uppfostrar så är hon den perfekta utbildaren. Därför är hennes ända skyldighet inom islam att ta hand om familjen. För hon är kärnan i familjen, hon är stommen i familjen, faller kvinnan faller familjen. Mannen och barnen är beroende av kvinnan. Ingen kan ge den stöd och kärlek till mannen som en kvinna. Ingen kan erbjuda trygghet, omtänksamhet och god uppfostran som kvinnan. Islam har inget emot att kvinnan jobbar och tjänar egna pengar men frågan som ställs är: Continue reading

Världens bästa par

I dagens samhälle har visa ärvt Islam och men missuppfatta den. Pga av deras påverkningar av kulturen och traditionen. Här vill jag syfta på kvinnans hemgift. Världens finaste och mest perfekta par hade inte ett bröllop som den vanligaste bröllop som vi har i vårtider. Idag slösar man otaliga summor och pengar på olika saker trots att Koranen sagt att ”Slösarna är satans syskonen”(Surah al-Isra 17:27).

Vi köper massa förberedelser, vi bjuder på flera sorters maträtter medans miljoner svälter. Vi dansar blandat, tjej och kille, vi sätter på värsta haram musik, i visa islamiska bröllop har man börjat till och med inför Alkohol! Allahu Akbar

Istället för att göra natten en välsignad natt för brud paret gör vi den till en förbannelse för de, där man allmänt och rat ut trotsar Gud och utmanar honom och blundar bort från honom som han inte ens finns. Bara för en natt? Bara för att våra föräldrar ska bli glada? Bara för att våra vänner ska bli glada och säga prisa vårt bröllop? I själva verket uppmanar vi unga till fördärv och synd. För varje tjej och kille tänker på att han eller hon vill ha en festligare och grymmare bröllop än den man var.

Låt mig beskriva för er hur Fatimahs(A) och Imam Ali(A) bröllop var, i boken Fatimah Zahra liv av Allamah Baqir Shariif Qarashi som är översatt av Den väntades vänner står det:

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften.  Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?”

Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst”

Profeten(S) sa till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”( Kifayat at-Talib, sid.166, Bihar al-Anwar, vol.43 sid.120) 

Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för fyra hundra och fyrtio dirham och kom tillbaka med pengarna och lade fram pengarna framför Profeten(S).( Kanzol Ummal, vol.7 sid.14 ) Det var lite pengar att ge i hemgift, inte ens den fattige mannen gav så lite pengar till sin framtida fru.

Äktenskap inom Islam Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet

I Islam har man betonat vikten av kyskheten hos bege könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv samt som man kommer närmare Gud och en stark bit i vägen mot perfektion, dvs., rensandet av jaget och krossandes av begären.
I boken Hijab, The Islamic Viel som är skriven av Nahjol Balagah Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande denna sak. Hadithen är återberättad av Imam Jaffar al-Sadiq(A) och den lyder så här:

“En ung man från ansar (Ansar är de som tog emot muslimerna som emigrerade från mecka till medina) mötte en kvinna i Medina. Vid den tiden brukade kvinnor ha slöja, så han tittade på henne medans hon passerade honom. När hon passerade förbi fortsatte han att titta efter henne tills han kom in en gränd. Han fortsatte att titta samtidigt som han passerade vid gränden tills det att ett ben på en vägg rev upp hans ansikte och kvinnan försvann utom synhåll. Då, helt plötsligt såg han att blod forsade ner på hans kläder och hans bröst. Han sade: “Jag måste gå och informera Guds Budbärare (Profeten Muhammed), om händelsen. När Guds budbärare såg honom frågade han honom vad som hade hänt, när han berättade allt för Guds budbärare. Kom ängeln Gabriel ner med denna vers:

” SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. ”(Den heliga Koranen 24:30) (Wasa’il Al-Shi’ah, vol. 9, p. 63.)
Här ser man klart och tydligt hur Gud uppmanar de troende män till kyskhet och om man läser vidare nästa vers så står det:
”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken…”(Den heliga Koranen 24:31) här ser man en annan sak, nämligen att Gud uppmanar männen till kyskhet före kvinnorna.

Äktenskap inom Islam Del 2

Kvinnans hemgift

Inom islam finns ett slags såkallad hemgift som kallas inom det arabiska språket för mahr vilket kan tolkas som hemgift eller hemgifts ränta. Den hemgifts räntan är en gåva till bruden från brudgummen. Genom tiden har tyvärr folk inom islam fördärvat denna sed och islamiska ritual och gjort den mer som en traditionell sak. Denna traditionella hemgifts ränta som visa eller mesta dels av dagens muslimer följer förnekas av islam, detta för att traditioner och kulturer har krockat med islams seder och ritualer, man har då genom tiden gjort denna mahr, som är en gåva till bruden, till ett såkallad ekonomisk värde på bruden, dvs, brudens familj har stämplat en prislapp på bruden. Inom islam förbjuds detta, på grund av: Continue reading

Äktenskap inom Islam Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela processen äktenskap är högt respekterat och välsignat inom islam, återberättelser av Profeten Muhammed och Koran vers betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas.

I koranen står det “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter. ” (Koranen 30:21)

Profeten Muhammed sade: “Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person.” [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 7] Continue reading