Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring?

Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring? Denna fråga ställs allt oftare av icke muslimer. Trots att det står i Sahih Bukhari (som är sunni muslimsk hadith samling) gällande att Profeten(S) förlovade sig med Aisha, när hon 6 år och sedan fullbordade äktenskapet när hon var 9 år, så tror inte alla muslimer på denna hadith. Framförallt så tror inte shia muslimer på denna hadith.

Utöver att denna hadith inte är autentisk enligt vår åsikt så är den väldigt motsägande historisk när man skall göra historiska beräkningar kring Aishas ålder och de olika historiska händelserna. Där kan det tydligt framgå att Profetens(S) fru Aisha inte alls var 9 år när Profeten(S) förlovade sig med henne. Utan snarare 19 år!

Här har ni en bild som klargör det enklare!

Med böner för er och vår välgång!

http://s29.postimg.org/prrdor7af/Aisha.jpg

En inblick i Profetens(S) syn kring ungdomar

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [49:13] Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Profeten(S) ärade ungdomar och såg inte deras ålder som ett problem, utan krävde andra kvalifikationer. Se på denna händelsen, när Profeten(S) anlitade en av hans unga följeslagare som guvernör över islams heligaste stad, Mecka. Continue reading

Att hålla sina tider – En profetisk sunna

I Guds Namn
Salam Aleikum!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen.

[3:76] بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[3:76] Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

Att hålla tiden inom islam, anses vara viktigt, det är ett slags förbund (ett löfte) mellan dig och en annan part. Allah(SWT) älskar dem som håller fast vid deras förbund.

Det berättas att Profeten(S) hade bestämt tid med en person. Mötet var ordnat på en bestämd plats och tid. Tiden var på dagen och Profeten(S) anlände dit med en följeslagare. Profeten(S) kom i tid till mötet, och solen lyste starkt den dagen. Continue reading

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 3

I Guds Namn

[7:32] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

[7:32] Säg: “Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han gett dem för deras försörjning?” Säg: “Allt detta tillkommer i detta liv dem som tror, och på Uppståndelsens dag skall det vara dem [ensamma] förbehållet.” Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för alla insiktsfulla människor.

Profeten(S) är ett föredöme för oss människor i handladet, agerande och i olika aspekter av vårt liv, även när det kommer till hygien. Att varje människa skall värna om sin hygien och renhet.

Det återberättas för oss: Continue reading

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 2

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen [6:54] Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: “Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag];

Profeten(S) utstrålade värme och kärlek till sina anhängare och de som var med honom. Även dem som träffade honom, och fick möta honom blev bemöta med värme.

Koranen säger: [9:128] ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

När Salman, en av profetens(S) trognaste följeslagare, kom in, tog Profeten Mohammad(S) kudden han lutade sig på och la den bakom Salman. Sedan sade han(S), “Salman! Låt dig veta att varje muslim som gör detta för att respektera sin bror, kommer Gud välsigna honom.” [Makarem al-Akhlagh, Vol 1, P. 41] Continue reading

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 1

I Guds Namn

Profeten(S) och vad vet vi om honom? Vad vet samhället om honom och vad vet mänskligheten om honom? I vår tid presenteras inte den korrekta bilden av denna nobla människa. Denna person vars existens är nåd och välsignelse för skapelsen. Kärlekens Profet(S). Idag presenteras en bild av Profeten(S) som är motstridig islams essens, en bild som wahabister, salafister och ISIS sprider.

Allah(SWT) säger i den heliga koranen: [60:8] Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Han(S) respekterade allas idéer och tankar, det spelade ingen roll vare sig du var muslim, kristen eller jude. I en överenskommelse som signerades med dem kristna under andra året efter hijra, skrev han: Continue reading

Från Fath (öppningen) till bortgången

Från Fath (öppningen) till Hujjat al wad’a (Sista pilgrimsfärden)

Allah(SWT) skyddade muslimerna mot de sammansvurna (ahzab) och judarna gemensamt i det 5 året efter hijra, detta efter att muslimerna kämpade och stred bra.  Genom detta förberedde Allah(SWT) dem för den klara segern och öppningen. Detta eftersom Quraysh i ledningen av Abu Sufyan börja tappa hoppet om att krossa muslimerna. Profeten(S) reste sig efter att han hade ett fredsavtal med Quraysh (Sulh el Hudaybiyya), och började skapa relationer och allians med dem övriga stammarna omkring. Detta stärkte muslimernas ställning och ledde till att de blev starkare, de blev en stormakt framför förnekarna och polyteismens makt. Tills dess att Allah(SWT) stödde muslimerna och de öppnade Mecka och steg in i den år 8 efter hijra. Senare började Profeten(S) rengöra den arabiska halvön från polyteismens grunder efter att Quraysh makt och politiska styre hamna i Profetens(S) händer.

Koranen säger: [48:1] VI HAR öppnat vägen för dig [Muhammad] till en klar seger. Continue reading

Från hijra (emigrationen) till Fath (öppningen)

Under första året i Medina så etablerade Profeten(S) grunden för det första islamiska styret, med inledningen av att göra sönder idolerna och bygga den första moskén. Moskén blev ett centrum för aktiviteter, kallelse och styret. Sedan skapade han det islamiska brödarskapet och gjorde att en från muhajirin (en som emigrerat från mecka) och en från ansar (hjälparna som tog emot emigranterna) blev tillsammans. Detta för att etablerade ett stark publikt fäste som det islamiska styret skulle vila på. Varje person tilldelades en broder, Profeten(S) delade sig själv Imam Ali(A).

Detta utöver att han skrev en stadgar där han hade förordningar om stammarnas relationer med varandra, samt ett fredsavtal med de stora judiska stammarna. Dessa förordningar och stadgar var enligt det islamiska styrets administration.

Det nyligen unga etablerade styret fick möta stort motstånd samt även den islamiska kallelsen. Quraysh ville eliminera den islamiska staten och den islamiska kallelsen, detta genom flera krig och slag. Slag efter slag hotade det islamiska styret och samfundet. Profeten(S) och muslimerna tvingades helt enkelt till att försvara sig själva. Continue reading

Varför ammades Profeten(S) av någon annan än sin egen mor?

Varför ammades Profeten(S) av någon annan än sin egen mor samt varför levde ha så långt ifrån henne?

Dessa två frågor är intressanta och kommer beröra flera perspektiv. Den första som ammade Profeten(S) var hans mor, Aminah bint Wahab, vissa säger att hon ammade honom i 9 dagar tills mjölken hade torkat ut/stelnat pga. hans mors sorg över faderns bortgång. Senare tog en tjänarinna som var fri och ammade honom, samma tjänarinna hade ammat Hamza sedan tidigare. Tills han fick den kvinnan som ammade honom under hela hans amningsperiod, Halima El-Sa’diya. Halima fick se under och välsignelser när hon ammade honom(S), hursomhelst så finns det några versioner till varför han fördes bort. Continue reading

Den första tillbedjaren som underkastade sig Allah(SWT)

Varje människa bör underkasta sig Allah(SWT), den Starke, den Vise och den Enda, en underkastelse med frivilja utan tvång. Den första personen som underkastade sig Allah(SWT) var Profeten Mohammad(S). Koranen säger:

[6:161] SÄG: “Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan.” [6:162] Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, [6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.”

Detta är en titel som Profeten(S) innehavt och som är något unikt för honom. Denna underkastelse genomsyrade honom(S) och hans liv. Han(S) säger själv: ”Mitt ögonsten är bönen.” Han brukade invänta bönetiden och han längtade innerligt till att få stå inför sin herre, inför hans händer. Han brukade säga till böneutroparen Bilal, ”Låt oss fröjdas O’Bilal.” Continue reading