Shahr Ramadan Kerim

Shahr Ramadan Kerim på er syskon – En av månaden ramadans lärdomar är att bryta dåliga vanor och etablera nya eller åtminstone bryta dem dåliga vanorna. Det är ett sätt för dig för dig själv, där du visar dig själv vad du klarar av. Om du kan sluta baktala under månad då kan du sluta baktala under resten av året. Så är det med andra vanor också.

Avstånd från bönen – del 4

15 konsekvenser för dem avstår från bönen

Profeten(S) säger att en person som försummar bönen och är lat gentemot den, straffas med femton olyckor av Allah(SWT). Av dessa är sex relaterade till det här livet, tre vid dödsögonblicket, tre förekommer i graven och tre olyckor drabbar honom på domedagen. Det är när han kommer fram ur sin grav (för slutredovisning).

De sex konsekvenserna i detta liv är:

1. Allah tar bort välsignelsen från att få ett långt liv från hen.

2. Allah tar bort välsignelsen för hans försörjning (rizq).

3. Allah tar bort rättfärdighetens tecken från hans ansikte.

4. Ingen av hans goda gärningar kommer att accepteras och han kommer inte att belönas för dem.

5. Hans åkallan kommer inte att accepteras.

6. De rättfärdigas böner kommer inte att gynna honom.

De tre olyckor som drabbar honom vid dödsögonblicket: Continue reading

Avstånd från bönen – del 3

Den heliga Koranen
 
[74:38] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
[74:38] Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort
[74:39] إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
[74:39] utom de rättfärdiga som hör till den högra sidan
74:40] فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ
[74:40] [och som där de vilar] i [paradisets] lustgårdar, skall förhöra sig
74:41] عَنِ الْمُجْرِمِينَ
[74:41] om [de dömda] syndarna [och fråga]:
74:42] مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
[74:42] “Vad förde er till helveteselden?”
74:43] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
[74:43] De skall svara: “Vi hörde inte till dem som bad
 
 
Vad säger den heliga Koranen om avstånd från bönen? Versen som nämndes i början där paradisets folk frågar människorna som trädde in i en av helvetets boningar, som kallas för Saqr, ”Varför och hur har ni hamnat där?” Jo, pga. de avstod från bland annat från bönen.
 
[75:30] Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!
[75:31] Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.
[75:32] [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;
 
[75:30] إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
[75:31] فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
[75:32] وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى
 
Bönen är religionens pelare syskon! Imam Ali(A) innan han avled så sade han bland annat: ”Allah, Allah över, ta hand om era böner, det är er religions pelare.”

Continue reading

Tawalla och Tabarra – Del 4 – Sista delen

Tabarra och tawalla i handling och implementering i verkliga livet

Syskon det är dags för oss nu att ta tag i våra handlingar under denna månad. Det är tids nog för oss att välja med vem vi vill vara, med Imam Hosseins(A) eller Yazid, genom våra handlingar. Vi måste visa det genom våra handlingar. Ingenstans finns det att Imam Alis(A) anhängare var pratkvarn, som pratade utan att handlade. Vi måste handla och vi måste härifrån, från oss själva. Jag måste göra vägval i allt i mitt liv. Religionen genomsyrar vårt liv i allt, politiskt, religiöst, affärsmässigt, personligt etc. Den berör varje aspekt i vårt liv.

Allah(SWT) säger: [33:4] GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon

Du kan inte klä dig som Beyonce och handla som Zaynab, du kan inte svära som Eminem och handla som Imam Hossein(A). Du kan inte ha hollywoods livsstil och Imam Hosseins(A) livsstil. Dvs. du kan inte gå och festa, ha flickvänner och pojkvänner hit och dit, dricka alkohol, röka hasch och marijuana, se ner på folk, se dig själv bättre än andra, tro på bara för att du är ”religiös” att du är bättre än andra, tro att bara för att du har högre utbildning att du är bättre andra, tro bara för att du har hijab att du är bättre än andra utan hijab, lyssna på musik, kolla på pornografi och samtidigt följa Imam Hosseins(A). Vilken Hossein är det här som du följer som tillåter allt detta? Det är iallafall inte Hossein ibn Ali(A).

Vilken Hossein följer du när du ser dina syskon i Gazaremsan slaktas och inte berörs eller tänker på dem eller handlar. Vilken Hossein följer du när du kan slösa dina pengar vänster och höger utan att tänka på dem fattiga och behövande? Vilken Hossein följer du när du inte ser på dem svaga eller tänker på dem förtryckta? Continue reading

Avstånd från bönen – del 2

Hadither

Profeten(S) ”Den som avstår från bönen medvetet har förnekat”.
Imam Baqir(A) säger: ”Den som avstår från sina obligatoriska plikter har förnekat.”

Imam Sadiq(A) säger att en man kom till Profeten(S) och frågade honom: ”Testamentera mig en sak.” Profeten(S) sade till honom: ”Lämna inte din bön medvetet, för om du lämnar den, avstår från den, så är han fri från Islam.” Det betyder islam har inte med honom att göra.

Profeten(S) säger: ”Skillnaden mellan en muslim och en som förnekar (kufr) är att avstå från sin obligatoriska bön eller latar sig till den och inte ber den.”

En gång kom en man till Imam Sadiq(A) och sade: ”Hur kommer det sig att den som begår zina (otukt) inte kallas för förnekare, medens en som inte ber kallas för det? Vad är beviset? Continue reading

Tawalla och Tabarra – del 3

Räcker det med att bara yttra att man är shia?

Imam Mohammad Baqir(A) säger: “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali(A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Hossein(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger: Continue reading

Avstånd från bönen – del 1

Introduktion

Allah(SWT) skapade människan för ett syfte, som vi tidigare har talat om, han säger att vi är på en resa och vårt mål i resan är Allah(SWT) [2:156] “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”.

I denna resa, liksom i varje resa så behöver man transportmedel. Du behöver ha något som transporterar dig. I den andliga resan som Allah(SWT) har talat om för oss, är vårt transportmedel bönen. Därför säger Profeten(S) ”Asalat Miraj al-Momin” ”Bönen är den troendes uppstigning”, dvs den andliga uppstigningen.

Allah(SWT) har också sagt att han gett oss en frivilja. Denna fria vilja kan du använda själv och bestämma vad du vill göra.

Koranen säger så här:

76:3] إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Hur visar vi tacksamhet? Continue reading

Tawalla och Tabarra – del 2

Koranen och hadith om Tawalla och Tabarra

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[9:24] Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Här visas klart i denna vers att dem som lägger något i hjärtat före Allah(SWT) och Profeten(S) och kampen för Guds sak kommer inte ha det lätt. Prioriteringen här är väldigt viktigt. Att du skall prioritera rätt och det kommer vi komma till lite senare i föreläsningen.

Imam(A) Baqir(A) säger: ”Islam etablerades/fastställdes genom 5 ting, Salat, Zakat, Fastan, Hajj och Wilayat (Ahl al Baits(A) förmyndarskap). Och bland dem 5 så har inget betonats mer än wilaya.”

I en annan hadith säger han(A): ”Kärleken till Ahl ul-Bayt (A), fiendskap mot deras fiender, lydnaden till Ahl al-Bayt (A) och följet av deras vägledning ingår bland grunderna för religionen.”

Profeten(S) frågade en gång sina anhängare (sahaba), vilken är den starkaste relationen i tron (som kommer att ge frälsning och goda konsekvenser för den som tar på den)? Vissa av dem närvarande sa, Zakat, andra sa Salat, tredje sa Hajj, Fastan etc. Continue reading

​Tawalla och Tabarra – del 1

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”
Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.
Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad. Continue reading

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 6

Avslutning
Låt oss avslut med Imam Alis(A) ord om hajj i hans första predika i Nahjul Balagha, där han talar om hajj:
I omnämningen av Hajj (pilgrimsfärden till Mecka)

Och Han [Gud] förpliktigade för er Hajj (pilgrimsfärden) till Sitt Bait al-haram (det helgade Huset (Ka’ba)) vilken Han lät vara qibla (böneriktningen) för människorna som inträder den [i stora massor likt] inträdandet av [törstiga] kreatur [till vattenkällan] och söker tillflykt till den [likt den längtansfulla] tillflykten av duvor [till fristaden][51]; och Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – lät den vara ett tecken av deras ödmjukhet [underkastelse] inför Hans storhet [majestät] och deras bekännelse inför Hans ära, och Han utvalde från sina skapelser hörsammande som besvarade Hans kall, och bejakade Hans ord, och ställde sig i positionerna av Hans profeter(A) och liknade Hans änglar som kretsar kring Hans tron, [intjänandes och sparandes] bevarandes vinsterna [belöningarna] i handelsboden [affären] av Hans dyrkan, och skyndar hos Honom [till] Hans utlovade förlåtelse [benådning]; Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han och upphöjd – lät det [Guds Hus Ka’ba] vara för Islam en fana, och för de tillflyktssökande en fristad; Han förpliktade dess haqq (rätt och sanning), och obligerade dess Hajj (pilgrimsfärd), och föreskrev för er dess ankommande [besök och vallfärdande]; så Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – sade: ”vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse” [den heliga Koranen 3:97][52].
Detta var en kort serie om Hajj. Tack för att du tog din tid och läste.