Vad tar bort dåliga handlingar?

Synder och dåliga handlingar orsakar ett mörker på själen [roh] och en själv [nafs]. Skulle människan fortsätta med detta kommer det att driva hennes själ till ännu mer mörker och hennes själsliga bild kommer vara avskräckande.

Men frågan hur kan man omvandla mörkret i själen till ljus? Hur kan man tvätta bort syndens effekter?

Gud säger vid flertalet verser

[11:114] de goda handlingarna driver bort de dåliga.
Eller [4:31] Om ni undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar.
Eller 29:7] Och för dem som tror och lever rättskaffens skall Vi stryka ut deras dåliga handlingar.

Så kontentan goda handlingar, rättfärdiga handlingar med Gud i syfte rengör själen från syndens effekter, befriar själen från syndens kedjor och lyser upp själen från syndens mörker.

Vilken är den bästa handlingen som påverkar själen positivt och tar bort mörkret från själen?

Innan meningen [11:114]  de goda handlingarna driver bort de dåliga.
Så säger versen “Förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar”

Så då kan vi dra slutsatsen att bönen är ett av de bästa handlingarna som renar din själ och för ett ljus över den. Därav vakar änglarna över dina böner. Så ser över dina böner och ta hand om de. Det första som du blir tillfrågad om är dina böner. Finns mycket hadither att citera här men vi avslutar här.

Att tala på domedagen

Go kväll

[11:105] Den Dagen skall ingen människa tala om inte Han har gett Sin tillåtelse; på några [väntar] fördömelse, på andra salighet.

Behovet av att tala är att du yttrar vad som finns inom dig och avslöjar det du vill säga. På domedagen kommer du inte kunna tala. För allt kommer vara svart på vitt, allt kommer vara synligt och avslöjat. Det som talar är dina handlingar. Det finns inget den där dagen som kommer vara dolt. Dina handlingar är det som kommer att tala. 

[77:35] De kommer inte att kunna säga något denna Dag; 

Eller versen [36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Trots det kan vi läsa om att det kommer finnas konversationer på domedagen. Våra lärda menar att på domedagen kommer det finnas olika stationer. I en del kommer människan vara helt tyst och inte tala, utan endast handlingar och kroppslemmar som talar.

I andra stationer kommer människa få tillgång till att prata och erkänna sitt fel och misstag, samt beklaga dem som var skulden för hennes misstag. Till och med beskylla andra för deras situation.  Så som verserna i sura 6 vers 22-24

Gör min uppgift lätt

Efter att Profeten Moses(A) bett Gud om att vidga hans bröst, så ber han om
[20:26] och gör min uppgift lätt
[20:26]  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

Moses(A) är medveten om att vägen till hans revolution kommer möta svårigheter och hinder. Att dessa hinder och svårigheter inte kan passera utan gudomlig hjälp. Därav ber han från Allah(SWT) att hjälpa honom med hans uppgift. Göra den smidigare och enklare, genom att han vid motgångar möter hjälp och medgång. Att dessa svåra hinder blir enklare.

Här lär vi oss från Moses(A), att när du möter svårigheter, hinder, och du är i kläm. Du kan ibland känna paniken av ditt arbete eller svårigheter som du går igenom. Vänd dig då till Allah(SWT) om hjälp att han förenklar dessa svårigheter och att hindren röjs. Att han ger dig styrka med att kunna fullgöra din uppgift. 

Detta kan vara i olika situationer, på jobbet, skolan, hemmet, fritiden etc. Att du har en utmaning eller ett uppdrag och du behöver gudomlig stöd. Säg då som Moses(A) sa. Sannerligen kommer Gud inte att svika dig. Hur många gånger har det inte hänt att du möter en svår uppgift som du känner är omöjlig men så utför du den galant, hur många gånger har det inte hänt att du hamnar i svårigheter och så kommer lösningen och hjälpen.

Vidga mitt bröst

Gårdagens verser, är verser av stor vikt för oss och lärdom. Profeten Moses(A) skall utföra en revolution och han har fått ett uppdrag från Allah(SWT) att han skall till Farao och befria Bani Isreal. Moses tog emot uppdraget. Det intressanta är Moses önskemål från Allah(SWT). 

[20:25] [Moses] sade: “Herre! Öppna mitt bröst [för Ditt ljus]

[20:25]  قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

Öppna mitt bröst eller vidga mitt bröst är att den skall vara mottaglig för det kommande. Den skall vara mottagligt för prövningar, den skall vara mottaglig och ha tålamod och ork med dessa prövningar. Att med dessa prövningar ha uthållighet och inte ge upp. Att du skall vara fastbeslutsam och ståndigaktig, att du skall vara djärv vid motgångarna. 

Att vidga bröstet, betyder att själen skall vara mottaglig för Guds ljus och kunna se längre än bara framför näsan. Att kunna förbise mina personliga önskningar och begär för ett högre syfte och mål. Att kunna förlåta, förbise andras misstag, brister och att kunna se målet och helheten hela tiden. Att vidga bröstet innebär att själen skall vara vidgat till att ta emot Guds ord, befallning och order. 

Därav säger Imam Ali(A) till Kumail: “O’Kumail, dessa hjärtan är likt bägare, den bägare som rymmer mest, är den bästa.” En del människor deras bägare blir snabbt fylld och är inte mottagligt för Guds budskap. De kan nöja sig med detta  livet att de får mat, dryck och sömn. Att deras telefon fungerar så är allt ok. Därav kan deras vardag fallera om någon av dessa brister. Medens andra ser mer långsiktigt och har sitt sikte på högre mål och blickar mot högre höjder, därav blir själen större. 

Du begränsar din själ själv, den som har ett vidgat bröst räknas som välsignelse från Gud. Därav skall vi be om samma önskan från Gud så att vi blir mer mottagliga.

Det delika är att Moses ber om det, men Profeten(S) erhöll det redan [94:1] HAR VI inte öppnat ditt bröst

De frågar dig om månens nytändning

  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
[2:189] DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: “Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] 

Från versen förstår man att Profeten(S) fick förfrågan om innebörden av månens faser och svaret är tydligt. Att den skall visa oss tidpunkter. Det fina med denna vers och andra liknande verser är att den talar om hur organiserat och planerat Gud har skapat allt, från denna organiseringen skall vi människor ta lärdom och användning. 

Ett av bevisen till Guds existens är just perfektionen i skapelsen. Perfektionen i allt från minsta beståndsdelen till det största. Från atomernas rörelse, celler in- utandning, kroppens anatomi, naturens ekologi, till himlakropparnas rörelser, till galaxernas rörelser, allt är i harmoni och balans. Allt detta vill tala om för oss människor, att liksom de, Guds skapelser rör sig perfekt, rör sig efter Guds plan, rör sig efter en ordning, rör sig organiserat.

Så skall du O’människa också röra dig efter en plan, röra dig organiserat, gå efter Guds plan och akta dig från Shaitans plan. 

Shaitan strider mot att du skall följa Guds plan och rubba ditt liv, se själv hur du mår när det blir obalans i kroppen i t.ex. i sömn. Shaitan vill  att du skall ha ett oplanerat, ostrukturerat och oorganiserat liv. Medens Gud vill att du ska ha ett organiserat liv, där du rör dig mot ett mål och syfte. 

Därför säger Imam Ali(A) :”Organisera er själva”

Grämelsens dag

25:27]  وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
[25:27] den Dag då den orättfärdige (förtryckaren) biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: “Om jag ändå hade följt sändebudets väg!
Ya’id – Bita sig i handen, är en gest som är känd, en gest för de som är förtvivlade och gått miste om något. Detta är en arabisk gest, där man biter i fingret av förlust eller förtvivlan.
Versen säger här att förtryckaren, den orättfärdige, här biter sig själv i båda händerna pga. Förtvivlan.

Det är en gest för personer som när de blickar tillbaka på sin historia så inser dem sitt bristande, och de som att de hämnas på sig själv, skadar sig själv, så att de kan lugna ner sin ilska.

Verkligen är domedagen en dag av [19:39] Varna dem därför för Jämmerns och grämelsens dag som Gud säger. Klagans, missnöjes dag, bedrövlse och bitterhet, ånger.

Det är pga att de som förtryckt sig själva, är på ett dåligt tillstånd i det eviga livet. Detta då de hade möjligheten, genom några dagar ha tålamod, hålla sig fast på rätt väg, uppoffra och kämpa mot sina begär, de hade kunnat ersätta detta elände mot ett evig glädje.

Det är också en dag av bitterhet för de goda och de som gör gott. Det kommer ångra att varför gjorde dem inte mer gott i sitt liv?!

Varför 6 dagar?

  وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
[11:7] Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar 
Han skapade jorden under sex dagar. Det är inte som våra dagar, dessa 24 timmar. För jorden var inte skapad då, vårt solsystem var inte skapat heller. Versen pratar om tid. Att Gud skapade världen vid 6 olika tidsepoker, hur långa eller korta dessa epoker är vet vi inte. 
Varför skapar Allah världen på sex olika tidsepoker och inte på ett och samma?
Två meningar

Gud vill visa sin allmakt och härlighet och tecken på hans vackra skapelse.

När skapelsen blomstrar ut dag efter dag, får den nya färger, nya egenskaper, ny variation, allt tyder på Guds mäktighet i hans skapelse och hur fint Han skapat allt.

Gud vill visa sin allmakt på tusen olika bilder, tusen olika sätt, så att människan inser det.

Saker behöver bearbetas, och detta även när du ska lära dig saker, så behöver du sova på saken, så att hjärnan kan bearbeta den informationen den fått in. Du behöver ha uthållighet och att allt inte kommer på direkten över en natt. Tro tro på det du gör, handla, genom att göra så gott du kan, samt ha tålamod och uthållighet för att kunna se resultatet.

[103:3] utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.

En uppfostrans sak för människan, att allt kan inte uppnås på direkten utan behöver tid. Detta ska vara en lärdom för människan att saker behöver progression och tid.

Gud vet

اِلـهي وَرَبّي مَنْ لي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرّي وَالنَّظَرَ في اَمْري

“Min Gud och min Herre, vem har jag utom Dig som jag kan tillfråga [be] om att avlägsna min skada, eller titta efter mitt tillstånd?” Duaa Kumail

Gud är medveten om ditt tillstånd och mående. Vänd dig till honom och be honom om hjälp. Det är som ett tillgängligt wifi nätverk. Det krävs att du kopplar upp dig för att dra nytta av nätet. När du vänder till dig till Gud, låt ditt hjärta koppla upp sig. Därför talar Gud ständigt om hjärtat i Koranen.

Tillit till Gud

Allah(SWT) säger i [65:3]och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd].
Ha alltid Gud med dig i dina beräkningar, ta inte bort Gud från dina ekvationer. Han finns där och är ditt stöd, detta ger dig trygghet och styrka, eftersom du då inser att hans hand vakar över dig.

[12:64] [Jakob] svarade: “Skall jag anförtro honom åt er så som jag en gång anförtrodde er hans broder [Josef]? Nej, ingen vakar bättre över oss än Gud, den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!

 Imam Ali(A) säger: “Grunden till hjärtlig styrka, är tillit till Gud.”  Efter Guds tillit kommer nästa nivå, Imam Khomeni(A) säger: “Efter Guds tillit, lita på dig själv”.

Lita på dig själv och din styrka, och se vad du är kapabel till. 

Vad lovar Shaitan…

Se vad Shaitan lovar: [2:268] Djävulen lovar er fattigdom…
Och se vad resultatet är av vad han lovar…
[14:22] Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: “Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem.

Om du skulle tveka en dag, mellan fattigdom och att lyda den Barmhärtige, och mellan att synda och lyda Shaitan. Så kan du ta lärdom från denna ekvation och dess resultat.