Allah ser dig

Dagens råd: Låt dig veta att Allah är ett vittne till allt som händer dig, Han ser dig och är mer medveten om din situation än någon annan. Han vet vad du tänker, känner, planerar och döljer. Han ser det du har på hjärtat och det du har under tunga. Han är närmare dig än din pulsåder. Han får varken plats i jorden eller himmeln, men Han får plats i en troendes hjärta. Låt inte glömskan få dig att försumma Hans närvaro, för då lurar den dig. Se över dina handlingar och tänk innan du agerar. Konsekvensen av dina handlingar får du stå för inte någon annan. Allah är den som dömer den dagen då ingen kan döma. Han kommer vara domaren men också vittnet, så vad kommer du ta dig till? Återigen se över dina handlingar och jämför vilken av de som tar dig närmare Honom och välj det. Prioritera Allahs belåtenhet så kommer du vara belåten i slutändan. Förstår du nu vad som menas med att Allah ser dig?