Utfärda inte egna fatawi!

Älskade syskon, hoppas ni är i bästa hälsa och tro!
Uppmanar er att läsa följande hadith och reflekterar kring den.

Imam Hossein(A) säger i en hadith som är väldigt viktig särskilt för oss som är i facebook. Han säger: ”Dem som ger utlåtande/dom (quthat) är fyra, tre är i helvetet och en i paradiset. En som ger felaktig dom/utlåtande och är medveten om det kastas i helvetet. En som ger felaktig dom/utlåtande och är omedveten om det kastas i helvetet. En som ger rättfärdig dom/utlåtande fast är omedveten om det kastas i helvetet. Den sista är, en som ger rättfärdig dom/utlåtande och han vet om det, är i paradiset.” [Källa: al-Kafi, v. 7, s. 407]

Syskon, denna hadith är viktig! Uttala er inte om någon islamisk lag om ni inte referera till någon rättslärd och källa, det ni får i böcker av dem lärda, är skörden av 30-50 års studier. Var noga med att ge egna fatawi (utlåtande).

Visdomsord från Sheikh Behjat(RA)

I Guds Namn

Vid ett tillfälle blev hans eminens Shiekh Behjat(RA) tillfrågad om hur man kan öka sin kärlek till vår tids mästare, Imam Mahdi(AJ). Han svarade: “Be bönen i dess tid och avstå från att synda.” [1]

Vid ett annat tillfälle ställde någon följande fråga, “Jag sover mycket och ber därför morgon bönen i dess sista tid, vad skall jag göra?”. Han svarade: “Minska med att dricka vatten.” [2]

En gång frågade en annan individ honom följande: “Vad skall jag göra, jag upplever bönen som böter.” Då svarade hans Eminens(RA): “Repetera följande: 6:133]
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
[6:133] “Din Herre är Den som är sig själv nog – all nåds och barmhärtighets källa.” [3] Continue reading

Belåtenhet

Dagens råd och visdom: Belåtenhet är skatt mina älskade syskon som är ovärderlig och som ingen kan värdesätta. Denna skatt är inte lätt att erhålla, kämpa därför för att nå den, för vid Honom som har människornas själar i sin hand, erhåller ni den har många av era moraliska och psykiska problem och sjukdomar botats.

Ägna en tid åt reflektion

Dagens råd:  Allah skapade skapelsen och favoriserade människan över andra skapelser, dels för att denna fått ett intellekt och fri vilja. Ingen kan tvinga henne till något.  Allah skapade hjärnan och sade till den vid dig skall jag döma. Därför bör en människan ägna tid åt reflektion och att tänka. Det sägs i hadith att en timmes reflektion är bättre än 1000 års dyrka.

Koranen säger: [3:191] de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!

Reflektion leder till perfektion, sätt därför en tid för dig att reflektera och ta paus från allt en stund.

Håll fast vid den heliga Koranen

Dagens råd: Låt dig veta att Koranen är Guds heliga ord. På framsidan av den boken står det, författaren är Allah. Hur mäktigt är inte det.

Denna bok har skrivits för dig och Gud valde att den skulle förmedlas till dig genom den bästa personen skapelse beskådat. Håll fast vid Koranen det är själens andliga näring. Avsätt åtminstone 5 minuter varje dag åt dess recitation. Låt denna tid vara speciellt, ingen för störa dig under denna tid. Denna tid skall du vara hörsam, lyhörd och fokuseras under. Börja med 5 minuter och sen öka. Börja från början till slutet du kommer upptäcka att Allah talar till dig.

[7:204] Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Koranen pågår – kanske kommer [Gud] att visa er barmhärtighet.

Be inte andra om saker som du inte gör själv

Dagens råd: Be inte andra att göra saker och ting som du själv inte gjort. Koranen säger: [61:2] TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? [61:3] Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!

Sheikh Abbas Qummi(RA), författaren av Mefatih al-Jinan, handlade med det som stod i den bok under 1 år för att sedan bestämma sig för att trycka den.

Sök efter kunskap

Dagens råd: Låt dig veta att Allah välsignade människan och favoriserade henne över skapelsen genom att ge henne intellektet. Med den skall du söka efter kunskap och sanning utan att vara ignorans.

Sök därför kunskap hela tiden och var inte som de andefattiga hycklarna, utan var en sökande efter kunskap. Profeten(S) sade: “Sök efter kunskap från vaggan till graven.” Kunskap är ett ljus, använd därför ljuset till att finna vägledning.

Att sluta synda är det första steget

Dagens råd: Låt dig veta att det första steget mot Vägen mot Allah är att sluta synda. För du kan inte absorbera Den heliga Koranens ljus i hjärtat eller Profetens(A) och Imamernas(A) ord om du syndar, du kan inte heller vara mogen nog för att förstå om du syndar. Endast det hjärta som är moget, som kan ta emot det gudomliga ljuset.

Du kan inte planera bygga ett hus men samtidigt inte gör något. För att vara tydligare: Du kan inte bygga ett hus men samtidigt förstöra det. Du uppnår i slutändan inget resultat. Samma sak med tro. Du kan inte ta emot det gudomliga ljuset men samtidigt begår synder. Förstår du nu vad Imam Ali(A) menar när han säger: “En troende begår inte samma misstag två gånger.”?