Imam Hassan Askari(A) – Del 6 – Sista delen

Imamen brukade oftast besvara folks frågor. Då hans anhängare brukade brevväxla med honom, eftersom chansen att se honom var väldigt svår. Imamen löste de troendes problem trots att han var fängslad. De skrev till honom gällande problemlösningar och utlåtande. Han besvarade alltid dessa med hans upplysande visdom och fick motståndare att förstå.

Syskon tiden räcker inte till och vi kan sitta i timtals och tala om denna imam. När jag satte och läste om hans liv så var det så underbart. Man levde in i Imamens(A) liv och fick en bild av hur Imamen(A) hade det. Imamen(A) var under ständig övervakning, hans studenter hade uppgiften att sprida och vägledda folket på hans order och uppsyn. Jag vill kort tala om några av hans vänner som var väldigt få.

Den mest kända av dem var Ahmed ibn Ashaq al-Ashri al-Qomi. Han var en av Imamens(A) trognaste, närmaste vänner och räknas bland de största rättslärda i hans tid. Han brukade oftast brevväxla med Imamen(A) kring muslimernas ärenden och imamen skickar till honom svaren. Denna man var även en följeslagare till Imam Jawad(A) och Imam Hadi(A), och har återberättat flera hadither från dem. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 5

Hans asketism

Angående Imamens(A) asketism så säger Kamal ibn Ibrahim al-Madani: ”En dag när jag steg in hos Imamen(A) så jag att han hade på sig fina och sköna kläder. Jag sade till mig själv ”Imamen(A) uppmanar oss till asketism och han har på sig sådana kläder”. Han säger vid den stunden sade Imamen: ”Ya Kamal” och så kavlade Imamen(A) upp hans ärm, då syntes att han hade på sig en grov, svart och obekvämlig klädsel mot hans hud. Då sade Imamen(A): ”Det här är till Allah och detta är till er”.

Hans tillbedjan

Mina syskon, dessa händelser som återberättas om Imamen(A), låt oss tillsammans lära oss från Imamen(A). Imamen(A) höll fast vid bönen och respekterade den högt likt hans förfäder. När bönetiden inleddes så lämnade Imamen(A) allt i hans händer och gick till bönen. Han prioriterade inget framför bönen. Hisham ibn Jafar säger: ”Jag steg in hos Abo Mohammad, alltså Imam Askari(A), en gång medens han skrev ett brev. När böntiden inleddes så la han ifrån sig pennan och reste sig till bönen.” Detta mina syskon är verkligen en läxa till oss. Ibland under vår skoltid kan vi sitta timtals framför boken och plugga trots att bönetiden inletts. Vi skjuter upp det och skyller på att vi kan tappa fokusen eller koncentrationen. Mina syskon hans bön brukade ändra folks tillstånd. När de såg imamens bön så förändrades de, liksom när vi nämnde hur fängelse väkterna förändrades.

Imamen brukade oftast ta emot de behövande och han brukade oftast lösa deras problem. Vid flera tillfällen ger han till de fattiga, utan att han ens låter de veta. De finns flera berättelser kring detta och ni kan finna en del av dessa i islamportalen.se

Mina syskon sidor som islamportalen.se ta vara på dessa. Sätt 10 minuter varje dag och läs om Imamerna, bara att läsa om dem fröjdar och mjuknar hjärtat, samt att man tar stor lärdom av det. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 4

I Guds Namn,
Salam Aleikum syskon!

Idag är det minnet av Imam Hassan Askaris(A) martyrskap. Beklagar sorgen! Här kommer del 4

Imamen(A) var likt hans förfäder emot förtryck och orättvisor. Imamen(A) blev fängslad pga. detta. Mina syskon, SubhanAllah när en troende skapar relation med Allah och har ett starkt band med Allah(SWT), vad händer då? Jo, han förändrar sin omgivning. Detta är precis det Imam Hassan Askari(A) gjorde, när han var fängslad under Muhtadis tid, så skrev Muhtadi till fängelse chefen Saleh ibn Wasif att han skulle förtrycka imamen ännu mer. Salih i sin tur svarade Muhtadi genom att säga: ”Vad kan jag göra mer, jag lämnade honom åt de hårdaste och strängaste väktarna så förändrade han deras tillstånd, tills att de blev sådana personer som ber och fastar. Deras bön och fasta var passionerade.”

Muhtadi beordrade att de skulle kalla till honom dessa väktare. När de väl kom sade han till de ”Vad håller ni på med?”. De sade: ”Vad vill du att vi skall säga om en person som fastar dagarna ut och ber om nätterna, och är endast upptagen med dyrkan handlingar, utan att göra något annat. När hans blick hamnar på oss ryser våra kroppar och vi tappar kontrollen”.

Även vid en annan gång när han var fängslad i Nahrir, så var hans fänglese väktare en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslat i ditt fängelse? Han är en from man och en entusiastisk tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah(SWT) ska förbanna dig”. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 3

Detta mina syskon var en kortfattad och väldigt simpel genomgång av det som hände Imamerna. Varje imam var speciell i sin tid. Deras roll och påverkan i det islamiska samhället var väldigt stor, trots att det ummaydiska riket och det abbasidiska riket förtryckte dem, så brukade dem oftast vända sig till dem när det gäller svåra ärenden, som de inte kan lösa. De brukade själv erkänna att lösningen för deras problem fanns hos dem. Varje imam propagerade mot förtrycket och som ni la märke mina syskon, efter varje imam minskade relationen mellan Imamen(A) och hans shia. Imamerna brukade oftast hänvisa sina shia till deras trogna rättslärda följeslagare. De förberedde för Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Trots att man försökte avskilja imamerna(A) från samhället, så hade de stor påverkan på samhället och omgivningen. Så länge de fanns, så levde den sanna islamiska andan och läran kvar. Hur mycket man än försökte bli av med imamerna genom lönnmord och förtryck så kunde man inte. De makthungriga abbasidiska khaliferna var grövre mot imamerna än de ummaydiska. Deras förtryck och hat mot Ahl al Bait(A) var enorm. Flera tusentals shia mördades. Under en kväll under den abbasidiska khalifen Haron Rashids tid så slaktade man 60 stycken seyyeds (ättlingar till Profeten(S)), bara för att de var ättlingar av Imam Ali(A), utan att frukta Allah(SWT). Deras hunger till makten fick dem att döda vemsomhelst till och med deras bröder! De mördade, de spred orättvisa och förtryck. De spred sedefördärv, de förvanskade islams budskap, de lekte med statens pengar, de drack, de hade dansörer, kvällar med musik och artister, de hade massa vilseledande propaganda etc. Dessa tyranner och äckel styrde det muslimska riket. Vid Gud den Mäktige, vore det inte för Imamerna skulle islam ha utplånats och tynat bort! Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 2

Vidare mina syskon när den tredje Imamen(A) mördades i sin revolution på det värsta sättet som mänskligheten kunnat beskåda så tog den fjärde imamen över, Imam Ali ibn Hossein al-Sajjad. Likt hans förfäder propagerade han mot förtrycket. Under denna period lyckades denna Imam väcka liv på människorna genom att han spred sin faders revolution, bland folket och lyckades under hans fängelskap skaka om Yazid son till Muwiyas tron framför ögonen på honom. Vidare så fortsatte denna imam propagera mot förtrycket genom gudomliga åkallan, trots sanktioner och förtryck. Efter att denna Imam blivit förgiftad tog den femte imamen över, Imam Mohammad ibn Ali al-Baqir. Under den femte imamens och den sjätte imamens, Imam Jafar ibn Mohammad al-Sadiqs(A) tid föll det ummaydiska dynstin och det abbasidiska dynstani började resa sig och etableras. Under denna tid hade dessa imamer lite mer luftutrymme än vad de tidigare imamerna hade.

Här spred sig den islamiska läran så starkt att man lyckades utbilda tusentals studenter som varje en av dem var speciell och lärd. Under dessa omständigheter studerade även Abu Hanifa och Malik ibn Anas under imamerna. Under denna tid var imamerna fullt upptagna med att sprida islams sanna läror och man tog till sig varje chans man hade. Fram till dess att abbasidska dynastin lyckats etablera sig starkt. Här började man stänga och begränsa utrymmet för imamerna. Den femte imamen blev förgiftad och den sjätte imamen tog över, Imam Jafar ibn Mohammad al-Sadiq(A). Imamen(A) levde under stark övervakning och begränsning, samt förtryck. Man var så hård och grym att man till och med vid ett tillfälle attackerade imamens hus och brände den. En bild som vi kan se härifrån, är från serien som handlar om Geber, Jabir ibn Hayan en av Imam Jafar Sadiqs(A) studenter. Där man kan se hur man stängde utrymmet för Imamen(A), att ens kunna träffa sina anhängare. Han han levde under spioneri, förföljdhet och konstant övervakning och attacker. Fram tills han blev förgiftad. Båda dessa imamer propagerade mot förtrycket som ägde rum. Vid detta tillfälle tog den sjunde imamen, Imam Musa ibn Jafar, al-Kadhim(A) över. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) – Del 1

Idag mina syskon skall vi tillsammans besöka Imam Hassan Askari(A) hem, besöka detta hem själsligt och låta våra hjärtan vara närvarande så att vi hör Imamens(A) ord och röst i hjärtat. Vi skall under denna heliga kväll av denna heliga månaden besöka detta hem för att förberedda oss inför de kommande dagarnas händelse, nämligen Imam Hassan Askaris(A) bortgång. Vi skall närvara hos Imam Mahdis(AJ) fader och i hans hus, för han är okänd för oss.

Vad jag menar med okänd är att visa känner Imam Hassan Askari(A) genom namn utan att veta vad han gjorde, vad han hade för roll i det muslimska samfundet, hur han påverkade det tyranniska styret etc. och mycket mer. Den andra anledningen till varför föreläsaren valt att tala om Imam Hassan Askari(A) är för att han är i vår ålder, han dog vid en ålder på 28 år. Han tog över det gudomliga ledarskapet när han var 22 år gammal. Vid denna unga ålder blev Imamen(A) imam, men vilket innehållsrikt liv han hade och vilken roll han hade i det islamiska livet både på det sociala, politiska och andliga planet. Continue reading

Imam Hassan Askari(A) och de abbasidiska khaliferna

Imam Hassan Askari(A) levde under 3 abbasidiska khalifer. Var den ena värre än den andra. Den första som var under hans Imamat var, al-Motaz. Al-Motaz var en grym och kallblodig person han dödade flera anhängare av Ahl al Bait(A) inklusive Imam Hadi(A). Motaz var så grym att han en dag fängslade sin bror al-Mo’ed och gav honom 40 piskrapp och släppte inte ut honom förrän han avstod från att vara hans efterträdare. När han senare hörde om att några turkar ville rädda honom och göra revolt, så avrättade han honom. Under Motaz tillfångatogs ättlingar från Imam Ali(A), från Jafar ibn Abi Taleb och från Aqil ibn Abi Taleb. Anhängare av Imamen levde väldigt svårt under hans tid och förföljdes hela tiden. En dag skrev en av Imamens(A) kompanjoner om deras förtryck. Då svarade Imamen(A): ”Om tre dagar kommer frälsningen”. Och det som imamen hade förutspått blev verkligt. Efter tre dagar gjorde turkarna en revolt mot honom och fängslade honom i hans fängelse tills han dog, eftersom de insåg att han inte tjänade dem.

Efter Motaz blev Muhtadi khalif för det abbasidiska riket. Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans handlande mot shia-muslimerna och deras Imam däremot, skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis khalifat. Till dess att han ville döda Imamen(A). Då en av shia skrev till Imamen(A) angående detta sade Imamen(A): ”Detta förkortar hans dagar, räkna fem dagar från idag och på den sjätte dagen kommer han att dödas pga. hans ignorans av att följa Guds order.” Muhtadis störtades av de turkiska trupperna och blev mördad. Det blev som Imamen(A) verkligen förutspådde.

Efter Muhtadi blev Mu’atmid khalif för det abbasidiska riket, denna man var likt hans förgångare, kall blodig och en förtryckare. Denna man var upptagen med att leka och leva ett promiskuöst liv och överlät ledningen till sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick Muwaffaqs son, Mu’tazid ansvaret för ledningen. Mu’atmid s namn var endast som khalif. Under Mu’atmid tid mördades Imam Hassan Askari(A) och inte bara han utan även andra ättlingar av Imam Ali(A). Det räckte inte nog med att döda dem utan man även lekte med deras kroppar, då man skar av deras händer, tungor, öron etc. Enligt historikerna uppstod det så mycket krig och slag under hans tid att dödssiffran nådde till en halv miljon. Continue reading

Imam Hassan Askaris(A) personlighet

Imamens personlighet och karaktär var så lysande att till och med hans fiender yttrade om hans goda moral och ställning, bortsett från hans vänner. Det återberättas av Hassan ibn Mohammad al-Ashari och Mohammad ibn Yahya och andra att en man vid namn Ahmed ibn Obeidallah bin Khaqan var en person som var väldigt trångsyngt och innehade hat mot Ahl al Bait(A) och tyckte inte om de. En dag återberättas det att han vid en majlis sade:

”Jag känner inte till någon i Samarra av alawiyo(Imam Alis(A) ättlingar) som Hassan ibn Ali ibn Mohammad ibn Ridha i hans vägleddande, moral, kyskhet, nobelhet och storhet bland hans familj och bland bani Hashim. Att man till och med ger honom tillträdde och respekt över de äldre i släkten.” Denna man berättar att han en dag satte med sin far. Så kom Imamen(A). Hans far var en höguppsatt person i det abbasidiska riket. Han säger när Imamen kom, så reste sig min far och mottog honom och kramade honom och lät han sitta bredvid honom. Han säger jag blev chokad av det jag såg. Min far har inte tagit emot någon på detta vis. Senare vid kvällen frågade denna man sin fader angående händelsen då han själv säger att han var vid ett sådant tvivelaktigt tillstånd. Hans fader sade: ”Min son denna man är rafidas imam. Han heter Hassan ibn Ali och kallas för ibn Ridha.” – Notering att alla Imamer efter Imam Ridha(A) kallas för ibn Ridha dvs. söner till Imam Ridha(A). – Sedan blev han tyst och sade. ”Vore det inte för Abbasiderna skulle han vara den mest passande i styret av hela hans släkt, bani Hashim pga. hans nobelhet, kyskhet, asketism, bedjan, moral, fred och om du skulle se hans fader så är han likt honom en stor och respekterad man.” Etc. Denna man säger också vidare. ”Jag började söka information om Imam Hassan Askari(A) och vart än jag vände mig, till hans vänner eller fiender så erkände alla hans storhet och höga position och moral. Han hade företräde bland hans familj, bland de äldre och yngre. Då jag varken fann en vän eller fiende till honom som sade något ont om honom.”

Ett brev från Imam Hassan Askari(A) till hans shia

Det här är brevet från Imam Hassan Askari(A) till hans shia:

Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han:

”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner.Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom.

Upprätthåll därför bönen och ge allmosor, ty Gud accepterar inte en persons böner såvida inte han ger allmosor. Jag råder dig att förlåta andras misstag och kontrollera din ilska. Jag råder dig att vara snäll och generös gentemot dina blodsband, att vara hjälpsam och omtänksam om dina bröder och att vara tålmodig gentemot deras tillkortakommanden.

Jag råder dig att vara påläst Continue reading

Imam Hassan Askari(A) i fängelset

En gång när Imam Hassan Askeri(A) var fängslad i Nahrir, så var hans fängelsevakt en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslad i ditt fängelse? Han är en from man och en ivrig tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah ska förbanna dig”.

Då sade hennes man ”Jasså? Är det du fruktar? Se då hur jag slänger in honom i de vilda djurens bur”. Fängelsevakten bad om tillåtelse från khalifen och beviljades sin förfrågan och började sätta planen i verk. Imam al-Askari(A) sattes i vilddjurens bur och folket trodde att det var slutet för Imamen(A).

Men när folket gick för att se efter Imam Hassan Askari(A), fick de istället vittna Imamen(A) omringad av djuren som bugade för Imamen(A) medan han bad till Allah. Efter denna händelse lydde orden att Imam Hassan Askari(A) skulle skickas tillbaka till sin föregående cell.