Skaparens underverk #4

Synchiropus splendidus

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synchiropus_splendidus_2_Luc_Viatour.jpg

Ramadan Kerim kära läsare, under Ramadan månad så gäller att man kommer närmare Allah(SWT), ett av punkterna som leder till att man lära känna Honom(SWT) är genom Kunskap. och det är en oerhört viktigt punkt. Att känna till Allahs Existens. Här går jag vidare i denna serie där Imam Sadiq(A) fortsätter att belysa oss om Skaparens Underverk i boken “Kunskapens spår” denna gång har jag valt ta citatet om fisken, läs och förundras:  

Bara betrakta fisken och de förhållanden som råder under de omständigheter den har ordinerats att tillbringa sitt liv på. Den har inga ben, då den lever i vattnet och således inte behöver gå. Den har inga lungor, eftersom den inte kan andas. Den håller sig under vattenytan.

I stället för ben, är den utrustad med robusta fenor som tränger fram genom vattnet på båda sidor; likt en seglare som kär genom vattnet på båda sidor av båten med sitt roder. Den har ett tjockt lager av fjäll, sammanlänkade med varandra, liksom länkarna på en brynja, för att skydda sig mot olyckor. Den har ett skarpt luktsinne, som kompensation för den dåliga sikten som orsakas av vattnet. Den känner av lukten av sitt byte ett stycke bort och rör sig mot det. Hur skulle den annars ha lärt sig vart och vilken typ av föda den behöver? Och notera även att, den har en öppning längs med hela munnen till öronen, genom vilken vattnet passerar och ger den samma roade och sprudlande känsla, som andra djur erhåller genom att andas in frisk och sval morgon bris.

Skaparens underverk #3

Fitz Roy

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Fitz_Roy_1.jpg

Ännu en citat från Imam Sadiq(A), här talar han om bergen.  Detta citat är taget från boken “Kunskapens spår

Titta på dessa berg formade av jord och sten, som de okunniga betraktar som värdelösa och onödiga. De innefattar häpnadsväckande fördelar. Bland dem är snön som faller och blir kvar på dess höjd. Vem som helst kan utnyttja den, när den smälter och ger upphov till källor av översvallande vatten och förbluffande kanaler. De producerar örter och växter som inte kan växa på slätter och lågland. De har lyor och grottor för fasansfulla rovdjur. De tjänar som överbyggnader för fästningar som försvarsställningar. Det kan huggas ut bostäder i dem. De huggs ut till slipstenar. De innehåller gruvor med ädelstenar av olika slag.

Förutom dessa, har de andra fördelar, som endast Han som skapade dem i bestämda former, känner till genom Sin Ofördärvade Kunskap för all evighet.

Betrakta de olika typer av mineraler som framställs från gruvorna såsom till exempel, murbruk, kalk, gips, svavelbehandlat arsenik, blyoxid, kvicksilver, koppar, tenn, silver, guld, beryll, rubin, granat och olika typer av stenar och så vidare som ger upphov till tjära, vaselin, svavel, fotogen, etc., som används av människorna.

Skaparens underverk #2

Sliven-thracianlowlands-dinev

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karandila.jpg

När jag kollar på denna bild minns jag Imam Sadiqs(A) citat i boken “Kunskapens spår”  där han talar om himlen, jag klistrar in citaten samt som jag rekommendrar starkt att läsa boken. Boken finns översätt av Den väntades vänner och finns på deras bibliotek.

“Titta på himlens färg och se hur passande dess formgivning är! I jämförelse med alla andra färger är denna speciella färg lämpligast i nyans. Läkare rekommenderar till och med människan att intensivt blicka på den gröna färgen eller på någon annan mörkare färg vid problem med vissa ögonsjukdomar. Kompetenta läkare ordinerar en person, med försvagad syn, att intensivt betrakta en bassäng i grön färg, fylld med vatten.

Bara se hur Gud, den Allsmäktige, har skapat himlen med en grön färg med tendensen att bli mörk, så att den således inte ger upphov till brister, genom upprepad betraktelse.”