“Finns det någon medhjälpare!”

O’Människor vad har detta barn begått för brott? Endast 6 dagar gammalt och blev mördad av den bahrainska regimen som mördar dess befolkning och massakrerar de. Vi gråter efter Ali Asghar, Imam Hosseins(A) son fastän tusen Ali Asghar mördas. O’Vad vår tystnad är märklig…och vad vår handlade är likgiltigt med de som förblev tysta medens Imam Hossein(A) slaktades. Imam Hosseins(A) kallelse ekar ännu bland oss fastän vi inte hör det “Finns det någon medhjälpare som kan hjälpa oss!”

Finns det “helighet” i kritik?

Det har pågått en diskussion de senaste dagarna kring ett fall gällande diskriminering som har skett av ansvariga i en muslimsk församling. Jag har följt fallet objektivt och tänkte kommentera händelsen. Tyvärr har flera läsare och följare av diskussionen missuppfattat syskonen som protesterar mot diskrimineringen och i vissa fall har man gått till attack antingen personligen eller mot en tredje part. Detta istället för att fokusera på kärnan och problemet. Flera av de som kommenterar i diskussionen talar i Imam Alis(A) namn, jag kommer således här i detta korta inlägg försöka vara objektiv och se vad Imam Ali(A) säger om detta fall.

Fallet kring diskrimineringen offentlig gjordes inte förrän ansvariga personer i församlingen kom med lamma ursäkter för deras uppförande istället för att ta tag i problemet. Då valde offrets nära att offentlig göra fallet då man inte vidtog några seriösa återgärder. Kort efter att offrets nära valt att offentliggöra problemet dyker ett antal personer som också känt sig diskriminerade sedans tidigare, men dock har dessa inte valt att ta upp det. Då de trodde att dem var ensamma om saken samt eftersom det pågår en slags politik i våra församlingar. Att man inte kan kritisera de ansvariga.  Ni kan läsa mer om fallet här, här och här.

Nu till kärnan, vad är kritik?

Wikipedia skriver så här:

Kritik är i populär mening en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer, beteende eller utseende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal och fysisk eller icke fysisk.

När det kommer till kritik finns det i praktiken ingen gräns egentligen, ifall en individ eller grupp har begått fel eller gjort något bra skall de kritiseras vare sig de är vanliga personer eller akademiker. Får man kritik så skall man antigen argumentera för sin sak eller erkänna eller återgärda sitt fel. Fortsätter man med samma misstag kan det ledda till destruktiva resultat för individen/gruppen.

Nu till Imam Alis(A) åsikt. Flera av oss talar i Imam Alis(A) namn men få av oss är det som förstått honom så bra inklusive mig själv. Men låt oss nämna ett fall likt denna händelse.

En kvinna anländer till Kufa från Basra under Imam Alis styre. Kufa var den stadens där Imamen styrde och administrerade ifrån. Kvinnan träder hos Imam Ali beklagandes över hans guvernörs uppförande i Basra och att han har förtryck de och varit orättvis. Imam Ali skriver omedelbart en order på att avsätta denna guvernör från sin position och öppnar en utredning kring fallet. Värt att nämna att Imam Ali valde noggrant hans guvernörer och borgmästare när han kom till styret. Han ersatte de som fanns i Otham bin Affans styre och la in nya. Dessa personer som fick sina nya poster var inte några vanliga personer eller ett gäng arbetslösa. Utan dessa personer var fromma troende och kapabla personer som är noggrant valda. Dessa skulle presentera Imam Alis styre och anseende, eftersom dessa är hans borgmästare och guvernörer. De flesta av oss har hört eller läst om Imam Alis rättvisa, skulle Imamen välja någon förtryckare? Nej, självklart men ändå valde han att avsätta sin guvernör och utreda fallet.

Nu låt oss reflektera kring detta fall som nämndes och dra paralleller med det som hände i församlingen och de ansvarigas agerande. Handlade man efter Imam Ali? Följde man Imam Ali som föredöme? Kom Imam Ali med lamma ursäkter? Hur agerade Imam Ali? Försvarade han sin guvernör? Helgon förklarade han sin guvernör som han valt, som är en troende muslim?

Ja, tänk på de frågorna och reflektera.

Imam Khomeni(A) som även många ser som förebild säger i Hukumat Islamiya (Islamiskt statstyre), att visa predikanter, muslimska predikanter, skall man ta av deras turban på predikar stolen ifall de inte sköter sitt jobb. Nu talar vi om predikanter, hur är det med muslimska församlingar som skall sprida islams ljus och anda vidare till folk? Som skall bjuda in våra ungdomar och hjälpa till bättre vägledning? Vad har de ansvariga för roll? Hur skall de uppträda? etc.

Vidare säger Imam Khomeni(A) även i boken Jihad al-Akbar (Kampen mot egot) hur viktigt det är att individer inleder kamp mot egot, samt börja kritisera sig själva och vad syftet är med man har dessa rivaliteter:

Jag vet inte vilket syfte som uppfylls med dessa oppositioner, grupperingar och rivaliteter. Om det är för denna världs skull så har ni inte mycket av det! Anta att ni skulle dra nytta av nöjen och världsliga intressen, skulle det inte finnas rum för meningsskillnader såvida ni inte var ruhani (andlig/en lärd) och det enda ni ärvde från ruhaniyat (andlighet/prästerskapet) var manteln och turbanen.

Slutligen att hänga personer som valt att protesterat mot förtrycket och orättvisan som skeet och attackera dem personligt är ett ansvar som dessa personer får stå tillsvars inför Gud. Dessvärre har man även gått till attack mot en ideell organisation som kämpar för att sprida islams anda och ljus genom att attackera själva organisationen och dess medlemmar. De var lågt tycker jag. Då organisationen inte har med saken att göra, ej heller har de kommenterat händelsen på deras officiella hemsida.

Slutligen förväntar jag mig negativa och positiva reaktioner på detta inlägg, så det är inget oväntat.