Ett brev till dig…!

Seyyed Khameneis(HA) brev till alla ungdomar översatt till svenska av Den Väntades Vänner:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Till alla Europas och Nordamerikas unga generation

De senaste händelserna i Frankrike, och liknande händelser i en del andra länder i väst, har övertygat mig om att prata om dessa direkt med er. Jag riktar mig till er ungdomar; inte för att jag förbigår era föräldrar, utan för att jag ser framtiden av era nationer och era länder i era händer och för att jag finner benägenheten att hitta sanningen mer levande och alert i era hjärtan. Jag riktar mig i detta meddelande inte till era politiker och statsmän, eftersom jag tror på att de medvetet skiljt politikens väg från vägen av sanning och riktighet.

Mitt ord till er gäller Islam, och specifikt i fråga om den bild och ansikte av islam som presenteras för er. Från två årtionden tillbaka till nu – d.v.s. sen Sovjetunionens fall ungefär – har det gjorts enorma ansträngningar för att denna stora religion ska sättas i positionen av en skrämmande fiende. Att provocera fram känslor av rädsla och avsky och utnyttja dem, har tyvärr en lång tradition i västs politiska historia. Här vill jag inte ta upp de olika “farorna” som västvärldens nationer hittills intalats till. Genom att bläddra i de senaste kritiska studierna kring historien, kommer ni själva upptäcka hur de västerländska ländernas oriktiga och svekfulla handlingssätt mot världens andra nationer och kulturer, har kritiserats i de aktuellaste historieskildringarna. Europa och Amerikas historia är skamsen för slaveri, sänker sitt huvud på grund av kolonialismens era, är generad över förtryckandet av folk med annan hudfärg och icke-kristna; era forskare och historiker uttrycker ett djupt förakt för all blodspillan som förekommit mellan katoliker och protestanter i trons namn, eller som skett under första och andra världskriget i nationalitetens och folkgruppers namn.

Detta i sig är värt beröm, och mitt syfte i att återge en del av denna långa lista är inte att förebrå historien utan jag vill att ni ska fråga era intellektuella om, varför det allmänna samvetet i väst, måste alltid vakna och bli medvetet med decennielånga och ibland millennielånga dröjsmål?! Varför måste rannsakan av det gemensamma samvetet endast vända sig till ett långt förgånget förflutet, men inte dagens aktuella händelser?! Varför förhindras den allmänna opinionen från att blida en medvetenhet i en så viktig fråga som sättet att bemöta Islams kultur och tanke?! Continue reading

Fatima Zahra(A) eventet!

20140419-224127.jpg

Följande är ett reportage från SVT gällande firande av #Fatima Zahras(A) födelsedag på Gustav Adolfs torg i Malmö!

Dela och sprid vidare!

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/de-firar-profetens-dotter

Ett fint citat från reportaget av syster Tuka Tabatabai

Som muslimsk kvinna i Sverige så kan jag känna att folk gärna vill se muslimska kvinnor som svaga och underlägsna. Men så har vi den här kvinnan som var så stark. Kunde hon komma så långt så kan även vi som lever i det här samhället lyckas, säger tandläkarstudenten Tuka Tabatabai.

20140419-224010.jpg

20140419-224000.jpg

20140419-223929.jpg

20140419-223914.jpg

20140419-223906.jpg

20140419-223859.jpg

20140419-223853.jpg

20140419-223846.jpg

20140419-223807.jpg

Koranen och Ahl al-Bait(A)

En intressant artikel som är värd att läsa som är taget från Noorislam.net

——————————————————————————————————————————–

Baserad på parallella (Mutawatir) traditioner vars autencitet alla Muslimer är ense om, så informerade Allahs Budbärare(A) hans efterföljare på flertalet tillfällen att han skulle lämna efter sig två värdefulla ting och om Muslimer håller fast till de båda, så kommer de aldrig gå vilse efter honom. De två tingen är Allahs Bok (Koranen) och medlemmar ur Profetens Hushåll (Ahlul Bayt), frid vara över dem alla.

Följande har rapporterats i Sahih Muslim såväl som andra källor:

Någon dag (efter hans sista pilgrimsfärd) ställde sig Allahs Budbärare(S) för att ge oss en föreläsning vid en damm som är känd som Khum (Ghadir Khum) som ligger mellan Mecka och Medina. Sedan prisade han Allah och åkallade Honom, och sade sedan: “O människor! Det verkar som tiden närmar sig för att Allah skall kalla mig till Honom och jag skall besvara den kallelsen.Skåda! Jag lämnar två värdefulla ting. Det första är Allahs bok där det finns ljus och vägledning. Det andra är Ahlul Bayt. Jag påminner er i Allahs namn om min Ahlul Bayt. Jag påminner er i Allahs namn om min Ahlul Bayt. Jag påminner er i Allahs namn om min Ahlul Bayt. (tre gånger).”

Sunni referenser: Continue reading

Seyyed Kamal Haydari(HA)

kamalhaydariEtt av de punkterna som vi kritiserar idag sunni muslimer för är att de inte tillåter kritik och har en helighet kring vissa individer och böcker som hindrar från vidare forskning. Exempel när Dr. Adnan Ibrahim eller Shiekh Kobeysi gick ut och sa emot Muwiya(LA) så sa flera sunnis han är ingen sunni muslim och han är inte acceptabel fastän det dem sade var korrekt. Vidare så är det inte bara inom sunni islam utan även inom shia islam. När Imam Khomeini(A) kom med hans syn och inställning kring wilayat al faqih och kring irfan som var dem första kritikerna hawza stundenter och även rättslärda. De gick så långt att man sade att han är najis och att man måste tvätta glaset som han dricker ifrån, tiden gick och Imam Khomeni(A) fick smaka beskare drick efter drick av sina egna. Men tack vare några rättslärda så klarade han sig. Samma sak hände med Shahid Mohammad Baqir Sadr när han kom med hans syn och startade ett islamiskt shia politisk parti, då fanns det också folk som kritisera honom. Summan av kardemumman av inledningen är att så fort någon kommer med något bortom normen så klassar vi den personen som utanför. Vi vill leva i en och samma norm så att vi inte hamnar i rörelse och utveckling vilket är något som går emot shiaislam och dess kriterier för ijtihad. För hade inte Imam Khomeini(A) kommit med hans syn och utveckling hade vi varit ett förtryckt shia i Iran som inte ens fått ta på sig sjal när de gick ut. Continue reading

Burma brinner fortfarande

De här är mitt första inläggen från paddan. Jag väljer att tillägna den till de förtryckta muslimer i Burma. Äntligen har Jan Helin och Aftonbladet börjat uppmärksamma det som händer i Burma. Den etniska rensning av muslimer som lever i Burma har pågått nu i över ett år och västvärlden har blundat från den. Av en konstig anledning vaknade de till och såg vad som händer. Denna etniska rensning som styrs av radikala buddistiska munkar där de uppmanar våld mot muslimer.

Även om nu Aftonbladet har varit duktiga med att rapportera händelsen så har dem också varit milda med att beskriva sanningen. De faktum att de som sker där är djuriskt, de bränner muslimska lik, en utrotning av muslimer, vare sig de kvinnor, barn eller gamla. Aftonbladet har skrivit en text där man kan läsa mellanraderna att de som började med upploppet är muslimer som vanligt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16516805.ab

Snack snyggt – modern retorik!

image

Jag hade en kupong där jag kunde hämta ut en valfri bok från “The pocket shop”. De fanns många bra titlar men intresset föll för två böcker som var skrivna av samma författare, Elaine Eksvärd. Den ena boken var “Härskartekniken” och den andra var “Snacka snyggt – modern retorik”. Valet föll till slut över den sist nämnda. Har hunnit läsa en del av den. Riktigt roligt, lättläst och informationsrik bok med praktiska tips. Jag kände igen mig vid vissa fall som hon nämnde.

Hursomhelst inom islam finns också retorik och Imam Sadiq(A) sammanfattar det genom att säga till sina studenter: “Säg mycket i få ord.” Profeten Mohammad(S) säger också “Vi Profeter(S) talar med människorna på deras nivå.” Retorik är ju också att du skall göra det enkelt för åhöraren och inte få honom att framstå som en idiot eller en dum person som inte begriper det du säger, genom att du använder dig av svåra ord och begrepp. Avslutningsvis säger Imam Ali(A) “Tala till människorna på deras nivå.”

Imam Ali – De troendes Mästare – Officiella trailer [HD]

Imam Ali – De troendes Mästare – Officiella trailer [HD]

En dokumentär om Profetens(S) främsta lärjunge och student, de troendes mästare, änkornas och de fadderlösa försvarare, kunskapens port och rättvisas implementatör, Imam Ali ibn Abi Taleb(A)

Idioternas drömmar!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [21:41] [Även] före dig har sändebud gjorts till åtlöje, men [till sist] blev upptågsmakarna inringade just av det som deras skämt brukade handla om.

I en annan vers säger Han(SWT): [13:32] Före dig har [människorna] gjort narr av [andra] sändebud. Jag gav [dessa]
förnekare en frist; men sedan straffade Jag dem – och hur [fruktansvärt] var inte Mitt straff!

Ännu en gång har man valt att försöka skända islams profet, profeternas sigill, Profeten Mohammad(S). Denna gång har man försökt skända Profeten(S) genom en film, som nedvärderar Allahs sändebud ur olika synvinklar, från födelsen fram till döden, och däremellan behandla olika ämnen om hur Profeten(S) var på ett nedsättande sätt. Allt detta under täckmanteln yttrandefrihet. Att förnedra 1,5 miljarder människor och skända deras heligaste och främsta förebild verkar vara legitimt och lagligt.

Snarare är detta ett spel som spelas av ”högre” makter för att nå vissa mål som den politiska sidan misslyckat med och därför försöker man beröra muslimernas känsligaste punkt. Upptågsmakarna som koranen säger kommer bli inringade av deras skämt i slutändan. Continue reading